Change font size

Welcome
Τώρα που μας βρήκες θα ανακαλύψεις την Αλήθεια που μας κρύβουν επιμελώς
Tα θέματα πονάνε κάποιους που επιθυμούν να επιβάλουν την νέα τάξη και να συντηρούν τον κόσμο σε μια διαρκείς ύπνωση και ένα βαθύ σκοτάδι, προκειμένου να μην αντιδράσει στις προθέσεις τους και στο διεστραμμένο σχέδιό τους.

Πολλά συμβαίνουν γύρο μας, ακόμα και οι ποιο δύσπιστοι αντιλαμβάνονται οτι κάθε μέρα γίνονται αλλαγές και πολλές φορές ακατανόητες απο κοινούς ανθρώπους.

Κάτι δεν πάει καλά.

Κάποια θέματα θα σας προβληματίσουν, αν δεν έχετε προβληματιστεί ακόμα.

Κάποια τα έχετε απλώς ακούσει αλλά δεν δώσατε σημασία ή σας τα πέρασαν με μαεστρία ώστε να μην αντιδράσετε.

Εμείς προσπαθούμε να Εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά.
Πιστεύουμε οτι μας αφορούν όλους και οτι δεν μας ρωτάνε όταν παίζουν με το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Η γνώση είναι προς όλους και όχι μόνο για τον εαυτό μας.

Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς μιας και όλα τα συμπεράσματα είναι υποκειμενικά.

Επιθυμούμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια να μεγαλώσουμε την θεματολογία μας και να συμβάλετε με τους προβληματισμούς σας, με την γνώση σας και τη γνώμη σας στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών.

Γίνε μέλος στο φόρουμ και βοήθησε να διαδοθούν και οι δικές σου αλήθειες, γνώσεις και εμπειρίες!


Post a new topicPost a reply Page 1 of 6   [ 115 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Author Message
 Post subject: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων, και
Unread postPosted: 13 Jul 2012, 19:11 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα
Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
και άλλων δομικών έργων
http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHB ... detailpage

Ιωάννης Λυμπέρης ( seismic )

Εργοδηγός Δομικών Εργων.
Σύντομη περιγραφή της εφεύρεσης

Ο υδραυλικός ελκυστήρας δομικών έργων της παρούσας
εφεύρεσης καθώς και ο τρόπος κατασκευής των δομικών
κατασκευών χρησιμοποιώντας τον υδραυλικό ελκυστήρα της
παρούσας εφεύρεσης έχουν ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποί-
ηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των
δομικών κατασκευών στην περίπτωση αντιμετώπισης φυσι-
κών φαινομένων όπως είναι ο σεισμός, οι ανεμοστρόβιλοι
και οι πολύ ισχυροί πλευρικοί άνεμοι. Σύμφωνα με την εφεύ-
ρεση αυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή προένταση (έλξη) της
δομικής κατασκευής προς το έδαφος και του εδάφους προς
την κατασκευή, κάνοντας αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα. Αυτή τη
δύναμη προέντασης την εφαρμόζει ο μηχανισμός του υδραυ-
λικού ελκυστήρα δομικών έργων. Αυτός αποτελείται από ένα
συρματόσχοινο το οποίο διαπερνά ελεύθερο στο κέντρο τα κά-
θετα στοιχεία στήριξης της δομικής κατασκευής, καθώς και το
μήκος μιας γεώτρησης, κάτω απ’ αυτά. Στο κάτω άκρο του είναι
πακτωμένο με ένα μηχανισμό τύπου άγκυρας που πακτώνεται
στο ύψος της θεμελίωσης στα πρανή μιάς γεώτρησης και δεν
μπορεί να ανέλθει. Στο επάνω μέρος του, το συρματόσχοινο,
είναι πάλι πακτωμένο με ένα υδραυλικό μηχανισμό έλξης ο
οποίος το έλκει με μία συνεχή δύναμη ανόδου. Η ασκούμενη
έλξη στο συρματόσχοινο από τον υδραυλικό μηχανισμό και η
αντίδραση σ’ αυτήν την έλξη που προέρχεται από την πακτω-
μένη άγκυρα στο άλλο άκρο του γεννά την επιθυμητή θλίψη
στο δομικό έργο.
Άρθρο

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
Κατά την διέγερση του σεισμού ο φέρον οργανισμός (σκελετός
οικοδομής Μεταλλικός, Σύμμεικτος, ή από οπλισμένο σκυρό-
δεμα) με την σημερινή μέθοδο κατασκευής παρουσιάζει προ-
βλήματα τα οποία ευελπιστώ να λύσω με την ευρεσιτεχνία
Ποια είναι αυτά.
Τέμνουσες. Τι είναι και που υφίστανται πάνω στον
σκελετό της οικοδομής.
Οι τέμνουσες είναι δύο αντίθετες δυνάμεις, των οποίων οι
άξονες τους είναι παράλληλοι και περνούν ο ένας πλησίον του
άλλου, όπως π.χ το ψαλίδι.
Στον σκελετό οι τέμνουσες υφίστανται σε πολλά σημεία του.
Το κυριότερο σημείο που οι τέμνουσες είναι ψαθυρές είναι στο
κάτω μέρος της κολώνας του ισογείου, κοντά στο σημείο που
ενώνεται με τη βάση.
Ερώτηση...γιατί σε εκείνο το σημείο οι τέμνουσες είναι πιο
ψαθυρές?
Απάντηση...Διότι ο σεισμός έχει μια φορά επιτάχυνσης που τη μεταδίνει
στη βάση της κολώνας, διότι αυτή είναι θαμμένη στο έδαφος,
και το έδαφος την αναγκάζει να κινηθεί στον ρυθμό της επιτά-
χυνσης και φοράς του σεισμού.
Ο σκελετός αντιδρά σε αυτήν την κίνηση, λόγω αδράνειας και
στο κάτω σημείο της κολώνας του ισογείου δημιουργείται η τέμνουσα.
Το κάτω σημείο της κολώνας του ισογείου είναι πιο ψαθυρό,
για τρεις κύριους λόγους.
1) διότι έχει να διαχειριστεί περισσότερα στατικά φορτία του
φέροντος, από ότι έχουν να διαχειρισθούν οι άλλες κολω-
νες των πάνω ορόφων,
2) διότι έχει να διαχειρισθεί περισσότερες οριζόντιες φορτί-
σεις του σεισμού
3) διότι δεν υπάρχει καθόλου ελαστικότητα στο κάτω σημείο
της κολώνας του ισογείου, η οποία χρησιμεύει για την
απορρόφηση της ενέργειας του σεισμού, ενώ αυτή η ελα-
στικότητα υπάρχει στις πάνω κολώνες.
Οπότε για τους τρεις λόγους που ανέφερα συμπεραίνουμε ότι
οι τέμνουσες σε αυτές τις κολώνες του ισογείου είναι μεγα-
λύτερες από ότι είναι στις κολώνες των πάνω ορόφων, διότι
διαχειρίζονται μεγαλύτερες οριζόντιες και κάθετες φορτίσεις
κατά την διέγερση του σεισμού.
Τι κάνει η ευρεσιτεχνία για να λύσει το πρόβλημα της αστοχίας
που προκαλούν οι τέμνουσες στις κολώνες του ισογείου?
Ο μηχανισμός του υδραυλικού ελκυστήρα εφαρμόζει κάθετη
προένταση μεταξύ εδάφους δώματος. Ξέρουμε ότι η προέντα-
ση αυτή στα πλαίσια της επαλληλίας (μέσα στο πλαίσιο αντο-
χής των κάθετων στοιχείων ) έχει πολύ θετικά αποτελέσματα,
καθότι βελτιώνει τις τροχιές του λοξού εφελκυσμού.
Από την άλλη έχουμε και άλλο καλό... τη μειωμένη ρηγμά-
τωση λόγω θλίψης, κάτι που αυξάνει την ενεργό διατομή και
αυξάνει και τη δυσκαμψία της κατασκευής, οπότε και τις παρα-
μορφώσεις που προκαλούν αστοχία.
Oι συντελεστές που καθορίζουν τη σεισμική συμπεριφορά
των κατασκευών είναι πολυάριθμοι, και εν μέρει πιθανοτικού
χαρακτήρα. (Άγνωστη η διεύθυνση του σεισμού, άγνωστο
το ακριβές περιεχόμενο των συχνοτήτων της σεισμικής διέ-
γερσης, άγνωστη η διάρκειά της.) Ακόμα η μέγιστες πιθανές
επιταχύνσεις που δίδουν οι σεισμολόγοι, έχουν πιθανότητα
υπέρβασης, μεγαλύτερης του σχεδιαζόμενου 10%
Ο συσχετισμός των ποσοτήτων (αν μπορούμε να το δούμε
έτσι) «αδρανειακές εντάσεις - δυνάμεις απόσβεσης - ελαστικές
δυνάμεις - δυναμικά χαρακτηριστικά κατασκευής - αλληλεπί-
δραση εδάφους κατασκευής - επιβαλλομενη κίνηση εδάφους»
είναι μη γραμμικής κατεύθυνσης , και ανεξερεύνητες στη δυ-
ναμική των κατασκευών, με μη προφανές περιεχόμενο.
Συμπέρασμα
Η προένταση, (γενικά η θλίψη) αυξάνει την ικανότητα των
κάθετων στοιχείων ως προς τις τέμνουσες, που προκαλούν οι
φορτίσεις του σεισμού.
Εκτός από τις τέμνουσες που αναφέραμε πάρα πάνω, που
κατά κύριο λόγο εφαρμόζονται στα στοιχεία του ισογείου, οι
τέμνουσες εμφανίζονται και σε άλλα σημεία του φέροντος ορ-
γανισμού
Όπως, στους κόμβους (γωνίες) που σχηματίζονται στο σημείο
ένωσης, της κολώνας με την δοκό, ή της δοκού με την πλάκα,
ή της βάσης με την κολόνα, ή της πεδιλοδοκού με τη βάση, ή
της κοιτόστρωσης με την κολώνα.
Ποια είναι η αιτία που προκαλεί πρόσθετες τέμνουσες στους
κόμβους που αναφέραμε?
Ο πρόσθετος λόγος είναι η ταλάντωση, που επέρχεται στον
φέροντα σκελετό (κυρίως στον πολύ ψηλό σκελετό ) κατά τον
σεισμό.
Τι προβλήματα δημιουργεί η ταλάντωση στο κτήριο???
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, που για να απαντηθεί πρέπει
πρώτα να πούμε ότι η συχνότητα του κτηρίου αν είναι ίδια με

τη συχνότητα του σεισμού, τότε έχουμε συντονισμό
που δημιουργεί την μεγάλη ταλάντωση.
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Τι παθαίνει ο σκελετός της οικοδομής κατά την ταλάντωση
προερχόμενη από τις φορτίσεις του σεισμού και του αέρα?
Ας εξετάσουμε απλά βάση των νόμων της φυσικής, τα φορτία
που δέχεται ο σκελετός της οικοδομής κατά τη διέγερση του
σεισμού.
α) Αδράνεια.
Στα σώματα αρέσει να εξακολουθούν να κάνουν αυτό που
κάνουν.
Αν είναι ακίνητα, τους αρέσει να μένουν ακίνητα.
Αν κινούνται τους αρέσει να συνεχίζουν να κινούνται.
Συμπέρασμα. Όταν ο σεισμός κινείται κατά μία κατεύθυνση,
ο σκελετός της οικοδομής αντιδρά σε αυτήν την κίνηση, λόγω
της αδράνειας.
Αυτή η αντίδραση δημιουργεί τις τέμνουσες του ισογείου.
Αυτή η αντίδραση είναι που προκαλεί και την ταλάντωση, η
οποία εξαρτάται από την ιδιοσυχνότητα του σεισμού και του
εδάφους.
Αυτή η ταλάντωση τείνει να ανατρέψει και τον φέροντα σκελε-
τό με πολύ ψηλό κέντρο βάρους.
Δηλαδή ο φέροντας (κολώνες, δοκάρια, πλάκες) σαν δομική
οντότητα που του την προσφέρουν οι κόμβοι (γωνίες) αντιδρά
σε αυτή την ταλάντωση στους κόμβους.
Τι φορτία δέχονται οι κόμβοι κατά τη διέγερση του σεισμού?
Τα κύρια φορτία που δέχονται είναι δύο:
α) Την αδράνεια της μάζας (της πλάκας, των πραγμάτων, της
τοιχοποιίας,) τα οποία ονομάζουμε οριζόντιες φορτίσεις.
β) Τα φορτία της κατασκευής (το ίδιο βάρος της πλάκας των
πραγμάτων, της τοιχοποιίας) τα οποία ονομάζουμε κάθετες
φορτίσεις.
Ας εξετάσουμε τώρα πως ενεργούν πάνω στα στοιχεία που
αποτελούν τον κόμβο, οι οριζόντιες και οι κάθετες φορτίσεις.
Ένας κόμβος με γωνία 90 μοιρών για να παραμείνει ακέραιος,
πρέπει κατά τον σεισμό, να διατηρήσει την γωνία του [κόμβου
(Γ)] στις ίδιες μοίρες.
Η ταλάντωση όμως κατά τον σεισμό, όπως ξέρουμε, αλλάζει
την κλίση της κολώνας, και από κατακόρυφος που ήταν ο άξο-
νάς της, αλλάζει μερικές μοίρες ( εναλλάξ του κάθετου άξονα )
Η κολόνα κατά τη φάση που η κλίση της αλλάζει, αναγκάζει
μέσω του κόμβου που την ενώνει με τα άλλα στοιχεία το δοκό
να μετακινήσει και αυτή τον οριζόντιο άξονα της μερικές μοί-
ρες προς τα πάνω.
Εδώ υπάρχει το πρόβλημα του φέροντα κατά την ταλάντωση,
διότι τη στιγμή που η δοκός δέχεται φορτία με τάση ανόδου
από την κολόνα, τότε έρχεται σε αντίθεση με τα καθοδικά
φορτία του βάρους του κτηρίου.
Τα καθοδικά φορτία υπερνικούν τα φορτία ανόδου της δοκού,
με αποτέλεσμα η δοκός να αναγκάζεται να παραμείνει οριζό-
ντια.
Η κολώνα όμως, δεν παραμένει οριζόντια, (αλλάζει μερικές
μοίρες ο κάθετος άξονας της).
Το αποτέλεσμα είναι ο κόμβος που προσδίδει δομική οντότητα
στα στοιχεία αυτά να τείνει από 90 μοίρες που είναι, να μεταβάλλεται
, εναλλάξ κατά την ταλάντωση,και να καταπονείται με τέμνουσες.
Ο κόμβος όμως είναι πολύ άκαμπτος και γερός, και αντί να α
λάξει μοίρες, μεταδίδει τα καθοδικά και οριζόντια φορτία στις
ελαστικές διατομές των στοιχείων (διατομή κάτοψης κολόνας,
διατομή δοκού και πλάκας) δημιουργώντας ροπές, όπου αυτές
δημιουργούν τις τέμνουσες.
Οπότε στην πράξη δεν σπάει ο κόμβος, αλλά το πιο ψαθυρό
στοιχείο λίγο πιο πέρα από τον κόμβο.
Την ψαθυρότητα τη δημιουργεί η αντίθεση των φορτίων, στο

λαιμό της κολώνας και της δοκού, δημιουργώντας τις τέμνου-
σες.
Πιο είναι πιο ψαθυρό στοιχείο, η κολώνα ή η δοκός?
Φυσικά είναι η κολόνα, διότι αυτή έχει μικρότερη διατομή από
τη διατομή της δοκού, διότι η διατομή της δοκού είναι ένα
σώμα ακέραιο με τη διατομή της πλάκας, και οι δύο μαζί
υπερτερούν της διατομής της κολόνας.
Και όπως ξέρουμε, μεγαλύτερη διατομή, περισσότερη αντοχή
ως προς τις τέμνουσες.
Από ότι αναφέραμε πιο πάνω, οι κύριες φορτίσεις που είναι
ψαθυρές για τον φέροντα οργανισμό κατά τη διέγερση του
σεισμού, είναι δύο.
α) Οριζόντιες φορτίσεις (προερχόμενες από την αδράνεια που
σε συνδυασμό και με την ιδιοσυχνότητα προκαλεί την τα-
λάντωση)
β) Κάθετες φορτίσεις (προερχόμενες από το ίδιον βάρος του
φέροντος, της τοιχοποιίας, και των πραγμάτων)
Ακόμα αναφέραμε πιο πάνω, ότι η κολώνα κατά τον σεισμό,
μετατοπίζει τον κάθετο άξονά της πότε δεξιά πότε αριστερά,
ενώ η δοκός διατηρεί τον οριζόντιο άξονά της λόγο των κάθε-
των φορτίσεων.
Συμπέρασμα
Αν μπορέσουμε να σταματήσουμε τον κάθετο άξονα της κο-
λώνας να αλλάζει μοίρες εναλλάξ, (λόγω πλάγιων φορτίσεων)
τότε δεν θα υπάρχουν τέμνουσες στα στοιχεία της κολόνας και
της δοκού, διότι ο κόμβος θα παραμείνει στις 90 μοίρες.
Πως μπορούμε να σταματήσουμε τον κάθετο άξονα της κολό-
νας να αλλάζει μοίρες εναλλάξ?
Μπορούμε με τρεις τρόπους
α) Ή να πακτώσουμε τη βάση με το έδαφος.
β) Ή να πακτώσουμε το δώμα με το έδαφος.
γ) Ή να προ εντείνουμε το δώμα με το έδαφος στα πλαίσια της
επαλληλίας (στα πλαίσια αντοχής της κολόνας στη θλίψη
και την κάμψη)
Βασική προυπόθεση για να εφαρμόσουμε τους πάρα πάνω
τρεις τρόπους, είναι οι κολώνες να μην είναι πολύ μικρές, ή
να είναι αντί κολώνες τοιχία.
(μεγάλη διατομή κάτοψης σε μήκος)
Γιατί οι κολώνες τοιχία πρέπει να έχουν μεγάλη διατομή κάτο-
ψις σε μήκος?
Για τέσσερις κύριους λόγους.
α) Για να μην κάμπτονται εύκολα κατά την προένταση (όπως
οι μικρές κολώνες)
β) Για να αντέχουν να διαχειριστούν και τα στατικά φορτία,
και τα πρόσθετα φορτία της προέντασης.
γ) Για να μπορούμε να κάνουμε εύκολα την κατάλληλη διαστα-
σιολόγηση στη διατομή κάτοψις.
Δηλαδή τις κολόνες τοιχία, μπορούμε σε ένα σχέδιο κάτο-
ψις ενός φέροντος οργανισμού να τις τοποθετήσουμε κατά
διαφορετικές διευθύνσεις, έτσι ώστε από όποια κατεύθυν-
ση και αν έλθει ο σεισμός να φέρουν αντίσταση.
δ) Όταν η διατομή του τοιχίου κατά μήκος είναι μεγάλη, μπο-
ρούμε να το πακτώσουμε στα δύο άκρα του.
Η πάκτωση ή προένταση των δύο άκρων του τοιχίου, είναι
πολύ καλύτερη από ότι η πάκτωση μιας κολώνας στο κεντρικό
σημείο της, γιατί κατά την ταλάντωση του τοιχίου στις πλάγι-
ες φορτίσεις του σεισμού, το ένα άκρο του τοιχίου προσπαθεί
να σηκώσει το άλλο άκρο του.
Αν είναι πακτωμένο, ή καλύτερα προεντεταμένο στα δύο άκρα
του, αυτή η τάση ανόδου της βάσης του τοιχίου δεν μπορεί να
γίνει, διότι είναι προεντεταμένη με το έδαφος.
Οπότε αφού δεν μπορεί να ταλαντωθεί το τοιχίο, καταργούμε
την ταλάντωση (το κάνουμε άκαμπτο).
Οπότε καταργούμε στην πράξη....
α) Τη μετατόπιση του κάθετου άξονα της κολώνας, που συνε-
πάγεται την κατάργηση ....
β) των ροπών στους κόμβους που προκαλούν τις τέμνουσες
των κολωνών και των δοκών,καθώς και τα λοξά βέλη ( λοξές ρωγμές )
Με λίγα λόγια, το πακτωμένο ή προεντεταμένο τοιχίο, μπορεί
μόνο του (χωρίς τη βοήθεια των κόμβων) να παραλάβει τις
οριζόντιες φορτίσεις του σεισμού, χωρίς να καταργεί και την
πρόσθετη αντίσταση των κόμβων πάνω στις πλάγιες φορτί-
σεις.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αν πάρουμε δύο πλαίσια τα οποία είναι ενωμένα στα άκρα
τους με δύο χιαστί συνδέσμους (όπως οι σιδεροσκαλωσιές των οικοδο-
μών)
Τα δύο πλαίσια αποκτούν
α) Δομική οντότητα.
β) Ακαμψία.
Δεν σταματούν όμως την ταλάντωση την οποία μπορεί να δημι-
ουργήσει η επιτάχυνση.
Κατά την ταλάντωση που υφίσταται κατά τον σεισμό, (κυρίως
το ψηλό κτήριο με πολύ υψηλό κέντρο βάρους κατασκευασμέ-
νο από σιδεροκατασκευή,) το χιαστί (Χ)διαμοιράζει καλύτερα
τα καθοδικά φορτία του φέροντα από ότι ο κόμβος σχήματος
(Γ).
Η δομική οντότητα των δύο πλαισίων που τους προσδίδει η
ένωσή τους με τα χιαστί, κατά την ταλάντωση, δεν καταπονείται
όπως καταπονούνται οι κόμβοι σχήματος (Γ) από τα καθοδικά
φορτία της κατασκευής.
Ο λόγος είναι ο εξής:
Κατά την ταλάντωση της σιδηροκατασκευής όταν αυτή είναι
δομικά άκαμπτη, δημιουργείται κενό στήριξης του ενός πλαι-
σίου από το έδαφος, διότι το ένα πλαίσιο σηκώνει το άλλο
εναλλάξ.
Οπότε κατά τη χρονική περίοδο της ταλάντωσης της σκαλωσιάς, όπου το ένα πλαίσιο είναι
αστήριχτο από το έδαφος, και το άλλο είναι στηριγμένο σε αυτό, υφί-
σταται μία ροπή στους κόμβους της κατασκευής λόγω των καθοδικών φορτί-
ων, προερχόμενα από το βάρος της κατασκευής.
Στην περίπτωση των κόμβων (Γ) αυτή η ροπή ολόκληρου
του κτηρίου μετατρέπεται αυτόματα σε ροπή των κόμβων (Γ) η
οποία δημιουργεί τέμνουσες στα άκρα του.
Στην περίπτωση των χιαστί (Χ) αυτή η ροπή μεταφέρεται δια-
γώνια από το άνω μέρος του αστήριχτου πλαισίου,στην κάτω
γωνία του στηριγμένου πλαισίου, μέσω της μπάρας του χιαστί.
Αν η μπάρα του χιαστί αντέχει την κάμψη που του εξασκούν
τα καθοδικά φορτία που μετατρέπονται σε ροπή, τότε δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα στη δομική οντότητα του κτηρίου.
Πάντως τα χιαστί (Χ) προσδίδουν καλύτερη δομική οντότητα
στην κατασκευή από ότι προσδίδουν οι κόμβοι.
Φυσικά ο συνδυασμός και των δύο, τρόπων στήριξης ( Χ ) και ( Γ ) είναι
πιο ισχυρός.
Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να κάνουμε αυτή την σιδηρο-
κατασκευή ακόμα πιο ισχυρή απο ότι αυτή είναι, με τον
συνδυασμό των δύο τρόπων στήριξης (Χ) και (Γ) μαζί.
Ερώτηση
Υπάρχει και άλλος τρόπος στήριξης, τον οποίο θα προ-
σθέσουμε στους άλλους δύο τρόπους και οι τρις τρόποι μαζί
να κατασκευάσουν το απόλυτο αντισεισμικό σύστημα των σι-
δηροκατασκευών?
Απάντηση
Ναι υπάρχει.
Αναφέραμε ότι την ψαθυρή αστοχία στις κατασκευές, την δη-
μιουργούν οι ροπές, προερχόμενες από δύο διασταυρώμενες φορτίσεις
κατά την ταλάντωση οι οποίες είναι :
α) Οι αδρανειακές εντάσεις
β) τα καθοδικά αστήριχτα φορτία της κατασκευής,που δημι-
ουργούνται κατά τη φάση μονομερούς ανόδου αυτής.
Τα καθοδικά φορτία πάντα υπάρχουν ... οι ροπές όμως δεν
υπάρχουν αν αυτά τα καθοδικά φορτία ισορροπούν με την
αντίθετη φορά των δυνάμεων του εδάφους
Οι ροπές εμφανίζονται μόνο όταν τα καθοδικά φορτία είναι
χωρίς την αντίδραση των δυνάμεων της βάσης. Δηλαδή κατά
την ταλάντωση.
Πακτώνοντας, ή προεντείνωντας την σιδηροκατασκευή με το
έδαφος, καταργούμε στην ουσία τα αστήριχτα καθοδικά φορ-
τία που δημιουργούν τις ροπές στους κόμβους.
Συμπέρασμα
H αντισεισμική μέθοδος κατασκευών καθώς και ο μηχανισμός του ελκυστήρα, ( Seismic stop ) εφαρμόζεται και τοποθετείτε
σε σιδηροκατασκευέ ς με χιαστί (Χ) και κόμβους (Γ) και είναι ο
τρίτος τρόπος ο οποίος συνδυάζετε άψογα με τους άλλους δύο
ώστε να κατασκευάσουμε την απόλυτη αντισεισμική οντότη-
τα σιδηροκατασκευής, που συν των άλλων είναι και ελαφριά
που συνεπάγεται μικρότερη αδράνεια,οπότε και λιγότερες
φορτίσεις, και μεγαλύτερη αντοχή στις τέμνουσες που έχει
μία σιδηροκατασκευή, από ότι έχει ένας σκελετός οπλισμένου
σκυροδέματος.

Η ευρεσιτεχνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν προεντεταμένο αγκύριο, για την βελτίωση και την συγκράτηση των πρανών του εδάφους.
Π.Χ http://postimage.org/image/29l3p1xpg/
Γενικά αντικαθιστά όλα τα είδει πασσάλων προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση με το έδαφος λόγο υδραυλικής πίεσης.
Γενικά είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πακτώνεται στα πρανή της γεώτρησης, λόγο των θλιπτικών δυνάμεων που εξασκεί πλάγιο αξονικά αυτής, και κατ αυτόν τον τρόπο μπορεί να δεχθεί φορτίσεις κάθετες, και ανοδικές, προστατεύοντας τις κατασκευές από την καθίζηση και την ταλάντωση.
Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε υπό κατασκευή, όσο και σε υφιστάμενες κατασκευές διάφορων φορέων όπως είναι όλοι οι φέροντες οργανισμοί κτηρίων, γέφυρες, φράγματα, κ.λ.π.
Χρησιμεύει και για την προστασία των ελαφριών κατασκευών από τους ανεμοστρόβιλους που πλήττουν κυρίως την Αμερική, αλλά και την προστασία γενικά των μεγάλων κατασκευών, από τις φορτίσεις του αέρα.
Η εφαρμοσμένη τεχνολογία σήμερα απλός εδράζει την κατασκευή στο έδαφος.
Η ευρεσιτεχνία την ενώνει με το έδαφος, ( μέσω προέντασης ) κάνοντας αυτά τα δύο ένα, (σαν σάντουιτς)
Αυτό γίνεται πρώτη φορά παγκοσμίως.
Για μένα αυτή η ένωση της κατασκευής με το έδαφος, έχει ευεργετικά αποτελέσματα διότι εκτός των αναφερθέντων καλών χρησιμεύει ακόμα για να....
α) Εξασφαλίζει δομική οντότητα εδάφους κατασκευής.
β) Κατά την διέγερση του σεισμού,αλλάζει ευεργετικά την κατεύθυνση στις φορτίσεις και στις τέμνουσες, και τις κατευθύνει κάθετα του στοιχείου, όπου η διατομή του είναι μεγάλη και ισχυρή.
γ) Οι δυνάμεις απόσβεσης είναι υδραυλικές
δ) Απαλείφει την διαφορά φάσης εδάφους κατασκευής
ε) Απαλείφει την διαφορά φάσης των ορόφων
ζ) Συνεργάζεται με τα εφέδρανα, ώστε να εξασφαλίσει οριζόντια και κάθετη σεισμική μόνωση.
η) Αυξάνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά της κατασκευής.
θ) χαμηλώνει την πιθανότητα της ιδιοσυχνότητας στις κατασκευές.
ι) Λόγο υδραυλικής πίεσης που εξασκεί ο μηχανισμός του ελκυστήρα, κρατάει πάντα τον τένοντα τανυσμένο, διορθώνοντας αυτόματα κατ αυτόν τον τρόπο την έρπη του χάλυβα, όπου υφίσταται κατά τη μακροπρόθεσμη προέντασή του, και διορθώνει αυτόματα την ένταση πάκτωσης της άγκυρας με τα πρανή της γεώτρησης, ακόμα και όταν αυτά υποχωρήσουν λόγο χαλαρότητας των πρανών της γεώτρησης.
Το σύστημα είναι υπό αριθμητική διερεύνηση ( σε επίπεδο υπολογιστηκής προσομοίωσης ) από το εργαστήριο στατικής και αντισεισμικών ερευνών του Ε.Μ.Π, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι αρκετά ενθαρρυντικά.

Φθίνουσα αρμονική ταλάντωση μέσω του υδραυλικού συστήματος της ευρεσιτεχνίας.

Επειδή η σεισμική φόρτιση είναι επιβαλλόμενη
παραμόρφωση και όχι επιβαλλόμενη φόρτιση, στο σχεδιασμό των φορέων
υπεισέρχονται και παραμορφωσιακά μεγέθη του φορέα.

Η ταλάντωση ευθύνεται για αυτά τα παραμορφωσιακά μεγέθη του φορέα.
Οι ταλαντώσεις και τα παραμορφωσιακά μεγέθη επιβραδύνονται από δυνάμεις απόσβεσης.

Στην επιβαλλόμενη
παραμόρφωση που προκαλεί η ταλάντωση η ακτίνα
καμπυλότητας του φορέα, ( κολόνας ) έχει την τάση να μεγαλώνει.

Το υδραυλικό σύστημα της εφεύρεσης παραλαμβάνει εσωτερικά ενεργειακές δυνάμεις, διότι εμποδίζει ελαστικά την ακτίνα καμπυλότητας του φορέα να μεγαλώσει, με
αποτέλεσμα η ενέργεια του ταλαντούμενου φορέα να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, ( διότι αυτή η ενέργεια απορροφάται σταδιακά από το υδραυλικό σύστημα,) και η
ταλάντωση μετατρέπετε σιγά σιγά σε φθίνουσα αρμονική ταλάντωση.

Δηλαδή η δυσκαμψία του φορέα, οπότε και η επιβαλλόμενη
παραμόρφωση, μπορεί να ελεγχθεί ( από το αυτό ρυθμιζόμενο υδραυλικό σύστημα της ευρεσιτεχνίας ) τόσο στον δείκτη πλαστιμότητας
μετακινήσεων ( το βέλος του φορέα στην κρίσιμη διατομή, )

όσο και στο δείκτης πλαστιμότητας
καμπυλοτήτων ( ακτίνα καμπυλότητας του φορέα, κολόνες )

Βέβαια προυπόθεση είναι η στάθμη επιπόνησης της δυσκαμψίας του φορέα να είναι μικρότερη από τη στάθμη αστοχίας.

Το μέτρο της επιβράδυνσης της απόσβεσης, εξαρτάται συνήθως
από την ταχύτητα της κίνησης.
Η υδραυλική επιβράδυνσης της απόσβεσης είναι
ανάλογη της ταχύτητας παραμόρφωσης της ακτίνα καμπυλότητας του φορέα, και έχει φορά αντίθετη από αυτή.

Υποθέτω ότι το μέτρο της επιβράδυνσης της απόσβεσης, δεν
είναι μόνο συνάρτηση της ταχύτητας, αλλά και της πίεσις των υδραυλικών μέσα στον θάλαμο του υδραυλικού συστήματος.
Περισσότερα ...στην ιστοσελίδα http://www.antiseismic-systems.com/
seismic has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 19 Sep 2012, 10:42 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Ερώτημα 1
Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσαμε να ελέγξουμε τα παραμορφωσιακά μεγέθη του φορέα?

Απάντηση
Ξέρουμε ότι πλαστιμότητα είναι η, υπό ένταση, συμπεριφορά του Ο.Σ. (εν προκειμένω-γιατί μπορεί να αναφέρεται και σε άλλο υλικό-χωρίς καν σίδερα...), χάρη στην οποία το υλικό δύναται, εντός κάποιων ορίων, να δέχεται αυξανόμενη τάση ενώ διατηρεί σχεδόν σταθερή την παραμόρφωσή του.

Ένα μη πλάστιμο υλικό αστοχεί απότομα (δηλαδή χωρίς προειδοποίηση της επικείμενης αστοχίας) μόλις αναλάβει το μέγιστο φορτίο του.

Υπάρχει η πλαστιμότητα του σκυροδέματος και του χάλυβα,(αντοχή χάλυβα στην ολκιμότητα)
η πλαστιμότητα των διατομών, η πλαστιμότητα δοκών και υποστυλωμάτων, καθώς και οι
παράμετροι που την επηρεάζουν.

Τι γίνετε όμως αν η παραμόρφωση περάσει τα όρια της πλαστιμότητας, και περάσει στην πλαστική μη ανατρέψιμη περιοχή?
Απλά θα έχουμε αστοχία, διότι θα έχουμε υπερβεί τα πλάστιμα μεγέθη.
Ξέρουμε ότι τα παραμορφωσιακά μεγέθη του φορέα εξαρτώνται από το πλάτος της ταλάντωσης.
Η μείωση του πλάτους ονομάζεται απόσβεση.
Αυτή την απόσβεση της ταλάντωσης την αναλαμβάνει ο υδραυλικός μηχανισμός της ευρεσιτεχνίας ( διότι δεν αφήνει να μεγαλώσει την ακτίνα καμπυλότητας του φορέα και της κολόνας ) και την μετατρέπει σε μηχανική τριβή, οπότε θερμότητα.
Γενικά ο υδραυλικός ελκυστήρας είναι ένας πλάστιμος μηχανισμός απορρόφησης και απόσβεσης της ταλαντωμένης ενέργειας.
Κατ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ελεγχόμενη πλαστιμότητα του φέροντα και της ακτίνας καμπυλότητας των κάθετων στοιχείων.
Τι γίνεται όμως αν οι τάσεις ξεπεράσουν τα όρια πλαστιμότητας του υδραυλικού μηχανισμού?
Πως τότε ο υδραυλικός μηχανισμός, θα κρατήσει τον φέροντα και τα κάθετα στοιχεία, ώστε αυτά να μην ξεπεράσουν την στάθμη αστοχίας?
Πολύ απλά.
Ο υδραυλικός μηχανισμός φέρει στο πάνω μέρος του εμβόλου, ένα εξωτερικό δακτύλιο, ο οποίος είναι ένα με το έμβολο.
Οπότε όταν ο φορέας ταλαντώνετε το έμβολο εισχωρεί μέσα στο χιτώνιο, μέχρι το σημείο που ο δακτύλιος του εμβόλου δεν χωράει να μπει μέσα στο έμβολο.
http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
Κατ αυτόν τον τρόπο, ο δακτύλιος ορίζει την στάθμη ταλάντωσης του φέροντα, σταματώντας αυτόν, λίγο πριν από το επιτρεπτό όριο πλαστιμότητάς του.

Σε υπέρ κατασκευές με αυξημένες ανάγκες ελεγχόμενης πλαστιμότητας, χρησιμοποιούμε μία άλλη μέθοδο κατασκευής.
Αντί να προεντείνομαι όλα τα κάθετα στοιχεία με το έδαφος, προεντείνομαι μόνο ένα κεντρικό φρεάτιο, ή δύο φρεάτια στα άκρα του φέροντα.
Προσέχουμε τα προτεταμένα φρεάτια να μην έρχονται σε επαφή με τον φέροντα.
Αυτό το επιτυγχάνομαι με την κατασκευή σεισμικού αρμού στο ύψος των πλακών, που περικλείουν ελαστομερεί υλικά.
Κατ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να τοποθετήσουμε και εφέδρανα ώστε να έχουμε οριζόντια σεισμική μόνωση του φορέα, αλλά συγχρόνως να επιτυγχάνομαι και την ελεγχόμενη πλαστιμότητα του κάθετου άξονα του φορέα.
Δες αυτή την μέθοδο στο βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI

Έχει αποδειχθεί ότι ο ρόλος της πλαστιμότητας και της μετακίνησης είναι σημαντικότερος από την αντοχή που διαθέτει ο φορέας.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό θα προσπαθήσω να εξηγήσω πάρα κάτω.
Η διατομές των μικρών υποστυλωμάτων είναι πιο πλάστιμες από τις μεγαλύτερες διατομές τοιχίων.
Σε μία ταλάντωση του φορέα, στα μικρά υποστυλώματα καταπονείτε πιο πολύ η ακτίνα καμπυλότητας.
Στα μεγάλα υποστυλώματα λόγο της μεγάλης τους αντοχής και δυσκαμψίας, καταπονούνται πιο πολύ οι κόμβοι.
Οι κόμβοι διανέμουν τέμνουσες λόγο των ροπών που προκαλεί η ταλάντωση.
Η διατομή κάτοψης των μεγάλων υποστυλωμάτων αντέχουν αυτές τις τέμνουσες.
Η διατομή όμως της κοιτόστρωσης και των άλλων κόμβων με τις δοκούς ?
Για τους άλλους κόμβους που σχηματίζονται από την συμβολή των υποστυλωμάτων και δοκών, αναφέρθηκα πρίν.
Ας εξετάσουμε τώρα τις τέμνουσες που δημιουργούνται μεταξύ του μεγάλου υποστυλώματος και της κοιτόστρωσης.
Για μένα αυτός ο κόμβος κρύβει την αλήθεια στο γιατί ο ρόλος της πλαστιμότητας και της μετακίνησης είναι σημαντικότερος από την αντοχή που διαθέτει ο φορέας.
Ενώ οι κόμβοι που σχηματίζονται από την συμβολή των υποστυλωμάτων και δοκών καταπονούνται από τις ροπές που δημιουργούνται από την αδράνεια του φορέα και τα στατικά φορτία, ο κόμβος μεταξύ του μεγάλου υποστυλώματος και της κοιτόστρωσης δέχεται καταπόνηση από την αδράνεια του φορέα και τις ανοδικές εφελκυστικές τάσεις του μεγάλου υποστυλώματος.
Αυτό συμβαίνει γιατί το υποστύλωμα έχει μεγάλες αντοχές και μικρή πλαστιμότητα οπότε αντί να έχει μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας, αυτό λόγο δυσκαμψίας ταλαντεύεται δημιουργώντας στην κοιτόστρωση θλίψη από την μία πλευρά, και εφελκυσμό από την άλλη.
Αυτές οι δυνάμεις δημιουργούν μία ροπή η οποία έχει διαφορετική κατεύθυνση από τις άλλες των άλλων κόμβων.
Δες βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=C2Z1zmrJ ... 2Fforum%2F
Στο 53 λεπτό μπορείτε να δείτε τον φορέα που ταλαντεύετε και παρατηρείστε.
α) Την δυσκαμψία του τοιχίου, εν σχέση με τα άλλα υποστυλώματα που παρουσιάζουν μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας.
β) Το τοιχίο που ανασηκώνεται εναλλάξ.

Συμπέρασμα
α) Αν το τοιχίο ήταν πακτωμένο με την κοιτόστρωση αυτή η πάκτωση θα δημιουργούσε τέμνουσες στην κοιτόστρωση, λόγο του εφελκυσμού του τοιχίου που εφαρμόζετε στην κοιτόστρωση, και των στατικών φορτίων της κοιτόστρωσης

β) Αν το τοιχίο ήταν πακτωμένο ή προτεταμένο με το έδαφος, η κοιτόστρωση δεν θα υφίσταται καμία τέμνουσα. ( ή τουλάχιστον θα είχε ελάχιστες τέμνουσες )
Διότι ο μηχανισμός του υδραυλικού ελκυστήρα προστατεύει την κοιτόστρωση διότι εφαρμόζει αντίθετες τάσεις στον εφελκυσμό, αλλά και αντίθετες τάσεις στα θλιπτικά φορτία που δέχεται η άλλη πλευρά του τοιχίου.
Όπως ξέρουμε από την φυσική, οι αντίθετες δυνάμεις ισορροπούν.
Όταν οι δυνάμεις ισορροπούν, δεν έχουμε ροπές, που δημιουργούν τις τέμνουσες.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 19 Sep 2012, 10:48 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Αν είχατε να διαλέξετε έναν φορέα από τους πάρα κάτω ποιόν θα διαλέγατε ?

α) φορέα απλά εφαπτόμενος πάνω στο έδαφος?
β) φορέα προτεταμένο με το έδαφος?
γ) φορέα πακτωμένο με το έδαφος?
δ) φορέα ελάχιστα προτεταμένο με το έδαφος?

Θέλω την γνώμη σας.
Εγώ θα προσπαθήσω να αναλύσω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε φορέα ξεχωριστά ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

α) φορέας απλά εφαπτόμενος πάνω στο έδαφος της θεμελίωσης

Αυτός ο φορέας υπόκειται στην πεπατημένη μέθοδο σχεδιασμού των κατασκευών και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.
α) Τους πλάστιμους φορείς
β) Στους μονολιθικούς ή δύσκαμπτους φορείς.

Οι πλάστιμοι φορείς έχουν το πλεονέκτημα να παραλαμβάνουν τάσεις εντός κάποιον ορίων κρατώντας σταθερή την παραμόρφωσή τους.
Το μειονέκτημα είναι ότι ο πλάστιμος φορέας αποτελείτε από υποστυλώματα και πλακοδοκούς και είναι ημιτελής, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κατοικίσουμε σε αυτόν χωρίς την πλήρωση των κενών διαστημάτων.

Δηλαδή αν στον δοκιμαζόμενο φορέα του βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=C2Z1zmrJ ... re=related
τοποθετήσουμε τοίχους ή τζάμια, αυτά θα παρουσιάσουν αστοχίες από την μια, και θα αλλάξουν την συμπεριφορά του φορέα από την άλλη.
Συμπέρασμα
α) Οι πλάστιμοι φορείς δημιουργούν αστοχίες στην τοιχοποιία μετά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις.
β) Τα όρια αντοχής του φορέα είναι εντός κάποιων ορίων.
γ) Καταπονούν τόσο τα υποστυλώματα στο τόξο καμπυλότητας, όσο και τους κόμβους με τέμνουσες.

Για μένα δεν προτείνετε ως η ιδανική μέθοδος σχεδίασης των κατασκευών.

Μονολιθικές κατασκευές

Αυτές οι κατασκευές υποφέρουν στην τοιχοποιία που είναι και φέροντας, από λοξές τέμνουσες οι οποίες υφίστανται από τον συνδυασμό αδράνειας και μεγάλων στατικών φορτίων.

Για μένα είναι η πιο ψαθυρή κατασκευή από όλες, ιδίως στις πολυόροφες κατασκευές και αστοχεί απότομα, ακόμα και αν η κατασκευή είναι εξολοκλήρου από Ο.Σ
β) φορέας προτεταμένος με το έδαφος

Αυτός ο φορέα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα αν σχεδιαστεί σωστά.
Έχει όμως και μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα
Αν σχεδιασθεί σωστά, μπορεί να είναι η πιο καλή λύση από όλες τις άλλες.

α) Αυξάνει την αντοχή του φορέα στην τέμνουσα βάσης.

β) Πάρα πολύ μικρές παραμορφώσεις του φορέα, οπότε και απουσία επισκευών μετά τον σεισμό.
Αυτό είναι πολύ καλώ για δημόσια κτήρια όπου οι επισκευές τα κάνουν να δυσλειτουργούν π.χ Νοσοκομεία, δημόσια κτήρια, κρατικοί φορείς, γέφυρες, φράγματα κ.λ.π

γ) μικρή καταπόνηση των κόμβων από ροπές και τέμνουσες.

δ) Οικονομία στις επισκευές των κτηρίων μετά τον σεισμό.

Μειονεκτήματα.
Όσο κερδίζουμε σε αντοχή, με την προένταση, χάνουμε σε πλάστιμη συμπεριφορά των υλικών και των διατομών.
Βέβαια αν η στάθμη επιπόνησης που δέχεται ο άκαμπτος προτεταμένος φορέας, είναι μικρότερη από την στάθμη αστοχίας, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
π.χ τα προκατασκευασμένα από Ο.Σ ή τα τοιχία και τα φρεάτια με μεγάλη διατομή κάτοψης, αν είναι προτεταμένα μεταξύ δώματος και εδάφους, τότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Αν όμως δεν είναι προτεταμένα, ( μεταξύ εδάφους δώματος ) και έχουν και μεγάλη διατομή κάτοψης, τότε δημιουργούν τέμνουσες στους κόμβους.
Ξέρουμε ότι ο κόμβος αποτελείτε από οριζόντια και κάθετα στοιχεία, στα οποία το πιο ευάλωτο στοιχείο του κόμβου αστοχεί, και στην περίπτωσή μας θα αστοχήσει το οριζόντιο στοιχείο. ( η δοκός )

Συνιστάτε αυτή η μέθοδος κατασκευής από εμένα, όταν έχουμε φορείς που αποτελούνται από μεγάλα κάθετα στοιχεία με μεγάλη διατομή κάτοψης, ή σε όλες τις υπόλοιπες μονολιθικές κατασκευές αποτελούμενες από φορέα τοιχοποιίας.

γ) φορέας πακτωμένος με το έδαφος

Αυτή η λύση είναι η οικονομικότερη χρησιμοποιώντας τον ελκυστήρα. ( όχι τον υδραυλικό ελκυστήρα )
Βασικά ο ελκυστήρας αποτελείται από τον ίδιο μηχανισμό πάκτωσης που έχει ο υδραυλικός, αλλά η προέντασή του εφαρμόζετε με την υπάρχοντα μέθοδο προεντάσεων.

Με αυτόν τον μηχανισμό εξασκούμε ισχυρή προένταση μεταξύ του επιπέδου θεμελίωσης ( επιφάνεια εδάφους ) και γεώτρησης.
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, το εξέχον τμήμα του τένοντα πακτώνεται ισχυρά μέσα στο Ο.Σ της θεμελίωσης, κατά την κατασκευή της.
Αυτός ο τρόπος είναι οικονομικός διότι αποφεύγουμε την δίοδο του τένοντα μέσα από τα κάθετα στοιχεία, και η κατασκευή του μηχανισμού του ελκυστήρα είναι οικονομικότερη του υδραυλικού μηχανισμού.

Δεν εφαρμόζουμε καμία προένταση στον φέροντα.
Αυτή η μέθοδος απλός πακτώνει τον φέροντα στο έδαφος στο επίπεδο της θεμελίωσης, ώστε να βοηθήσει την κοιτόστρωση και τους κόμβους στις ροπές που προκαλούν οι τέμνουσες.

Πλεονεκτήματα

α) Οικονομική κατασκευή.
β) προστατεύει την κοιτόστρωση και τους κόμβους από τέμνουσες διότι εφαρμόζει αντίθετες τάσεις στον εφελκυσμό, αλλά και αντίθετες τάσεις στα θλιπτικά φορτία που δέχεται η άλλη πλευρά του τοιχίου.
γ) Μπορούμε να τοποθετήσουμε περισσότερους μηχανισμούς πάκτωσης στην επιφάνεια θεμελίωσης της κοιτόστρωσης.

Μειονεκτήματα.
Χάνουμε τα καλά της προέντασης πάνω στον φέροντα.
Ξέρουμε ότι η προέντα-
ση αυτή στα πλαίσια της επαλληλίας (μέσα στο πλαίσιο αντο-
χής των κάθετων στοιχείων ) έχει πολύ θετικά αποτελέσματα,
καθότι βελτιώνει τις τροχιές του λοξού εφελκυσμού.
Από την άλλη έχουμε και άλλο καλό... τη μειωμένη ρηγμά-
τωση λόγω θλίψης, κάτι που αυξάνει την ενεργό διατομή και
αυξάνει και τη δυσκαμψία της κατασκευής, οπότε και τις παρα-
μορφώσεις που προκαλούν αστοχία.
Ακόμα βελτιώνει σημαντικά την τέμνουσα βάσης.

Αυτή η μέθοδος προτείνεται για χαμηλές κατασκευές 2 με 5 ορόφων, με μεγάλα τοιχία όπου η ταλάντωση είναι μικρή.

δ) φορέας ελάχιστα προτεταμένος με το έδαφος ( πλάστιμος )

Πολλοί είναι οι μηχανικοί που θεωρούν την πλαστιμότητα αναγκαία.
Έτσι και αλιώς όλοι οι φορείς είναι σε κάποιο βαθμό πλάστιμοι, ακόμα και αν είναι προτεταμένοι.
Η ευρεσιτεχνία προσφέρει και αυτήν την δυνατότητα.

Δηλαδή ο φορέας να μπορεί να έχει μία αρχική πλάστιμη συμπεριφορά, και ο μηχανισμός του υδραυλικού ελκυστήρα να επεμβαίνει μόνο για να ελαττώνει αρμονικά την ταλάντωση αυτού, καθώς και να φρενάρει την ακτίνα καμπυλότητας του φορέα όταν πλησιάζει την στάθμη αστοχίας.

Πως θα το κατορθώσουμε αυτό ???
Από την μία θέλουμε ισχυρή πάκτωση του μηχανισμού μέσα στην γεώτρηση που αυτό επιτυγχάνετε μόνο με ισχυρή προένταση,
και από την άλλη θέλουμε μικρή ελεγχόμενη προένταση ή πάκτωση του φορέα με το έδαφος.

Απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία άλλη μέθοδο.
α) πρώτα εξασκούμε ισχυρή προένταση μεταξύ του επιπέδου θεμελίωσης ( επιφάνεια εδάφους ) και γεώτρησης.
β) Συνδέουμε τον ήδη προτεταμένο εξέχοντα τένοντα που ευρίσκεται στο ύψος την θεμελίωσης, με έναν άλλον τένοντα ο οποίος καταλήγει στο δώμα και συνδέεται με το υδραυλικό σύστημα.
Η πίεση των υδραυλικών του εμβόλου, απλώς κρατάει τανυσμένο τον πρόσθετο τένοντα.
Όπως ξέρουμε η ακτίνα καμπυλότητας του φορέα κατά την ταλάντωση τείνει να μεγαλώσει.
Όμως το υδραυλικό σύστημα εφαρμόζει μία αντίθετη ελαστική και αυξανόμενη σταδιακά τάση στην εξωτερική ακτίνα καμπυλότητας του φέροντα που τείνει να μεγαλώσει.

Αυτό επιτρέπει στον φορέα να έχει την αρχική του πλαστιμότητα, αλλά ο υδραυλικός μηχανισμός περιορίζει τον φορέα μέσα στα όριά του πριν αστοχήσει.
Σε αυτήν την μέθοδο, δεν υπάρχει κάθετη προένταση του φορέα.
Απλά υπάρχει μία αντίσταση στο δώμα του τοιχίου αφενός, και μία άλλη αντίσταση στην άλλη μεριά της βάσης του τοιχίου, διατηρώντας την ακτίνα καμπυλότητας στα επιτρεπτά όρια.

Είναι σίγουρο ότι αυτή η μέθοδος χρειάζεται μεγάλη διατομή κάτοψης των στοιχείων, και πάκτωση των δύο άκρων αυτών για να πάρουμε καλά αποτελέσματα.

Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την τέμνουσα βάσης, απλώς προσθέτουμε μεγαλύτερη πίεση στο υδραυλικό σύστημα.

Ως προς τους προτεταμένους φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα με σκελετό, τους μονολιθικούς φορείς από Ο.Σ και τοιχοποιία, και τους φορείς από σύμμεικτες και μεταλλικές κατασκευές, και σε αυτούς με κεντρικό πυρήνα αναφερθήκαμε στα προηγούμενα άρθρα.

Διαπιστώνετε και μόνοι σας ότι υπάρχει πληθώρα φορέων, ώστε να διαλέξουμε τον κατάλληλο για τον σωστό σχεδιασμό, και τις ανάγκες του κάθε έργου κατά περίπτωση, τόσο ως προς τις επιβαλλόμενες παραμορφώσεις, όσο και προς τον οικονομικό σχεδιασμό.

α)Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της πλαστιμότητας, τόσο στον δείκτη μετακίνησης του φορέα, όσο και στο δείκτης πλαστιμότητας καμπυλοτήτων.

β) Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έχουμε κατάργηση ή τον πλήρη έλεγχο στις τέμνουσες των κόμβων.

γ) Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες αντοχές στην τέμνουσα βάσης.

δ) Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε ότι η θεμελίωση του εδάφους θα αντέξει τις θλιπτικές φορτίσεις σε μαλακά εδάφη κατηγορίας ( Χ ) χωρίς την βοήθεια πασσάλων.

ε) Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο στις στρεπτικές ροπές του φέροντα, ( με προτεταμένα φρεάτια κατάλληλα τοποθετημένα σε επί μέρους θέσεις του φέροντα )

ζ) Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο του κάθετου άξονα του φέροντος ως προς την διαφορά φάσης των πλακών, καθώς και ως προς την μεταφορά των ροπών των ορόφων.
Γενικά έχουμε τον πλήρη έλεγχο των παραμορφώσεων στα επιτρεπτά όρια της πλαστιμότητας του φορέα.
η) Έχουμε σεισμική μόνωση τόσο στον οριζόντιο, όσο και στον κάθετο άξονα του κτιρίου.

Βασικά έχουμε την μέθοδο και τον μηχανισμό των κατασκευών, ώστε να μπορούμε πλέον να σχεδιάσουμε τον απόλυτο αντισεισμικό φέροντα.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 19 Sep 2012, 10:50 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Η Εδαφομηχανική και η χρησιμότητα του υδραυλικού ελκυστήρα.

Ο Πολιτικός Μηχανικός σχεδόν καθημερινά αντιμετωπίζει προβλήματα που
αφορούν το έδαφος.
Το χρησιμοποιεί σαν μέσο θεμελίωσης των τεχνικών
έργων, σαν υλικό κατασκευής επιχωμάτων, φραγμάτων και άλλων χωμάτινων
έργων, σχεδιάζει κατασκευές για να το αντιστηρίξει σε περιπτώσεις εκσκαφών ή
σηράγγων και τέλος πρέπει να επιλύσει ειδικά προβλήματα που έχουν σχέση με το
έδαφος, όπως: αποστραγγίσεις, αντλήσεις, διάδοση κραδασμών και σεισμικών
δονήσεων κλπ. Τα ανωτέρω προβλήματα και οι μέθοδοι επίλυσής τους εξαρτώνται
άμεσα από τη μηχανική συμπεριφορά των εδαφικών υλικών, που αποτελεί το
κύριο αντικείμενο της Εδαφομηχανικής ή γενικότερα της Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Θεωρώ δεδομένο ότι σαν μηχανικοί ξέρετε να αντιμετωπίζετε τα πάρα πάνω προβλήματα με διάφορους τρόπους, όπως ξέρετε και το κόστος που μπορεί να φθάσει η κατασκευή ώστε να περιορίσετε τις παραμορφώσεις του εδάφους.

Ακόμα ξέρετε ότι οι άκαμπτοι φορείς σε διέγερση σεισμού, επιφορτίζουν με περισσότερες τάσεις την θεμελίωση, από ότι οι πλάστιμοι φορείς.
Σε περίπτωση μάλιστα όπου ο φορέας είναι ( σαν αυτόν που προτείνω εγώ )προτεταμένος με το έδαφος, ( υπερτασικός ) τότε οι επιφορτίσεις των τάσεων της θεμελίωσης είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Ακόμα ξέρουμε ότι το έδαφος είναι γενικά ιδιαίτερα ανομοιογενές λόγω
της φυσικής του γένεσης και των επακόλουθων μετακινήσεων του φλοιού της γης,
έχει μεταβλητή σύνθεση και ανεξέλεγκτη μηχανική συμπεριφορά, οπότε αυτοί οι λόγοι μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές παραμορφώσεις του εδάφους σε κάθε θεμελίωση του ιδίου φορέα, έστω και αν τα φορτία και η θεμελίωση είναι ίδια.
Δεδομένων αυτών που αναφέραμε πάρα πάνω, η χρήση του υδραυλικού ελκυστήρα θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στις κατασκευές, διότι στα χαλαρά εδάφη ο σχεδιασμός του φορέα θα περνούσε τις μέγιστες ανεκτές μετακινήσεις λόγο μεγαλύτερων παραμορφώσεων του εδάφους.

Αυτά όμως δεν συμβαίνουν με τον υδραυλικό ελκυστήρα, διότι είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε... όχι μόνο να μην δημιουργεί προβλήματα παραμόρφωσης του εδάφους θεμελίωσης, αλλά και να τα επιλύει, μειώνοντας στο ελάχιστο το πρόβλημα της παραμόρφωσης των εδαφών της θεμελίωσης που οφείλετε τόσο στα στατικά φορτία της κατασκευής, όσο και στις μέλλουσες σεισμικές φορτίσεις.
Πως ο υδραυλικός ελκυστήρας επιτυγχάνει την ελάχιστη παραμόρφωση της βάσεως του εδάφους, από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο

Αν είχαμε ένα συρματόσχοινο του οποίου η μία άκρη ήταν πακτωμένη με την βοήθεια μιας άγκυρας στα βάθη μιας γεώτρησης κάτω από την βάση, και στο άλλο του άκρο αφού διαπερνούσε ελεύθερο τα κάθετα στοιχεία, του εξασκούσαμε προένταση στο δώμα της κατασκευής, τότε θα είχαμε την παραμόρφωση του εδάφους αν ήταν χαλαρό.

Αυτό δεν συμβαίνει με τον υδραυλικό ελκυστήρα.
Η αιτία βρίσκεται στον μηχανισμό της άγκυρας, και συγκεκριμένα στους δύο σωλήνες που φέρει.

http://postimage.org/image/2dmcy79yc/

Αυτοί οι σωλήνες έχουν διαφορετική διάμετρο, έτσι ώστε ο ένας να ολισθαίνει μέσα στον άλλον.
Ο εσωτερικός σωλήνας είναι συνδεδεμένος με τον τένοντα.
Ο εξωτερικός σωλήνας που είναι και ο υποδοχέας του τένοντα, καταλήγει κάτω από την βάση, και αυτός είναι η αιτία που η βάση δεν υποχωρεί όταν το έδαφος παραμορφωθεί.

Αυτός ο σωλήνας όταν δέχεται τα φορτία της βάσης, τείνει να υποχωρήσει κάθετα.

Αδυνατεί όμως να υποχωρήσει κάθετα, διότι είναι συνδεδεμένος με πίρους και μπάρες πυραμοειδούς μορφής, στο άλλο άκρο του, οι οποίες μπάρες μεταβιβάζουν τα φορτία της βάσης στα πρανή της γεώτρησης.
Αυτή η μεταβίβαση των φορτίων μέσο των μπαρών, υποβοηθείται και από τις άλλες πυραμοειδούς μορφής μπάρες οι οποίες είναι ανεστραμμένες και συνδεδεμένες με τον εσωτερικό σωλήνα του τένοντα.
Κατ αυτόν τον τρόπο, οι μπάρες σπρώχνουν κατά ένα σημείο από διαφορετική κατεύθυνση, και αποκλείουν την ολίσθηση στα πρανή της γεώτρησης.
Η πάνω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις της βάσης στα πρανή της γεώτρησης, και η κάτω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις του τένοντα στα πρανή της γεώτρησης.

http://postimage.org/image/2mlql3ag4/

Δηλαδή έχουμε ένα νέο είδος πασσάλου τριβής, με το επιπλέον πλεονέκτημα την συνεχή τάση στα πρανή της γεώτρησης που εφαρμόζεται μέσο του τένοντα και των στατικών φορτίων του φέροντα.

Ξέρουμε ότι το σύνολο σχεδόν των παραμορφώσεων του εδάφους
είναι μή-αντιστρεπτές, δηλαδή δεν αναιρούνται με την απομάκρυνση του αιτίου
που τις προκάλεσε
Οι πάσσαλοι τριβής αφού εισχωρήσουν στο έδαφος δημιουργούν παραμορφώσεις που είναι μη - αντιστρεπτές, που αυτό σημαίνει μικρή τριβή όταν δέχονται καθοδικά φορτία, και μηδαμινή τριβή και αντίσταση σε ανοδικά φορτία.

http://postimage.org/image/14tj1webo/

Ο υδραυλικός ελκυστήρας έχει το πλεονέκτημα ( λόγο συνεχών τάσεων στα πρανή της γεώτρησης )
να έχει μεγαλύτερες πλάγιες τριβές από ότι ο πάσσαλος τριβής.

Είναι σαφές ότι τα φορτία της
κατασκευής που ασκούνται στο έδαφος στα σημεία έδρασης των στοιχείων
θεμελίωσης μεταφέρονται και πέραν των σημείων αυτών με την ανάπτυξη τάσεων, οι
οποίες προκαλούν παραμόρφωση του εδάφους στην περιοχή της θεμελίωσης. Όσο
αυξάνει η απόσταση από τα σημεία έδρασης, οι αναπτυσσόμενες τάσεις μειώνονται
και συνεπώς μειώνονται και οι απαιτήσεις ανθεκτικότητας του εδάφους.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, οι πρόσθετες τάσεις λόγω των φορτίων της
κατασκευής είναι σημαντικές μόνο σε μια περιοχή κάτω από τα σημεία έδρασης
(ζώνη επιρροής).

Με τον υδραυλικό ελκυστήρα έχουμε για πρώτη φορά δύο ζώνες επιρροής.
α) μία κάτω από την βάση.
β) μία προς τα πρανή της γεώτρησης.

Κατ αυτόν τον τρόπο έχουμε διπλή στήριξη της βάσης στο έδαφος.

Ακόμα η συμπύκνωση της χαλαρότητας του εδάφους από τις τάσεις του υδραυλικού μηχανισμού, προσφέρουν καλύτερη θεμελίωση.
Όταν μάλιστα τοποθετήσουμε και άλλους ελκυστήρες κοντά στον κύριο ελκυστήρα, τότε η βελτίωση του εδάφους είναι σημαντική διότι η ζώνη επιρροής δεν υφίσταται μόνο στα πρανή της γεώτρησης, αλλά καθ όλο το εμβαδόν του φέροντα, και πέραν από αυτόν.
Είναι ποια κατανοητό ότι οποιοσδήποτε φορέας (άρα και το έδαφος) για να αναλάβει φορτία πρέπει να παραμορφωθεί.
Πολλές φορές ο σχεδιασμός των βάσεων είναι αρκετά υπερβολικός ( για να πετύχομε τον περιορισμό των υποχωρήσεων της κατασκευής, προπαντός της άκαμπτης ) και οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους θεμελίωσης.

Οπότε το έδαφος είναι ένας μεγάλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά το κόστος της κατασκευής.
Υπάρχουν κατασκευές εύκαμπτες.
Μια εύκαμπτη κατασκευή μπορεί να δεχθεί σημαντικές διαφορετικές υποχωρήσεις των σημείων έδρασης χωρίς κίνδυνο να υποστεί βλάβες.
Οι άκαμπτες είναι πιο ευάλωτες στις παραμορφώσεις του εδάφους, και ακόμα χειρότερα όταν έχουμε και διάδοση κραδασμών και σεισμικών δονήσεων.
Για να πετύχουμε την βελτίωση της μηχανικής αντοχής και για να μειώσουμε τις παραμορφώσεις του χαλαρού εδάφους, χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους οι οποίες όμως και αυτές ανεβάζουν πολύ το κόστος της κατασκευής.

Θα σας προτείνω ένα τρόπο θεμελίωσης ( εκτός των αναφερθέντων ) που για μένα είναι πιο οικονομικός με λιγότερες υποχωρήσεις και μικρότερες παραμορφώσεις του φέροντα.

α) Διαμορφώνουμε το οικόπεδο.
β) Ανοίγουμε περιμετρικά του έργου μικρές γεωτρήσεις για να δημιουργήσουμε στερεά εγκιβωτισμού του εδάφους που θα εδραιώσουμε την κοιτόστρωση.
γ) Ανοίγουμε και άλλες μικρές γεωτρήσεις σε επιμέρους σημεία μέσα στην περίμετρο της κατασκευής ( περιμετρικά και κάτω από τα κάθετα στοιχεία.)
δ) Τοποθετούμε αυτόν τον μηχανισμό ( http://postimage.org/image/15or8eeuc/ ) του απλού ελκυστήρα μέσα στις γεωτρήσεις, και εξασκούμε μεγάλη τάση στα πρανή τους.
ε) Αφαιρούμε τον μηχανισμό, και γεμίζουμε την γεώτρηση με οπλισμένο σκυρόδεμα.
ζ) Εναποθέτουμε πάνω στο έδαφος μία στρώση από μεγάλα χαλίκια, και μετά μία στρώση Α4 για ακόμα καλύτερη μηχανική αντοχή του εδάφους.
Κατασκευάζουμε την κοιτόστρωση.

Θα βοηθούσε πολύ στον περιορισμό των υποχωρήσεων της κατασκευής και της παραμόρφωσης του εδάφους, καθώς και στην διάδοση κραδασμών και σεισμικών δονήσεων αν αφήναμε τους ελκυστήρες προτεταμένους μέσα στην γεώτρηση.
Δεδομένου ότι οι απλοί ελκυστήρες έχουν μικρό κατασκευαστικό κόστος, ( σχεδόν ίδιο με τον χάλυβα του σκυροδέματος ) θα συνιστούσα να τους αφήναμε προτεταμένους μέσα στην γεώτρηση, αντικαθιστώντας τον οπλισμό.
Για να μην οξειδώνετε ο απλός ελκυστήρας, και για να αντέχει περισσότερα στατικά φορτία, εφαρμόζουμε τα εξής.
α) Τοποθετούμε στα πλαινά πέλματα του ελκυστήρα όπου έρχονται σε επαφή με τα πρανή της γεώτρησης inox οδοντωτές επαφές.
β) Από μία οπή στο επίπεδο της επιφάνειας του εδάφους, ( αφού πρώτα έχουμε προ εντείνει τον τένοντα ) εναποθέτουμε μέσα στην οπή της γεώτρησης σκυρόδεμα.

Μέθοδος προέντασης του απλού ελκυστήρα
http://postimage.org/image/15or8eeuc/
α) Όπως βλέπετε την φωτογραφεία, αν υποθέσουμε ότι το ύψος των ξύλων που στηρίζετε ο ελκυστήρας είναι το επίπεδο του εδάφους.
β) Αν υποθέσουμε ότι τα δύο τούβλα είναι υδραυλικοί γρύλοι.

Τότε για να ολοκληρώσουμε την προένταση, ακολουθούμε τα εξής πέντε απλά βήματα.
α) Ανυψώνουμε στον ίδιο χρόνο σταδιακά τους γρύλους.
β) Μετά την προένταση βιδώνουμε την κάτω βίδα της φωτογραφίας έως ότου αυτή κοντράρει στο πάνω μέρος της λαμαρίνας που κλείνει την οπή της γεώτρησης στο επίπεδο του εδάφους.
γ) Αφαιρούμε τους γρύλους.
δ) Από μία οπή που έχουμε κατασκευάσει στην λαμαρίνα η οποία βρίσκετε στο επίπεδο του εδάφους, γεμίζουμε την οπή της γεώτρησης με σκυρόδεμα.
ε) Το άλλο εξέχον τμήμα του ελκυστήρα άνωθεν του εδάφους, πακτώνετε μέσα στην κοιτόστρωση κατά την παρασκευή και τοποθέτηση του σκυροδέματος.

Υ.Γ
Πριν εναποθέσουμε το σκυρόδεμα στην οπή της γεώτρησης, καλό ειναι να προεντείνουμε τον ελκυστήρα σταδιακά κατά διαστήματα μερικών ημερών, ώστε να διορθώσουμε τον ερπυσμό του τένοντα, και τις παραμορφώσεις του εδάφους.

Κατ αυτήν την μέθοδο, και οι αρχικές πλάγιο αξονικές τάσης που εφαρμόζει ο ελκυστήρας προς τα πρανή της γεώτρησης διατηρούνται διαχρονικά, και ο ελκυστήρας δεν οξειδώνεται διότι είναι επικαλυμμένος με το σκυρόδεμα το οποίο δεν επιτρέπει την δίοδο του οξυγόνου που συντελεί στην οξείδωση.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 19 Sep 2012, 10:52 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Μικρό πείραμα.
Θα σας πω απλά την ιδέα μου.
Mια μέρα έβλεπα τηλεόραση με θέμα εκπομπής ...γιατί οι παγόδες στην Κίνα δεν πέφτουν κατά την διάρκεια του σεισμού.Ένας μηχανικός παρατήρησε ότι ο κύριος λόγος που οι τρις τέσσερις ξύλινοι όροφοι δεν έπεφταν, ήταν ένας τοποθετημένος κορμός δένδρου που διαπερνούσε στο κέντρο τοις ασύνδετες κατά τα άλλα παγόδες.
Την ώρα αυτή την προσοχή μου τράβηξε μια επιτραπέζια σιντιέρα (αυτές με το κεντρικό στέλεχος) Η σκέψη μου εκείνη την στιγμή πήγε στην βίδα και το ούπα. Αν βίδωνα το στέλεχος της σιντιέρας (ανελκυστήρα ή σταυροειδή κολόνα) με ένα μηχανισμό με το έδαφος ,και δημιουργούσα δύο ραντιεφ βάσεις με ελαστικά μεταξύ των , είχα λύση το πρόβλημα,της συμπεριφοράς των δυνάμεων του σεισμού ,στον υφιστάμενο σκελετό τού κτιρίου,ως πρός τον οριζόντιο και κάθετο άξονά του.
Και έκανα αυτό. http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI

Έχω κάνει και μόνος μου ένα μικρό πείραμα. http://www.youtube.com/watch?v=JJIsx1sKkLk
Δες αυτό το βίντεο.
Δείχνει τρεις διαφορετικούς σκελετούς οικοδομής.

α) Ο πρώτος σκελετός οικοδομής είναι ελαφρύς, και για τον λόγο αυτό όταν κουνώ το τραπεζάκι αυτός ναι μεν ταλαντεύεται αλλά δεν παραμορφώνετε. ( γιατί οι γωνίες του αντέχουν το βάρος του σκελετού, με αποτέλεσμα οι δεξιές κολόνες να σηκώνουν τις αριστερές, και εναλλάξ οι αριστερές τις δεξιές)
β) Ο δεύτερος φέροντας σκελετός οικοδομής είναι πιο βαρύς, διότι του τοποθέτησα δύο τούβλα, για να έχει το βάρος μιας πραγματικής οικοδομής υπό κλίμακα.
Όταν κούνησα πάλη το τραπεζάκι, η συμπεριφορά του σκελετού ήταν άλλη.
Οι δεξιές κολόνες δεν σήκωναν πια τις αριστερές.
Αυτό που έγινε, ήταν οι γωνίες από 90 μοίρες που ήταν αρχικά, να παραμορφώνονται και να γίνονται πότε 80 μοίρες, πότε 100 μοίρες.
Αυτό γίνεται διότι κατά την ταλάντωση η κολόνες από κάθετες που είναι αρχικός, αλλάζουν μερικές μοίρες.
Αφού οι κολόνες αλλάζουν την κλίση τους, και συγχρόνως είναι ενωμένες στην γωνία με την δοκό, σπρώχνουν την δοκό προς τα πάνω.
Η δοκός όμως δεν μπορεί να πάει προς τα πάνω, διότι το βάρος των τούβλων την σπρώχνει προς τα κάτω και σπάνε οι γωνίες της οικοδομής ( διότι δημιουργούνται ροπές στις γωνίες, οι οποίες με την σειρά τους δημιουργούν τέμνουσες στις κολόνες και στους δοκούς και σπάνε )
Αυτό συμβαίνει σήμερα στις κατασκευές.
Τι προτείνω εγώ.
γ) Κατασκεύασα έναν σταυρό, ( είναι τα χωρίσματα των διαμερισμάτων ) και τον βίδωσα με την ξύλινη βάση που είναι το έδαφός θεμελίωσης
Πέρασα κολάρο τον σκελετό στον ξύλινο σταυρό.
Του έβαλα επάνω και τα τούβλα, με πολύ ψιλό κέντρο βάρους.
Κούνησα πάλη το τραπεζάκι, και παρατήρησα ότι οι γωνίες δεν παραμορφώνονται καθόλου.
Η παραμόρφωση είναι αυτή που ρίχνει το σπίτι στον σεισμό.
Εγώ αυτήν την παραμόρφωση σταμάτησα στον σκελετό.
Δες τις γωνίες πως αντιδρούν όταν έχουμε σεισμό, με την μέθοδο που προτείνω.
Καμία παραμόρφωση, 0 επισκευές μετά τον σεισμό.

Τι νόημα θα είχε ένα αντισεισμικό σύστημα όταν το 95~99% των κατασκευών δεν θα είχαν προβλήματα με τον σημερινό αντισεισμικό σχεδιασμό σε επερχόμενο σεισμό?
Υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί σημαντικά το σεισμό απο τα υπόλοιπα φορτία, αυτό είναι το γεγονός ότι ο σεισμός είναι τυχηματικός (chance based) . Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένα κτίριο κατά την διάρκεια της ζωής του (50 χρόνια) να μην γνωρίσει ποτέ σεισμό τέτοιου μεγέθους για τον οποίο έχει υπολογιστεί . Αποτέλεσμα αυτού είναι τεράστια ΖΗΜΙΑ στην εθνική οικονομία γιατί γίνεται υπερδιαστασιολόγηση τυπικά αλλά και ουσιαστικά .
Φυσικά εξαιτίας του γεγονότος ότι τα σεισμικά ιστορικά στοιχεία είναι σχετικά περιορισμένα(χρονικά) και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για προσδιορισμό τόσο του χώρου όσο και του μεγέθους κάθε σεισμού οποιαδήποτε γενικά αντιμετώπιση όλων των κατασκευών με τον ίδιο τρόπο είναι λάθος .
Παράδειγμα είναι το Kobe Ιαπωνίας που το 50~60% των κατασκευών που υπέστησαν ζημιές κατασκευάσθηκαν ξανά με την ίδια λογική και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο . Όταν κάποια κατασκευή ήταν ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την οικονομική ζωή όσο και για την προστασία των πολιτών τότε έμπαιναν κριτήρια τα οποία ενίσχυαν την αντισεισμική προστασία της κατασκευής .
Θέλω να καταλήξω ότι εάν δεν υπολογίσεις Price/performance ratio σε οποιαδήποτε αντισεισμικό σύστημα και να το συγκρίνεις με τις υπάρχουσες κατασκευές , δεν έχει καν νόημα η αποτελεσματικότητα του άλλωστε ....( ερώτηση ) τι νόημα θα είχε ένα αντισεισμικό σύστημα όταν το 95~99% των κατασκευών δεν θα είχαν προβλήματα με τον σημερινό αντισεισμικό σχεδιασμό σε επερχόμενο σεισμό?

Απαντηση

α) Αν σήμερα η δική σας μέθοδο θέλει 150 κιλά σίδερο στο κυβικό μέτρο σκυροδέματος, για τον μερικό αντισεισμικό σχεδιασμό, και περισσότερα για τον πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό, εγώ το θεωρώ ασύμφορο.

Όταν το Μετσόβιο συγκρίνει την δικιά σας μέθοδο με την δικιά μου και λέει ότι η δικιά μου είναι τόσο τα% πιο ισχυρή στην τέμνουσα βάσης στον σεισμό, αυτό τι πάει να πει?
Πάει να πει ( διατομή X3 ) πιο ισχυρή στην τέμνουσα βάσης. Και ρωτάω μπορώ να χρησιμοποιήσω λιγότερα σίδερα αν τοποθετήσω τον ελκυστήρα.? ( Οπότε εδώ είμαι πιο οικονομικός από τον σχεδιασμό σας )

Η αυτό που είπα πριν ότι οι κατασκευές σας σε ένα σεισμό ισχυρό το 95 με 99% δεν έχουν ανάγκη, συμφωνώ, αλλά το 70% από αυτές θέλουν επισκευές μετά τον σεισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος.
Γιατί σήμερα οι κατασκευές σχεδιάζονται με αυξημένη πλαστιμότητα, είναι πολύ ευλύγιστες και ναι μεν δεν αστοχούν ολικά, αλλά αστοχούν υπερβολικά επισκευαστικά.

β) Για να αποφύγετε την παραμόρφωση του εδάφους της θεμελίωσης, και τις παραμορφώσεις του σκελετού από την καθίζηση, δεν κατασκευάζετε υπερβολικά μεγάλες βάσεις θεμελίωσις, όταν μάλιστα το έδαφος είναι μαλακό?
Όταν το έδαφος είναι μαλακό, δεν αφαιρείται έδαφος για να έχετε καλύτερη θεμελίωση?
Όλα αυτά δεν είναι έξοδα κατασκευής?
Αν με το σύστημά μου σας προσφέρω έδαφος ισχυρό τότε δεν θα μειώσετε τα μπετά στις βάσεις, και θα αποφύγετε την μεγάλη εκχωμάτωση? ( Οπότε και εδώ είμαι πιο οικονομικός από τον σχεδιασμό σας )

γ) Εσείς γιατί βάζετε τόσο πολύ οπλισμό στις κολόνες τις δοκούς τις πλάκες, και τις βάσεις?
Για να έχετε μεγαλύτερη αντοχή στις τέμνουσες... ναι ή όχι?
Αν η μέθοδός μου καταργεί το 80% από τις τέμνουσες που δημιουργεί η μέθοδό σας, πόσο πρέπει να μειωθεί ο οπλισμός? ( Οπότε και εδώ είμαι πιο οικονομικός από τον σχεδιασμό σας )

δ) Αν τα προκατασκευασμένα για τον Α ή Β λόγο τους επιτρέπουν σήμερα να βγάλουν άδεια μόνο για δύο ορόφους, και με την μέθοδό μου απαλείψω τον Α και Β λόγο και τα κάνω να αντέχουν και να παίρνουν άδεια για δέκα ορόφους, δεν μειώνω αυτόματα το κόστος της οικίας κατά 50% αφού τα προκατασκευασμένα από μόνα τους είναι πιο φθηνά? ( Εδώ το παράκανα στην οικονομία )

ε) Ένα νοσοκομείο, μία γέφυρα ένα φράγμα είναι εύκολο να το επισκευάζουμε συνέχεια μετά από ένα ισχυρό σεισμό? Τι θα κάνουν οι ασθενείς, και οι οδηγοί? Λάσπη, ή μπετό?
Έτσι και αλιώς σήμερα υπάρχει μόνο μερικός, και πλήρης αντισεισμικός σχεδιασμός.
Εγώ σχεδίασα τον απόλυτο αντισεισμικό σχεδιασμό, αν αυτό σας λέει κάτι.

Όλα αυτά που είπα, πιστεύω να καταλάβατε ότι δεν είναι καθόλου άσχετα μεταξύ τους.
Απαντάνε επί της ουσίας του θέματος στις κατασκευές που είναι τόσο το κόστος, όσο και η ασφάλεια των κατασκευών.

Όταν μιλάμε για σύγκριση των δύο μεθόδων, + Μετσόβιο, εννοούμε σύγκριση τόσο στην τέμνουσα βάσης, όσο και στο επίπεδο των συχνοτήτων.

Μερικοί μηχανικοί θα με αποκαλέσουν τρελό που σκέπτομαι να αφαιρέσω οπλισμό από τα κάθετα στοιχεία, μιας και σήμερα στα περισσότερα στοιχεία τα σίδερα υπολογίζονται είτε απο As,min είτε απο περιορισμό /200(και διάφορες κανονιστικές διατάξεις) είτε απο ικανοτικό σχεδιασμό και όχι αναγκαστικά απο τους συνδυασμούς φορτίων σεισμικών ή μη .

Απάντηση περί ικανοτικού σχεδιασμού
Πρώτον δεν έχεις ικανοτικό σχεδιασμό χωρίς γερά θεμέλια. ( τα προσφέρει η ευρεσιτεχνία )
Βάζετε το σπίτι ( με μεγάλη πλαστιμότητα ) να χορεύει σαν μπαλαρίνα και το κατορθώνεται με κατάλληλα τοποθετημένο οπλισμό και αρθρώσεις?
Οι κανονιστικές διατάξεις είναι μπαλώματα.
Το μαζεύετε από την μία, σας την κάνει από την άλλη.
Δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί η δική μου μέθοδος με κανόνες ικανοτικού σχεδιασμού όπως κάνετε με την δικής σας μεθόδο.
Διότι εσείς έχετε πλαισιωτούς φορείς με πλαστικές αρθρώσεις σε δοκούς και κολόνες, με σκοπό να περιορίσετε τον μηχανισμό ορόφου, και να κατανέμετε τις πλαστικές παραμορφώσεις σε όλους τους ορόφους.
Η δικιά μου μέθοδος σε ψιλά κτήρια αυτό το κατορθώνει με άλλον τρόπο.Τι να τις κάνω εγώ τις πλαστικές αρθρώσεις, τις πλαστικές στροφές, τις καμπτικές αρθρώσεις, τις εφελκυόμενες διαγώνιες κλπ
Η ΔΙΚΙΆ ΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΝ ΧΩΡΕΥΕΙ ΣΤΑΡΛΕΣΤΟΝ.
Η μέθοδος μου και το σύστημα που διαθέτω είναι το εργαλείο για να ελέγχετε όλα τα πάρα πάνω ( πρέπει ) που απαιτεί ο ικανοτικός σχεδιασμός, για να έχετε έναν ομοιόμορφο πλάστιμο φορέα, μέσα στα όρια σχεδιασμού.
Πως ? με άλλη μέθοδο ...την μέθοδο του κεντρικού προτεταμένου φρεατίου με το έδαφος, ή την μέθοδο των πολλαπλών προτεταμένων φρεατίων ή στοιχείων με το έδαφος, τοποθετημένα σε επί μέρους κατάλληλα σημεία, ώστε να παραλάβουν τις στρεπτικές τάσεις του φέροντα
Δείτε την http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
Η πλαισιωτή πλάστιμη κατασκευή σας, τοποθετήτε περιμετρικά μιας άλλης άκαμπτης μη πλάστιμης κατασκευής αλλά τόσο ισχυρή ώστε να αντέχει και τις στρεπτικές ροπές των ορόφων, και τις αδρανιακές εντάσεις, και τις ροπές και τις κρούσεις.....τα πάντα. Είναι ένας υπερστατικός φορέας ΄προέκτασης του εδάφους.
Όταν έχουμε σεισμό, η πλαισιωτή σας κατασκευή λόγο του τόξου καμπυλότητος και της μετακίνησης που διαθέτει λόγο πλαστιμότητας, πάει και συγκρούεται με τον δικό μου άκαμπτο και προτεταμένο με το έδαφος φορέα, ( υπερστατικό ) ο οποίος σταματά την μπαλαρίνα να πέσει κάτω, και μάλιστα πάρα πολύ απαλά γιατί έχω φροντίσει να έχω βάλει στο επίπεδο των πλακών και των φρεατίων σεισμικό ελαστομερή αρμό.
Για πιο ικανοτικό σχεδιασμό να μιλήσουμε? για τον δικό σας , ή για τον υπερστατικό ικανοτικό σχεδιασμό μου?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 19 Sep 2012, 10:53 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Πως με την εφαρμογή του ελκυστήρα μεταφέρονται οι τέμνουσες, από την οριζόντια στην κάθετη διατομή της κολόνας

Σας συνιστώ να αντιγράψετε μέσο εκτυπωτή σε χαρτί Α4 το σχεδιάγραμμα της πλαισιωτής κατασκευής, ώστε να εξετάζετε καλύτερα αυτά που θα πω πάρα κάτω.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ http://postimage.org/image/8akpj21th/

Κατά την ταλάντωση οι κολόνες μετατοπίζουν τον κάθετο άξονά τους μερικές μοίρες.
Βλέπουμε ότι η μετατόπιση αυτή πάει να σηκώσει το τοιχίο από το έδαφος και να σχηματίσει την καταστροφική γωνία ( 3 )
Ως τώρα αυτήν την καταστροφική γωνία την σταματούσε να δημιουργηθεί η αντίδραση του κόμβου, ή καλύτερα η αντίδραση όλων των κόμβων.

Αυτός είναι και ο λόγος που γεννιούνται οι ροπές και οι τέμνουσες στους κόμβους.
Το κακό είναι ότι αυτές οι τέμνουσες δρουν σε σημεία της κολόνας και της δοκού, που είναι πολύ ευάλωτα.
Αυτά τα ευάλωτα σημεία είναι οι μικρές διατομές τους, δηλαδή η διατομή κάτοψις κολόνας, και πλάγια διατομή δοκού και πλάκας.

Το αποτέλεσμα είναι όταν η σχεδιαζόμενη στάθμη επιπόνησης περάσει στην στάθμη αστοχίας τότε η αστοχία παρατηρείται στα σημεία των στοιχείων ( α ),( β ),( γ ),( δ ),( ε ),( ζ ),( η ),( θ )

Ακόμα αν το έδαφος είναι μαλακό, έχουμε και την παραμόρφωση του εδάφους

Πως καταργεί ή αλλάζει την κατεύθυνση στις τέμνουσες ο ελκυστήρας

( Οι κόκκινες δυνάμεις είναι αυτές που εξασκεί ο ελκυστήρας )

Αν εφαρμόσουμε ένα θλιπτικό φορτίο στο δώμα, ( Δ ) ή έστω μία αντίδραση στο δώμα να σηκωθεί, τότε καταργείτε αυτόματα η δημιουργία της καταστροφικής γωνίας ( 3 )
Η κατάργηση της καταστροφικής γωνίας, καταργεί αυτόματα τις ροπές και τις τέμνουσες σε όλους τους κόμβους, οπότε και όλες τις αστοχίες στα σημεία ( α ),( β ),( γ ),( δ ),( ε ),( ζ ),( η ),( θ )

Θα μου πείτε τώρα και που πήγαν οι ροπές και οι τέμνουσες που δημιουργούν τις αστοχίες?

Έκανε τον κόπο να της παραλάβει το τοιχίο, και να τις μεταβιβάσει μέσο της κάθετης διατομής του στο χώμα, πριν καταπονήσουν τους κόμβους.
Βλέπετε στο κάτω μέρος της βάσης τις κόκκινες δυνάμεις καθώς και την φορά τους,....ε λυπών αυτές οι δυνάμεις είναι αντίθετες στις τέμνουσες δυνάμεις που καθοδηγήσαμε από τους κόμβους στην βάση. Αν είναι ίσες και αντίθετες, ισορροπούν.

Πως έγινε η αλλαγή φοράς στις τέμνουσες?
Απλά αν δεν δημιουργηθεί η καταστρεπτική γωνία ( 3 ), τότε οι τέμνουσες αλλάζουν πορεία, και αντί να γίνουν ροπές και μετά τέμνουσες στους κόμβους, αυτές κατευθύνονται κάθετα του τοιχίου που η διατομή του είναι μεγάλη και ισχυρή, ( και δουλεύουν και καλύτερα τα τσέρκια, φέρνοντας αντίσταση στις κάθετες τέμνουσες. )

Αυτό γίνετε διότι κατά την ταλάντωση υπάρχει η αντίσταση του ελκυστήρα ( 4 ) στο δώμα ( Δ ), και η άλλη αντίσταση του εδάφους αλλά και του ελκυστήρα ( 5 ) στο αντικριστό ( Π ) της βάσης.

Σας είπα μέχρι τώρα, πως σταματάμε να έχουμε αστοχίες οι οποίες προέρχονται από την ταλάντωση.

Μια απλή πάκτωση δώματος εδάφους, θα ήταν αρκετή να σταματήσει την μεγάλη ταλάντωση και τις παραμορφώσεις, σε πιο ήπιες συνιστώσες.
Εγώ όμως γιατί επιμένω στην κάθετη προένταση μεταξύ δώματος και εδάφους?

Γιατί?

α) Διότι ...Έχουμε επιπλέον μεγαλύτερη ενεργή διατομή του τοιχίου με την προένταση, παρά με τον απλό οπλισμό.
β) Διότι ... Έχουμε μεγαλύτερη αντοχή στην τέμνουσα βάσης με την προένταση, παρά με τον απλό οπλισμό.
Και πολλά άλλα γιατί ...τις προέντασης.

Διαλέξτε...απλή πάκτωση, ή προένταση?
Άκαμπτος φορέας, 2η μέθοδος τοποθέτησης

Κάτοψη προκατασκευασμένης οικίας από Ο.Σ (Οπλισμένο Σκυρόδεμα) ή μονολιθικής οικίας, (Χωρίς κολόνες)καθώς και οι θέσεις τοποθέτησης του υδραυλικού ελκυστήρα.
link
http://postimage.org/image/r1aadhj8/

Κεντρικός προτεταμένος πυρήνας 1η μέθοδος τοποθέτησης
( Μπορεί στην κατασκευή να τοποθετηθούν περισσότεροι του ενός προτεταμένου πυρήνα, σε κατάλληλες θέσεις και σχήματα. )

link
http://postimage.org/image/14tj1webo/
http://postimage.org/image/2mlql3ag4/
http://postimage.org/image/2dmcy79yc/


Τοποθέτηση σε συνεχή δόμηση οπτοπλινθοδομής. http://postimage.org/image/poaeawzrj/


Τοποθέτηση σε υφιστάμενα, και ξύλινες οικίες για προστασία από τον σεισμό και τους ανεμοστρόβιλους.

http://postimage.org/image/pvoufxvyn/Μπορεί να τοποθετηθεί και σε πυλώνες γεφυρών, κάτω από τα εφέδρανα, και σε φράγματα κ.λ.π

Χειροποίητος μηχανισμός, του απλού ελκυστήρα
http://postimage.org/image/15or8eeuc/

Η ευρεσιτεχνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν προεντεταμένο αγκύριο, για την βελτίωση και την συγκράτηση των πρανών του εδάφους.
http://postimage.org/image/29l3p1xpg/


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 27 Nov 2013, 13:29 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟ ΠΙΟ ΓΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Image
αυτό το βίντεο δείχνει τις μεσαίες επιταχύνσεις.
Θα ανεβάσω και τα άλλα.
https://www.youtube.com/watch?v=8ubLKyyO2q0
Ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση
https://www.youtube.com/watch?v=zOyoEWpvsjM
Ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση από της άλλες δύο φορές.
Δείτε προς το τέλος του βίντεο που σηκώνεται η δοκός της βάσης!
https://www.youtube.com/watch?v=Q6og4VWFcGA

Σε αυτό το βίντεο σηκώθηκε η δοκός, έσπασε το ρουλεμάν της μιας μπάρας που κάνει την μετάδοση της
παλινδρομικής κίνησης, και αναγκάστηκα μετά τα 3,5 λεπτά που το κούνησα να σταματήσω.
Το μοντέλο δεν έπαθε το παραμικρό, η βάση διάλυσε.
https://www.youtube.com/watch?v=iUH5OBd64vc

καμία ρηγμάτωση ...δεν έπαθε το παραμικρό.
Μετά το πείραμα
https://www.youtube.com/watch?v=FBJi592 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xNfBzTM ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EnsC2yZ ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XH-wwJ ... e=youtu.be

Φίλοι μου έκανα και το πείραμα χωρίς το seismostop.
To πρώτο πείραμα με το seismostop το κούνησα σε τέσσερις φάσεις επιτάχυνσης.
1) φάση = πρώτη ταχύτητα με το γκάζι στην μέση.
2) φάση = πρώτη ταχύτητα με το γκάζι στο τέρμα.
3) φάση = δεύτερη ταχύτητα με το γκάζι στην μέση.
4) φάση = δεύτερη ταχύτητα με το γκάζι στο τέρμα.

Έβγαλα τους κοχλίες ( μόνο από κάτω ) για να δω αν το seismostop είχε προστατέψει το μοντέλο από τον τεχνητό σεισμό.
Κόλλησα με ηλεκτροκόλληση μπρος και πίσω πάνω στις γωνίες της βάσης σιδηροδοκούς για να σταματήσω την ολίσθηση του μοντέλου πάνω στην σεισμική βάση.
Έβαλα την πρώτη ταχύτητα, και στο 1/3 το γκάζι.
Με τα πρώτα προσεκτικά κουνήματα, διαπίστωσα ότι η ταλάντωση ήταν τόσο μεγάλη, που αν άφηνα το ντεμπραγιάζ ελεύθερο το μοντέλο θα έφευγε πάνω από την βάση.
Δεν μπόρεσα να το δοκιμάσω στην τιμή της επιτάχυνσης του προηγούμενου πειράματος. ( ούτε καν στην επιτάχυνση της πρώτης φάσης )
Το μοντέλο δεν έπαθε τίποτα.
Βέβαια αν άφηνα το ντεμπραγιάζ ελεύθερο, ( ακόμα και σε αυτή την μικρή επιτάχυνση ) η επάνω μου θα ερχότανε, ή θα έπεφτε από κάτω.
Η σεισμική βάση έπαθε ζημιά στα ρουλεμάν ...τα διέλυσαν τα κάθετα χτυπήματα του μοντέλου.
Συμπέρασμα.
Α) Η προηγούμενη επιτάχυνση στο πρώτο πείραμα, ήταν σίγουρα πάρα πολλά g.
Αν ήταν μόνο 0,55 g, τότε αυτός που έκανα στο σημερινό πείραμα θα είναι 0,16g. = 3 Ρίχτερ
Ξέρετε εσείς σπίτι να ανατρέπεται με 3 Ρίχτερ?
Β) Μπορεί το μοντέλο να μην έπαθε τίποτα, αλλά η χρησιμότητα της ευρεσιτεχνίας στο σεισμό είναι εμφανής, προπαντός για τα ψιλά κτήρια, καθώς και για αυτά που δεν έχουν κολόνες και είναι κτισμένα μόνο με τούβλα
( συνεχής δόμηση )
ΒΙΝΤΕΟ ΤΡΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ https://www.youtube.com/watch?v=Ux8TzWYvuQ0


Μετά το τρίτο πείραμα ( Έλεγχος δομής μοντέλου και βάσης )
https://www.youtube.com/watch?v=dTBr0CtjRoM
Στο 33 ον δευτερόλεπτο του βίντεο, παρατήρησα μία μικρή διαμήκους ρωγμή.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 06 Dec 2013, 09:51 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
1) Σχεδιάζουμε πλάστιμες κατασκευές, αλλά χρειαζόμαστε και την στρεπτική ακαμψία για να σταματήσουμε την στρέψη των ασύμμετρων ορόφων.
2) Σχεδιάζουμε με μεθόδους διαρροής ( ή αλλιώς πλαστικές ζώνες ) οι οποίες είναι προεπιλεγμένες περιοχές αστοχίας ώστε να είναι οι πρώτες που αστοχούν-διαρρέουν σε έναν ισχυρό σεισμό.
.. βελτίωσα αυτούς τους δείκτες της πλαστιμότητας, της στρεπτικής ακαμψίας, και των πλαστικών περιοχών.
Η ευρεσιτεχνία μου εξασφαλίζει
α) Στα κάθετα στοιχεία που θέλουμε να είναι άκαμπτα ....1) μεγαλύτερη ακαμψία 2) αντοχή στην τέμνουσα 3) μεγαλύτερη αντοχή στις πλάγια φορτίση 4) μικρότερη παραμόρφωση 5) ισχυρή θεμελίωση.


β) Καλύτερη μεθοδο διαρροής, ή αλλιώς πλαστικές ζώνες
Βίντεο σχεδιασμού. https://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
Πως ..? Η ευρεσιτεχνία μου εξασφαλίζει ....
α) Στα κάθετα στοιχεία που θέλουμε να είναι άκαμπτα ....1) μεγαλύτερη ακαμψία 2) αντοχή στην τέμνουσα 3) μεγαλύτερη αντοχή στις πλάγια φορτίση 4) μικρότερη παραμόρφωση 5) ισχυρή θεμελίωση.?
Με την προένταση, την πάκτωση της κατασκευής με το έδαφος, και με την κάθετη αντίδραση στο δώμα.

β) Στο πάρα πάνω βίντεο βλέπουμε δύο στατικά συστήματα...το ένα μέσα στο άλλο.

Η πρώτη προτεταμένη άκαμπτη κατασκευή έχει 1) μεγαλύτερη ακαμψία 2) αντοχή στην τέμνουσα 3) μεγαλύτερη αντοχή στις πλάγια φορτίση 4) μικρότερη παραμόρφωση 5) ισχυρή θεμελίωση,...για να αντέξει τις κρούσεις από τον πλάστιμο φορέα και να σταματάει την παραμόρφωση του κάθετου άξονά του. ( την διαφορά φάσης των πλακών, οι οποίες παραμορφώνουν τον κάθετο άξονα σε σχήμα S )
Δηλαδή ο άκαμπτος φορέας ελέγχει τις παραμορφώσεις του πλάστιμου φορέα, ώστε αυτός να μην περάσει στα όρια διαρροής.
Πάμε καλά μέχρι εδώ?
Στο ύψος των πλακών δημιούργησα σεισμικό αρμό για δύο λόγους.
1)Ο σεισμικός αρμός μεγαλώνει σταδιακά στους πάνω ορόφους για να αποφύγω την μεταφορά φορτίων προς τους κάτω ορόφους, η οποία θα προερχόταν από την πρωταρχική κρούση της πάνω πλάκας - με το φρεάτιο του ανελκυστήρα
Δες το σχέδιο αυτό http://s5.postimg.org/rllh3dhzb/002.jpg
2)Για να διαχωρίσω τα άκαμπτα κάθετα στοιχεία από τα πλάστιμα, για καλύτερη συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο στατικών συστημάτων.
Ο σεισμικός αρμός δίνει στον πλάστιμο φορέα, απεριόριστο βαθμό ελευθερίας κινήσεων προς όλες κατευθύνσεις ο οποίος πλάστιμος φορέας από μόνος του είναι ένας μηχανισμός απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.
Πρόσθετη Απόσβεση σεισμικής ενέργειας εξασφαλίζει η ευρεσιτεχνία του βίντεο..στο
1) Στο υδραυλικό σύστημα στο δώμα.
2) Στον σεισμικό αρμό
3) Στην οριζόντια σεισμική μόνωση
Αυτά τα δύο στατικά συστήματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί όπως βλέπουμε στο βίντεο, https://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το άκαμπτο δομικό στοιχείο μόνο του για να κατασκευάσουμε άκαμπτες κατασκευές, όπως δείχνουν τα link.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6og4VWFcGA
http://postimg.org/image/poaeawzrj/

Αν συμφωνείτε με αυτά που λέω, θεωρώ ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο εκ μέρους των αρμόδιων φορέων, που δεν με βοηθούν πάνω στην εφαρμοσμένη έρευνα που κάνω μόνος μου.
Αν διαφωνείτε εδώ είμαι να σας απαντήσω...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 06 Dec 2013, 09:51 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Αυτό το άρθρο μου θα δημοσιευθεί στο http://www.greekarchitects.gr/
Γενική Περίληψη.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Οι σεισμοί των τελευταίων δεκαετιών σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι πρόσφατοι σεισμοί στη Ελλάδα, έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα το μείζον κοινωνικό και οικονομικό θέμα της σεισμικής συμπεριφοράς και της γενικότερης αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών έναντι των σεισμών.
Λόγω της αναγκαιότητας του περιορισμού των επιπτώσεων του σεισμού
έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι βελτιστοποίησης της απόκρισης των κατασκευών προς τις σεισμικές κινήσεις.
Ένα σημαντικό τμήμα των εξελίξεων για την αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών, αντιτίθεται με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν όσο το δυνατό ελεύθερες κατόψεις ( μη συμμετρική κατασκευή Ο/Σ ) και μείωση των φερόντων στοιχείων του κτιρίου.
Επίσης, οι αρχιτεκτονικές ανάγκες διαφοροποιούν καθ’ ύψος την επιφάνειας κάλυψης (κάτοψης) του κτιρίου.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων είναι είτε η δημιουργία
«μαλακού ορόφου», είτε οι ουσιαστικές αποκλίσεις από την επιθυμητή συμμετρική διάταξη των στοιχείων ακαμψίας, καθώς και την εντονότερη καταπόνηση της κατασκευής, λόγω συγκέντρωσης εντατικών μεγεθών, αλλά και στρεπτομεταφορικών ταλαντώσεων.
Σχεδιάζουμε πλάστιμες κατασκευές, αλλά χρειαζόμαστε και την δυσκαμψία, για τις στρεπτομεταφορικές μετακινήσεις των ασύμμετρων ορόφων.
Σχεδιάζουμε με μεθόδους διαρροής ( ή αλλιώς πλαστικές περιοχές ) οι οποίες είναι προεπιλεγμένες περιοχές αστοχίας ώστε να είναι οι πρώτες που αστοχούν-διαρρέουν σε έναν ισχυρό σεισμό ώστε να προστατέψουμε τα υποστυλώματα από αστοχίες, μεταφέροντας τις διαρροές στις δοκούς.
Ο αναφερθείς σχεδιασμός είναι πολύ χρήσιμος αλλά ανεπαρκής για τις σημερινές αρχιτεκτονικές ανάγκες.
Στην προσπάθειά μου να σχεδιάσω το απόλυτο αντισεισμικό σύστημα
Α) Σχεδίασα έναν μηχανισμό ο οποίος προσδίδει στα άκαμπτα κάθετα στοιχεία μεγαλύτερη ακαμψία και αντοχή στις τέμνουσες, όσο και στις πλάγιες φορτίσεις.
Β) Σχεδίασα πιο αποτελεσματικές μεθόδους διαρροής.
Γ) Σχεδίασα πιο αποτελεσματική μέθοδο για την αποφυγή του μηχανισμού ορόφου
Δ) Σχεδίασα πιο αποτελεσματική μέθοδο για να εδράσω την κατασκευή.
Πως κατόρθωσα να τα συνδυάσω όλα αυτά μαζί?
Βίντεο σχεδιασμού. https://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
Α) Σχεδίασα έναν μηχανισμό ο οποίος προσδίδει στα άκαμπτα κάθετα στοιχεία μεγαλύτερη ακαμψία και αντοχή στις τέμνουσες, όσο και στις πλάγιες φορτίσεις.
Ο μηχανισμός του υδραυλικός ελκυστήρας δομικών έργων της παρούσας
εφεύρεσης καθώς και ο τρόπος κατασκευής των δομικών
κατασκευών χρησιμοποιώντας τον υδραυλικό ελκυστήρα της
παρούσας εφεύρεσης έχουν ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποί-
ηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των
δομικών κατασκευών στην περίπτωση αντιμετώπισης φυσι-
κών φαινομένων όπως είναι ο σεισμός, οι ανεμοστρόβιλοι
και οι πολύ ισχυροί πλευρικοί άνεμοι. Σύμφωνα με την εφεύ-
ρεση αυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή προένταση (έλξη) της
δομικής κατασκευής προς το έδαφος και του εδάφους προς
την κατασκευή, κάνοντας αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα. Αυτή τη
δύναμη προέντασης την εφαρμόζει ο μηχανισμός του υδραυ-
λικού ελκυστήρα δομικών έργων. Αυτός αποτελείται από ένα
συρματόσχοινο το οποίο διαπερνά ελεύθερο στο κέντρο τα κά-
θετα στοιχεία στήριξης της δομικής κατασκευής, καθώς και το
μήκος μιας γεώτρησης, κάτω απ’ αυτά. Στο κάτω άκρο του είναι
πακτωμένο με ένα μηχανισμό τύπου άγκυρας που πακτώνεται
στο ύψος της θεμελίωσης στα πρανή μιάς γεώτρησης και δεν
μπορεί να ανέλθει. Στο επάνω μέρος του, το συρματόσχοινο,
είναι πάλι πακτωμένο με ένα υδραυλικό μηχανισμό έλξης ο
οποίος το έλκει με μία συνεχή δύναμη ανόδου. Η ασκούμενη
έλξη στο συρματόσχοινο από τον υδραυλικό μηχανισμό και η
αντίδραση σ’ αυτήν την έλξη που προέρχεται από την πακτω-
μένη άγκυρα στο άλλο άκρο του γεννά την επιθυμητή προένταση
στο δομικό έργο η οποία προσδίδει στα άκαμπτα κάθετα στοιχεία μεγαλύτερη ακαμψία και αντοχή στις τέμνουσες, όσο και στις πλάγιες φορτίσεις.
Β) Σχεδίασα πιο αποτελεσματικές μεθόδους διαρροής, τοποθετώντας σεισμικό αρμό στα κομβικά σημεία, με την προσθήκη ελαστομερούς υλικού καθ ύψος, τοποθετημένο μεταξύ των πλακών και του προτεταμένου με το έδαφος άκαμπτου φρεατίου.
Γ) Σχεδίασα πιο αποτελεσματική μέθοδο για την αποφυγή του μηχανισμού ορόφου
Διότι το άκαμπτο προτεταμμένο με το έδαφος φρεάτιο επιτυγχάνει τον έλεγχο των παραμορφωσιακών μεγεθών του κάθετου άξονα του πλάστιμου φέροντα, προερχόμενες από την διαφορά φάσης των καθ ύψος πλακών Το φρεάτιο μη έχοντας διαφράγματα, αφενός, και σαν εξολοκλήρου προτεταμένος φορέας αφετέρου, αποκλείει τον μηχανισμό ορόφου.
Ακόμα η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει Απόσβεση και απόκριση

Απόσβεση αναπτύσσεται σε όλα τα συστήματα που εκτελούν ταλάντωση .

Επίσης, σε πολλές πρακτικές εφαρμογές, προστίθενται ειδικές συσκευές οι οποίες, μέσω της αύξησης της απόσβεσης, οδηγούν σε μείωση της απόκρισης.
Στη δυναμική ανάλυση, ενδιαφερόμαστε για τα αποτελέσματα της απόσβεσης στην απόκριση.
Η κύρια επιρροή της απόσβεσης σε συστήματα που ταλαντώνονται είναι ότι μειώνει το εύρος της απόκρισης.
Ως συνέπεια, η ελεύθερη ταλάντωση σταματά όταν, μετά την αρχική διέγερση, η κατασκευή αφήνεται ελεύθερη να ταλαντωθεί.
Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, η απόσβεση γρήγορα εξαλείφει το παροδικό μέρος της απόκρισης και μειώνει το εύρος της μόνιμης απόκρισης.
Η απόσβεση επηρεάζει σημαντικά την απόκριση κατασκευών που υφίστανται φορτία μεγάλης διάρκειας και πολλών κύκλων φόρτισης, όπως είναι οι σεισμοί.
Η απόσβεση επηρεάζει την απόκριση η οποία υπόκειται σε πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια των οποίων καταναλώνεται ενέργεια.
Η πρόσθετη απόσβεση παράγεται από ειδικές συσκευές απόσβεσης ενσωματωμένες στην κατασκευή.
Είναι συνήθως κυλινδρικά συστήματα με ένα εσωτερικά τοποθετημένο έμβολο και γεμάτα με υδραυλικό υγρό.
Η ενδογενής απόσβεση παράγεται από δυνάμεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό των κυλινδρικών συστημάτων, αναπτύσσοντας μοριακή τριβή στα υδραυλικά υγρά, η οποία μετατρέπετε σε θερμική ενέργεια.
Η κατανάλωση ενέργειας στο υδραυλικό σύστημα είναι μια πολύπλοκη διεργασία που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την πίεση που εφαρμόζεται στην διεπιφάνεια των υγρών, του εμβόλου, και του θαλάμου.


Οι δυνάμεις που προκαλούν κατανάλωση ενέργειας ονομάζονται δυνάμεις απόσβεσης και πάντα αντιτίθενται στην κίνηση του συστήματος που εκτελεί ταλάντωση.
Η μέθοδος σχεδιασμού στο πάρα πάνω βίντεο εξασφαλίζει απόσβεση
1) Οριζοντίως στην βάση
2) στο ύψος των ( διαφραγμάτων ) πλακών και του φρεατίου. ( σεισμικός αρμός )
3) στο δώμα, που είναι τοποθετημένο το υδραυλικό σύστημα.
Και όλα αυτά, χωρίς να καταργεί την πλαστιμότητα του φέροντα, που από μόνη της και αυτή είναι ένας μηχανισμός απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.
Δ) Σχεδίασα πιο αποτελεσματική μέθοδο για να εδράσω την κατασκευή.
Διευκρίνηση φορτίσεων προέντασης, που εφαρμόζονται μεταξύ δώματος και εδάφους
Όταν ο μηχανισμός του υδραυλικού συστήματος εφαρμόζει προένταση μεταξύ εδάφους και δώματος, εσείς νομίζετε ότι το έδαφος θα υποχωρήσει γιατί είναι μαλακό, και δέχεται περισσότερα φορτία από την πρόσθετη φόρτιση της προέντασης
Δεν συμβαίνει όμως αυτό.
Όταν λέμε ότι ο μηχανισμός του υδραυλικού συστήματος εφαρμόζει προένταση μεταξύ εδάφους και δώματος, στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι εξασκούνται φορτία προέντασης μεταξύ βάσης και δώματος, και την ίδια στιγμή φορτίσεις προς στα πρανή της γεώτρησης.

Δηλαδή ποτέ ο υδραυλικός ελκυστήρας δεν φορτίζει το έδαφος με πρόσθετες κάθετες φορτίσεις πέραν των στατικών φορτίσεων του φέροντα,
όταν εφαρμόζουμε την προένταση
Απεναντίας βοηθάει το έδαφος να μην πάθει καθίζηση από τα φορτία της κατασκευής, λόγο των πλάγιων φορτίσεων που εξασκεί στα πρανή της γεώτρησης.

Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός που πακτώνεται στα πρανή της γεώτρησης,
στηρίζοντας την βάση, και ταυτόχρονα εφαρμόζει προένταση στα κάθετα στοιχεία, πλην του εδάφους.
Το έδαφος δηλαδή δεν δέχεται ουδεμία προένταση.
Αυτός ο μηχανισμός είναι ισχυρός τόσο στα κάθετα, όσο και στα ανοδικά φορτία, προστατεύοντας τον φέροντα και από την ταλάντωση, και από την καθίζηση του εδάφους.

Η αιτία βρίσκεται στον μηχανισμό της άγκυρας, και συγκεκριμένα στους δύο σωλήνες που φέρει.

http://postimage.org/image/2dmcy79yc/

Αυτοί οι σωλήνες έχουν διαφορετική διάμετρο, έτσι ώστε ο ένας να ολισθαίνει μέσα στον άλλον.
Ο εσωτερικός σωλήνας είναι συνδεδεμένος με τον τένοντα.
Ο εξωτερικός σωλήνας που είναι και ο υποδοχέας του τένοντα, καταλήγει κάτω από την βάση, και αυτός είναι η αιτία που η βάση δεν υποχωρεί όταν το έδαφος τείνει να παραμορφωθεί, λόγο στατικών φορτίων και από την επιβολή φορτίσεων προερχόμενες από την προένταση.
Αυτός ο σωλήνας όταν δέχεται τα φορτία της βάσης, τείνει να υποχωρήσει κάθετα.
Αδυνατεί όμως να υποχωρήσει κάθετα, διότι είναι συνδεδεμένος με πίρους και μπάρες πυραμοειδούς μορφής, στο άλλο άκρο του, οι οποίες μπάρες μεταβιβάζουν τα φορτία της βάσης στα πρανή της γεώτρησης.
Αυτή η μεταβίβαση των φορτίων μέσο των μπαρών, υποβοηθείται και από τις άλλες πυραμοειδούς μορφής μπάρες οι οποίες είναι ανεστραμμένες και συνδεδεμένες με τον εσωτερικό σωλήνα του τένοντα.
Κατ αυτόν τον τρόπο, οι μπάρες σπρώχνουν κατά ένα σημείο από διαφορετική κατεύθυνση, και αποκλείουν την ολίσθηση στα πρανή της γεώτρησης.
Η πάνω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις της βάσης στα πρανή της γεώτρησης, και η κάτω σωλήνα μεταβιβάζει τάσεις του τένοντα στα πρανή της γεώτρησης.

http://postimage.org/image/2mlql3ag4/

Δηλαδή έχουμε ένα νέο είδος πασσάλου τριβής, με το επιπλέον πλεονέκτημα την συνεχή τάση στα πρανή της γεώτρησης που εφαρμόζεται μέσο του τένοντα και των στατικών φορτίων του φέροντα.
Άρχισα να κάνω δικά μου πειράματα για να ελέγξω πρώτον την πρόσθετη ακαμψία και αντοχή στις τέμνουσες που προσδίδει η ευρεσιτεχνία σε άκαμπτες κατασκευές.
Σας παρουσιάζω τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήχθηκαν πάνω στην ίδια πλαισιωτή κατασκευή ( μοντέλο ) με και χωρίς το σύστημα της ευρεσιτεχνίας.
Η δοκιμές διεξήχθηκαν σε διαφορετικές επιταχύνσεις.
Πείραμα με το σύστημα της ευρεσιτεχνίας.
1) https://www.youtube.com/watch?v=8ubLKyyO2q0
2) https://www.youtube.com/watch?v=zOyoEWpvsjM
3) https://www.youtube.com/watch?v=Q6og4VWFcGA
Πείραμα χωρίς το σύστημα της ευρεσιτεχνίας, σε πολύ μικρότερη επιτάχυνση, λόγο κινδύνου ανατροπής του μοντέλου.
https://www.youtube.com/watch?v=Ux8TzWYvuQ0
1)Συμπέρασμα
Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι αν το μοντέλο ήταν πιο πολλών ορόφων, θα είχε ακόμα περισσότερη ταλάντωση από ότι αυτό των δύο ορόφων....Πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αυτό το αντισεισμικό είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τα ψιλά κτίρια για να σταματάει την ταλάντωση από τον αέρα, και τον σεισμό, καθώς και για να εφαρμοσθεί στην πρώτη μέθοδο με το κεντρικό φρεάτιο ώστε να ελέγχει την πλαστιμότητα του φέροντα που πάλλεται γύρο του.
Ακόμα
Αν αυτό το μοντέλο από Ο.Σ του πειράματος ήταν κατασκευασμένο από οπτόπλινθους ( τούβλα ) χωρίς κολόνες, φαντάζεστε και μόνοι σας τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν οι κοχλίες και οι ντίζες.
2)Συμπέρασμα απαραίτητο το αντισεισμικό στην συνεχή δόμηση.

Βασικά αυτό που κάνει η ευρεσιτεχνία είναι ότι κάνει πολύ πιο ισχυρά τα άκαμπτα μεγάλα κάθετα στοιχεία, προσδίδοντας σε αυτά μεγαλύτερη αντοχή τόσο στην τέμνουσα, όσο και στις πλάγιες φορτίσεις.
Υπάρχουν πολλοί σχεδιασμοί για την τοποθέτησή του συστήματος οι οποίοι εξαρτώνται από τις αρχιτεκτονικές ανάγκες σχεδιασμού.
Το νέον της ευρεσιτεχνίας είναι ότι πακτώνει την κατασκευή στο έδαφος αφενός, και αφετέρου εισάγει ένα ( νέο ) καθοδικό φορτίο στους κόμβους της ανώτατης στάθμης του δώματος, αντίθετης φοράς προς την ανοδική τάση του, προερχόμενη από την ταλάντωση που προκαλεί ο σεισμός.
Αυτό το κάθετο φορτίο στους ανώτατους κόμβους ( απόκριση στην άνοδο του δώματος ) έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ταλάντωσης του δομικού έργου, η οποία είναι υπεύθυνη για τις παραμορφώσεις και αστοχίες του έργου.
Με λίγα λόγια εισάγει μία νέα απόκριση στην άνοδο του δώματος, η οποία δεν υφίσταται στις σχεδιαζόμενες κατασκευές σήμερα.
Από την άλλη αυτή η κάθετη τάση
α) μειώνει τις ιδιοσυχνότητες
β) έχει καλύτερη απόκριση προς τον μηχανισμό ορόφου, διότι δεν υπάρχουν διαφράγματα
γ) Απαλείφει το πρόβλημα της ανεπαρκούς σινάφιας που υφίσταται στη διεπιφάνεια σκυροδέματος χάλυβα.
Αν αποφασίσουμε να επιβάλουμε και μερική προένταση στα κάθετα στοιχεία, ( μέσο του μηχανισμού της ευρεσιτεχνίας ) αυτό θα το κάνουμε μόνο για να αυξήσουμε την ενεργό διατομή και για να αυξήσουμε την ικανότητα των υποστυλωμάτων, προς την διάτμηση και να βελτιώσουμε τα λοξά βέλη, και τον λοξό εφελκυσμό, και την τέμνουσα βάσης.
Η προένταση όμως καταπονεί με περισσότερα φορτία θλίψης τις διατομές, και η απαίτηση χρησιμοποίησης ισχυρότερου σκυροδέματος είναι δεδομένη.
Όσο για την οπή μεταξύ του φρεατίου και των πλακών, υπάρχουν λύσεις προς διερεύνηση.
1) Λύση είναι η τοποθέτηση σκληρού φελιζόλ γύρο από το φρεάτιο, και κατασκευή παχιάς πλάκας με διαδοκίδες.
2) Λύση είναι διπλό τοιχίο στο φρεάτιο, με προσθήκη φελιζόλ μεταξύ των δύο φρεατίων. Το μέσα προτεταμένο, το εξωτερικό ( με διαφράγματα ) για να στηρίζει της πλάκες.
3) Λύση είναι σιδηροδοκός σχήματος Γ πακτωμένος περιμετρικά με το φρεάτιο, ( κάτω από τα διαφράγματα ) Επάνω στον γωνιακό σιδηροδοκό εφέδρανα που θα στηρίζουν την πλάκα, και σεισμικό αρμό μεταξύ πλάκας και φρεατίου.
Εγώ πιστεύω ότι η πρώτη είναι η λύση, και μάλιστα το ιδανικό θα ήταν αν το φρεάτιο και η οπή της πλάκας είχαν κυκλικό σχήμα.
Ακόμα...
Ο τρόπος που δουλεύει το φρεάτιο, έχει σχέση με το γεωμετρικό σχήμα που παίρνει στο χώρο το κτίριο κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.
Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο κτίριο μοιάζει με αυτήν ενός ελατηρίου που παραμορφώνεται. Δηλ. έχει σχέση με την παραμόρφωσή του και τις ασκούμενες δυνάμεις. Όταν μιλάμε για σεισμική απόκριση αυτό ακριβώς εννοούμε, δηλ. "την παραμόρφωση και τα φορτία που αναπτύσσονται στο κτίριο, εξ αιτίας της εδαφικής κίνησης στη βάση της κατασκευής". Το κτίριο κατά την σεισμική του ταλάντωση παίρνει διάφορες γεωμετρικές μορφές. Αυτές οι ιδιομορφές του αντιστοιχούν στις ιδιοπεριόδους του και είναι τόσες όσοι οι βαθμοί της ελευθερίας κίνησής του.
Αυτές ακριβώς οι ιδιομορφές καθορίζουν το είδος του στατικού φορέα και για την περίπτωση του φρεατίου βρίσκονται μεταξύ δύο οριακών καταστάσεων - στατικών συστημάτων. Η μία μπορεί να περιγραφεί σαν μία συνεχής δοκός με ανυποχώρητες στηρίξεις στις θέσεις των πλακών και πάκτωση στη βάση του φρεατίου και η άλλη με έναν εντελώς ελεύθερο πρόβολο πακτωμένο στη βάση μιας κοιτόστρωσης η οποία έχει όριζόντια σεισμική μόνωση.
Μία διευκρίνηση ακόμα.... Η πρώτη ( προτεταμένο φρεάτιο ) δίνει στην δεύτερη πλάστιμη κατασκευή την ελευθερία κινήσεων που χρειάζεται να έχει τοποθετώντας όλο και μεγαλύτερο σεισμικό αρμό καθ ύψος, στο ύψος των διαφραγμάτων, ώστε να αποφύγει την μεταφορά φορτίων προς τους κάτω ορόφους, η οποία θα προερχόταν από την πρωταρχική κρούση των πάνω πλακών με το φρεάτιο.
Άλλη μία διευκρίνηση...είναι ότι ο πλάστιμος φορέας δεν είναι πακτωμένος με το έδαφος διότι του έχω τοποθετήσει εφέδρανα, ή αυτή την άλλη οριζόντια σεισμική μόνωση της φωτογραφίας.

Τόσο οι καθ ύψος διαφορετικοί σεισμικοί αρμοί, όσο και η οριζόντια σεισμική μόνωση που τοποθέτησα στην μέθοδο, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν στη βάση υπολογισμού των παραμορφώσεων.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 09 Dec 2013, 21:11 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
1) Σχεδιάζουμε πλάστιμες κατασκευές, αλλά χρειαζόμαστε και την στρεπτική ακαμψία για να σταματήσουμε την στρέψη των ασύμμετρων ορόφων.
2) Σχεδιάζουμε με μεθόδους διαρροής ( ή αλλιώς πλαστικές ζώνες ) οι οποίες είναι προεπιλεγμένες περιοχές αστοχίας ώστε να είναι οι πρώτες που αστοχούν-διαρρέουν σε έναν ισχυρό σεισμό.
.. βελτίωσα αυτούς τους δείκτες της πλαστιμότητας, της στρεπτικής ακαμψίας, και των πλαστικών περιοχών.
Η ευρεσιτεχνία μου εξασφαλίζει
α) Στα κάθετα στοιχεία που θέλουμε να είναι άκαμπτα ....1) μεγαλύτερη ακαμψία 2) αντοχή στην τέμνουσα 3) μεγαλύτερη αντοχή στις πλάγια φορτίση 4) μικρότερη παραμόρφωση 5) ισχυρή θεμελίωση.


β) Καλύτερη μεθοδο διαρροής, ή αλλιώς πλαστικές ζώνες
Βίντεο σχεδιασμού. https://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
Πως ..? Η ευρεσιτεχνία μου εξασφαλίζει ....
α) Στα κάθετα στοιχεία που θέλουμε να είναι άκαμπτα ....1) μεγαλύτερη ακαμψία 2) αντοχή στην τέμνουσα 3) μεγαλύτερη αντοχή στις πλάγια φορτίση 4) μικρότερη παραμόρφωση 5) ισχυρή θεμελίωση.?
Με την προένταση, την πάκτωση της κατασκευής με το έδαφος, και με την κάθετη αντίδραση στο δώμα.

β) Στο πάρα πάνω βίντεο βλέπουμε δύο στατικά συστήματα...το ένα μέσα στο άλλο.

Η πρώτη προτεταμένη άκαμπτη κατασκευή έχει 1) μεγαλύτερη ακαμψία 2) αντοχή στην τέμνουσα 3) μεγαλύτερη αντοχή στις πλάγια φορτίση 4) μικρότερη παραμόρφωση 5) ισχυρή θεμελίωση,...για να αντέξει τις κρούσεις από τον πλάστιμο φορέα και να σταματάει την παραμόρφωση του κάθετου άξονά του. ( την διαφορά φάσης των πλακών, οι οποίες παραμορφώνουν τον κάθετο άξονα σε σχήμα S )
Δηλαδή ο άκαμπτος φορέας ελέγχει τις παραμορφώσεις του πλάστιμου φορέα, ώστε αυτός να μην περάσει στα όρια διαρροής.
Πάμε καλά μέχρι εδώ?
Στο ύψος των πλακών δημιούργησα σεισμικό αρμό για δύο λόγους.
1)Ο σεισμικός αρμός μεγαλώνει σταδιακά στους πάνω ορόφους για να αποφύγω την μεταφορά φορτίων προς τους κάτω ορόφους, η οποία θα προερχόταν από την πρωταρχική κρούση της πάνω πλάκας - με το φρεάτιο του ανελκυστήρα
Δες το σχέδιο αυτό http://s5.postimg.org/rllh3dhzb/002.jpg
2)Για να διαχωρίσω τα άκαμπτα κάθετα στοιχεία από τα πλάστιμα, για καλύτερη συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο στατικών συστημάτων.
Ο σεισμικός αρμός δίνει στον πλάστιμο φορέα, απεριόριστο βαθμό ελευθερίας κινήσεων προς όλες κατευθύνσεις ο οποίος πλάστιμος φορέας από μόνος του είναι ένας μηχανισμός απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.
Πρόσθετη Απόσβεση σεισμικής ενέργειας εξασφαλίζει η ευρεσιτεχνία του βίντεο..στο
1) Στο υδραυλικό σύστημα στο δώμα.
2) Στον σεισμικό αρμό
3) Στην οριζόντια σεισμική μόνωση
Αυτά τα δύο στατικά συστήματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί όπως βλέπουμε στο βίντεο, https://www.youtube.com/watch?v=KPaNZcHBKRI
ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το άκαμπτο δομικό στοιχείο μόνο του για να κατασκευάσουμε άκαμπτες κατασκευές, όπως δείχνουν τα link.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6og4VWFcGA
http://postimg.org/image/poaeawzrj/

Αν συμφωνείτε με αυτά που λέω, θεωρώ ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο εκ μέρους των αρμόδιων φορέων, που δεν με βοηθούν πάνω στην εφαρμοσμένη έρευνα που κάνω μόνος μου.
Αν διαφωνείτε εδώ είμαι να σας απαντήσω...
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 1 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
Όταν το υποστύλωμα είναι σε κατάσταση ηρεμίας οι στατικές φορτίσεις ισορροπούν με τις δυνάμεις αντίστασης του εδάφους.
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 3 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
Όταν αλλάζει κλίση ο κατακόρυφος άξονας του υποστυλώματος, λόγο μετατόπισις που το αναγκάζει να έχει η ταλάντωση, βλέπουμε την αλλαγή κλίσης P που παρατηρείται περιφερειακά των πλευρών του.
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 2 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
η αλλαγή κλίσης P που παρατηρείται περιφερειακά των πλευρών του, σε συνδυασμό με τα στατικά φορτία των δοκών Σ δημιουργούν τις ροπές P
Αυτές οι ροπές καταπονούν τις μικρές διατομές του υποστυλώματος και της δοκού.
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 4 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
Ο μηχανισμός πάκτωσης δεν αφήνει το υποστύλωμα να μετακινηθεί ούτε επάνω ούτε κάτω διότι υπάρχει ισχυρή πάκτωση.
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 5 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
η πάκτωση δώματος και εδάφους σταματά την παραμόρφωση του κάθετου άξονα του υποστυλώματος διότι φέρνει μία αντίσταση στο δώμα όταν αυτό πάει να σηκωθεί επάνω, και άλλη μία αντίσταση στο αντικριστό μέρος της βάσης.
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 6 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
Αυτές οι δύο αντίθετες αντιδράσεις στο δώμα Δ και Ε στην βάση δημιουργούνται κατά την ταλάντωση του υποστυλώματος και οδηγούν τις πλάγιες φορτίσεις τις αδράνειας Α στην κάθετη διατομή του υποστυλώματος, υπό μορφή τέμνουσας Τ
Δηλαδή εκ τρέψαμε τις πλάγιες φορτίσεις της αδράνειας στην κάθετη διατομή του υποστυλώματος.
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 2 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
οι πλάγιες φορτίσεις της αδράνειας δεν οδηγούνται στην κάθετη διατομή του υποστυλώματος, αλλά μέσω των ροπών P οδηγούνται στις μικρές διατομές.
Αυτός ο σχεδιασμός είναι ο σημερινός σχεδιασμός, και η αντίδραση στην αδράνεια υπάρχει μόνο στους κόμβους υπό μορφή ροπής.
Το ερώτημα που μπαίνει είναι τι είναι πιο καλά.
1) Η αντίδραση στην αδράνεια να υφίσταται μόνο στους κόμβους υπό μορφή ροπής?
Ή 2) Η αντίδραση στην αδράνεια να υφίσταται στους κόμβους υπό μορφή ροπής
συν την αντίσταση στην κάθετη διατομή του υποστυλώματος, υπό μορφή τέμνουσας Τ ?
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 7 http://postimg.org/image/rbudm6oqr/
Έχουμε την δυνατότητα ( εκτός της πάκτωσης δώματος εδάφους )να εφαρμόσουμε και προένταση μεταξύ δώματος και βάσης Θ καθώς και την ίδια στιγμή ξεχωριστή πάκτωση Π βάσης - εδάφους.

Εγώ πιστεύω ότι θα σταματήσουμε τις ροπές στους κόμβους εφαρμόζοντας την πάκτωση εδάφους δώματος σε κάθε ένα υποστύλωμα ξεχωριστά, ή τουλάχιστον να πακτώσουμε τα υποστυλώματα τα οποία θέλουμε να είναι δύσκαμπτα.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 14 Dec 2013, 22:18 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Ερωτήσεις / απαντήσεις για την ευρεσιτεχνία.
Εικόνα https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... uOU6fsUXY2
1) Πως βελτιώνω τους δείκτες των πλάστιμων περιοχών ?

Απάντηση. Ξεχωρίζοντας τον πλάστιμο από τον άκαμπτο στατικό φορέα,με την δημιουργία σεισμικού αρμού μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων, κατανέμουμε ισομετρικά τις σεισμικές φορτίσεις στα κάθετα στοιχεία των δύο στατικών συστημάτων

2) Πως βελτιώνω τους δείκτες των πλαστικών ζωνών?

Απάντηση. Ξεχωρίζοντας τον πλάστιμο από τον άκαμπτο στατικό φορέα,με την δημιουργία σεισμικού αρμού μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων, κατόρθωσα να δώσω στον πλάστιμο φέροντα απεριόριστη ελευθερία κινήσεων, τόσων όσων και των κινήσεων του σεισμού.Ο σεισμικός αρμός δουλεύει σαν πλαστική ζώνη.
( Χωρίς να υπάρχει αστοχία )


3) Πως βελτιώνω τους δείκτες της στρεπτικής ακαμψίας των ασύμμετρων κατασκευών?

Απάντηση. Με την τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός άκαμπτων στατικών φορέων ( με την παρεμβολή σεισμικού αρμού μεταξύ των, σε επιλεγμένα σημεία,) μέσα στον πλάστιμο ασύμμετρο στατικό φορέα.

4) Πως βελτιώνω την αντοχή του υποστυλώματος ως προς τις τέμνουσες και την τέμνουσα βάσης?
5) Πως αυξάνω την ενεργό διατομή των υποστυλωμάτων
6) Πως βελτιώνω τον λοξό εφελκυσμό.

Απάντηση. Ξέρουμε από την βιβλιογραφία ότι η προένταση από μόνη της ( στα πλαίσια της επαλληλίας ) έχει πολύ θετικά αποτελέσματα, καθότι βελτιώνει τις τροχιές του λοξού εφελκυσμού.
Από την άλλη έχουμε και άλλο καλό... τη μειωμένη ρηγμάτωση λόγω θλίψης, κάτι που αυξάνει την ενεργό διατομή του υποστυλώματος, καθώς αυξάνει και τη δυσκαμψία της κατασκευής, η οποία μειώνει τις παραμορφώσεις που προκαλούν αστοχία.

7) Πως μειώνει την μετατόπιση του κόμβου της ανώτατης στάθμης, και τις παραμορφώσεις του άκαμπτου στατικά φέροντα?

Απάντηση. Εισάγοντας μία νέα αντίσταση στην άνοδο του δώματος, προερχόμενη από το έδαφος, μέσω του μηχανισμού της ευρεσιτεχνίας, καθώς και με την εφαρμογή της προέντασης η οποία από μόνη της κάνει δύσκαμπτη την κατασκευή.


8 ) Πως μειώνει την ιδιοσυχνότητα εδάφους κατασκευής?


Απάντηση. Η πάκτωση ή η προένταση δώματος / εδάφους μειώνει την ιδιοσυχνότητα, λόγο α) θλίψης των διατομών των υποστυλωμάτων, β) λόγο αντίδρασης του τένοντα στην παραμόρφωση γ) λόγο της εφαρμοσμένης αντίδρασης του μηχανισμού προς την άνοδο του δώματος.


9) Πως βοηθάει στην αποφυγή του μηχανισμού ορόφου?
10) Πως απαλείφει το πρόβλημα της ανεπαρκούς συνάφειας σκυροδέματος και χάλυβα?


Απάντηση. Διότι στον προτεταμένο στατικό φορέα δεν υπάρχουν διαφράγματα, και αυτό του δίνει την δυνατότητα να δουλεύει σαν ένα σώμα ώστε να ελέγχει την καμπυλότητα του πλάστιμου στατικού φορέα, και να την διορθώνει καθ όλο το μήκος της πριν αστοχήσει.
Η παραμόρφωση στον κάθετο άξονα του πλάστιμου πολυόροφου φορέα οφείλεται στην διαφορά φάσης των καθ ύψος πλακών που τείνουν να του δώσουν το σχήμα S

Ακόμα ο τένοντας αντιδρά στην παραμόρφωση που του επιβάλει ο μηχανισμός ορόφου.

Η συνεργασία μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα σε μια κατασκευή από Ο.Σ. επιτυγχάνεται με τη συνάφεια.
Με τον όρο συνάφεια ορίζεται η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών που παρεμποδίζουν τη σχετική ολίσθηση μεταξύ των ράβδων του οπλισμού και του σκυροδέματος που τις περιβάλλει.

Οι επιμέρους μηχανισμοί της συνάφειας είναι η πρόσφυση, η τριβή και, για την περίπτωση ράβδων χάλυβα με νευρώσεις, η αντίσταση του σκυροδέματος το οποίο εγκλωβίζεται μεταξύ των νευρώσεων.

Η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών αυτών θεωρείται ισοδύναμη με την ανάπτυξη διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια επαφής σκυροδέματος και χάλυβα.

Όταν οι τάσεις αυτές φθάσουν στην οριακή τιμή τους επέρχεται καταστροφή της συνάφειας με τη μορφή διάρρηξης του σκυροδέματος κατά μήκος των ράβδων και αποκόλλησης των ράβδων χάλυβα.

1) Το ερώτημα είναι αν η συνάφεια μεταξύ χάλυβα και Ο.Σ είναι μικρότερη από την εφελκυστική ικανότητα του χάλυβα, τότε δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει ο επιπλέον οπλισμός ( για την παραλαβή μεγαλύτερων εφελκυστικών τάσεων ) πέραν της αντοχής της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και Ο.Σ.

Βέβαια η μείωση των τάσεων επιτυγχάνεται με αύξηση της επικάλυψης και μείωση της διαμέτρου των ράβδων του οπλισμού.

Η αύξηση της οριακής τιμής τους επιτυγχάνεται με αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος.

Η παρουσία εγκάρσιου οπλισμού (συνδετήρων) δρα ευνοϊκά περιορίζοντας το άνοιγμα των αναπτυσσόμενων ρωγμών στη επιφάνεια οπλισμού και σκυροδέματος.

2) Ερώτημα...καλά όλα αυτά αλλά, πως αντιμετωπίζουμε την διαφορετικότητα της πλαστιμότητας του σκυροδέματος και του χάλυβα πάνω στην ακτίνα καμπυλότητας του υποστυλώματος?

Κατά την ταλάντωση του φέροντα τα υποστυλώματα εμφανίζουν μία καμπύλη η οποία τείνει να μεγαλώσει από την μία πλευρά τους αξιώνοντας από το σκυρόδεμα επικάλυψης να είναι πιο πλάστιμο και από τον χάλυβα που περιβάλει.

Αφού ξέρουμε ότι η πλαστιμότητα του Ο.Σ είναι κατά πολύ μικρότερη της πλαστιμότητας του χάλυβα, αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα συμβάλλοντας στην αστοχία?

Για εμένα είναι μεγάλο πρόβλημα για τρεις βασικούς λόγους.

α) διότι το σκυρόδεμα αδυνατεί να είναι τόσο ελαστικό ώστε να επιμηκυνθεί όσο απαιτεί η ακτίνα καμπυλότητας, και αφετέρου

β) η συνάφεια καταστρέφεται διότι δημιουργούνται μεγάλες διατμητικές τάσεις μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος λόγο
διαφορετικής ακτίνας καμπυλότητας που έχουν αυτά τα υλικά λόγο της θέσεως που κατέχουν στο υποστύλωμα.

και γ) Αν ένα υλικό είναι πλάστιμο όπως είναι ο χάλυβας, και το άλλο υλικό είναι μη πλάστιμο όπως είναι το σκυρόδεμα,...πιστεύω ότι αυτή η σχέση δημιουργεί μεγάλες ακτινωτές διατμητικές τάσεις στην διεπιφάνεια των δύο υλικών, καταστρέφοντας την σινάφια

Τελικά η πλαστιμότητα δεν είναι τόσο πλάστιμη σε υλικά διαφορετικής ολκιμότητας

Ξέρουμε ότι σε έναν φορέα εάν αρχίσει το φαινόμενο του λυγισμού, ο οπλισμός τείνει να επιμηκυνθεί, για να ακολουθήσει τον λυγισμό του κάθετου στοιχείου.

Επειδή όμως ο χάλυβας υπόκεινται σε μεγάλες εφελκυστικές τάσεις, αντιδρά μέσο της συνάφειας στην παραμόρφωση που του επιβάλουν τα εξωτερικά φορτία του σεισμού.
Για την καλύτερη συνάφεια σκυροδέματος χάλυβα απαιτείτε ο γραμμικός οπλισμός των κάθετων στοιχείων να είναι μικρής διατομής ( περισσότερες βέργες χάλυβα στα ίδια σχεδιαζόμενα κιλά οπλισμού )
Σε συνδυασμό με τον πυκνό εγκάρσιο οπλισμό ( τσέρκια ) να εγκλωβίζουν το περισφιγμένο σκυρόδεμα ώστε όταν αυτό αστοχήσει να διατηρεί τα κομμάτια του σκυροδέματος στον χαλύβδινο κλωβό για την αποφυγή της κατάρρευσης του δομικού έργου.
Πως δημιουργείται ο μηχανισμός ορόφου και πως τον σταματάει η εφεύρεση?
Αν πάρουμε ένα κερί και το σπάσουμε με τα χέρια μας στο κέντρο, ( εκεί που το σπάμε με το χέρι μας είναι η κρίσιμη περιοχή ) θα παρατηρήσουμε ότι την στιγμή που αστοχεί στο φιτίλι ενεργούν τάσεις εφελκυσμού, και στο κερί τάσεις θλίψης.
Αυτές οι τάσεις εφελκυσμού δεν εφαρμόζονται τυχαία, αλλά έχουν ένα αίτιο, και αυτό είναι η παραμόρφωση της καμπύλης του η οποία αστοχεί πάντα στην κρίσιμη περιοχή.
Ας εξετάσουμε τον εφελκυσμό και την κρίσιμη περιοχή.
Η κρίσιμη περιοχή διαχωρίζει τις τάσεις εφελκυσμού καθ ύψος στα υποστυλώματα σε δύο μέρη.
Δηλαδή το φυτίλι εφελκύεται από το κάτω μέρος του κεριού προς την κρίσιμη περιοχή, και από το άνω άκρο του κεριού προς την κρίσιμη περιοχή.
Αν σπάσουμε το κερί στο κέντρο, τότε η σινάφια του άνω μέρους με την σινάφια του κάτω μέρους του κεριού έχουν την ίδια δυναμική αντίδραση και ισορροπούν.
Θα δούμε να αστοχεί το κερί, χωρίς να καταστρέφεται η συνάφεια του φυτιλιού και του κεριού

Αν σπάσουμε όμως το κερί στα άκρα του, δεν θα συμβεί το ίδιο.
Η διεπιφάνεια των δύο υλικών είναι μικρότερη στα άκρα, οπότε μικρότερη είναι και η αντίδραση που φέρνουν προς τον εφελκυσμό του φυτιλιού, από ότι είναι η αντίδραση του άλλου μέρους.
Το αποτέλεσμα είναι το φυτίλι στα άκρα του κεριού να χάνει την συνάφειά του και να τραβιέται έξω από το κερί.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στα υποστυλώματα του ισογείου.
Βλέπουμε πάντα όταν τα υποστυλώματα αστοχούν, τον χάλυβα τραβηγμένο έξω από το σκυρόδεμα, σε σχήμα καμπύλης, ποτέ όμως κομμένο.
Η προένταση που εφαρμόζει ο μηχανισμός της ευρεσιτεχνίας δεν παρουσιάζει το αναφερθέν πρόβλημα της συνάφειας, διότι απλά δεν υφίσταται συνάφεια μεταξύ σκυροδέματος και τένοντα, διότι περνά ελεύθερος μέσα από το σκυρόδεμα.
Οι πακτώσεις του τένοντα εφαρμόζονται στα δύο άκρα του μηχανισμού, έξω από το σκυρόδεμα.

11) Πως εξασφαλίζει ισχυρότερη θεμελίωση?
13) Πως ο μηχανισμός βελτιώνει αυτόματα την έρπη του τένοντα που παρατηρείται κατά την μακροχρόνια τάνυση, καθώς και την συνάφεια της πάκτωσης μεταξύ κατασκευής και εδάφους, η οποία κινδυνεύει να χαλαρώσει λόγο συνεχών φορτίσεων μεγάλης διάρκειας και πολλών κύκλων φόρτισης, όπως είναι οι σεισμοί?


Απάντηση. Η πάκτωση της άγκυρας στο έδαφος δεν αφήνει ούτε το δώμα να ανέλθει, ούτε την βάση να υποχωρήσει, όταν αστοχήσει το έδαφος θεμελίωσης.
Ο υδραυλικός μηχανισμός εξασκεί μία συνεχή άνοδο στον τένοντα η οποία βελτιώνει αυτόματα την έρπη του τένοντα που παρατηρείται κατά την μακροχρόνια τάνυση, καθώς και την συνάφεια της πάκτωσης μεταξύ κατασκευής και εδάφους, η οποία κινδυνεύει να χαλαρώσει λόγο των συνεχών φορτίσεων μεγάλης διάρκειας και πολλών κύκλων φόρτισης, που εξασκούν οι σεισμοί.

12) Πως αυξάνει την απόσβεση των σεισμικών φορτίσεων η οποία οδηγεί σε μείωση της απόκρισης?

Οι δυνάμεις που προκαλούν κατανάλωση ενέργειας ονομάζονται δυνάμεις απόσβεσης και πάντα αντιτίθενται στην κίνηση του συστήματος που εκτελεί ταλάντωση.
Η μέθοδος σχεδιασμού που ακολουθώ εξασφαλίζει απόσβεση
1) Οριζοντίως στην βάση
2) στο ύψος των ( διαφραγμάτων ) πλακών και του φρεατίου. ( σεισμικός αρμός )
3) στο δώμα, που είναι τοποθετημένο το υδραυλικό σύστημα.
Και όλα αυτά, χωρίς να καταργεί την πλαστιμότητα του φέροντα, που από μόνη της και αυτή είναι ένας μηχανισμός απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.


Αυτά τα δύο στατικά συστήματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το άκαμπτο δομικό στοιχείο μόνο του για να κατασκευάσουμε άκαμπτες κατασκευές


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 11 Jan 2014, 20:18 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Αρθρο http://www.green-e.gr/m/listing/view/-A ... ko-systhma


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 12 Jan 2014, 10:57 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Θέλω να κάνετε σύγκριση στην δική μου σεισμική βάση, με τις άλλες σεισμικές βάσεις που σας παραθέτω, και έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος με την δική μου, συγκρίνοντας 1) στους δείκτες της επιτάχυνσης, 2) του ιδικού βάρους των μοντέλων, 3) το πλάτος της παλινδρόμησης κάθε βάσης. 4) Τον χρόνο παλινδρόμησης 5) και τις αστοχίες που έχουν.

Δική μου https://www.youtube.com/watch?v=Q6og4VWFcGA

Οι άλλες https://www.youtube.com/watch?v=fEPGym54SaA
https://www.youtube.com/watch?v=pcuo70WRsGs
https://www.youtube.com/watch?v=89YjHr1bsBs
https://www.youtube.com/watch?v=gvbQ06pPB-o
https://www.youtube.com/watch?v=sPfXgVJ7heI
https://www.youtube.com/watch?v=eUo5Stsxo3A

Μετά πέστε μου ένα μοντέλο δικό σας το οποίο να μπορεί να σταθεί ακέραιο πάνω στην δική μου σεισμική βάση, όπως στάθηκε το δικό μου δομικό μοντέλο.
Για μένα η επιτάχυνση της σεισμικής βάσης που δοκίμασα το μοντέλο είναι περίπου 7,5 g μεταφραζόμενο σε περίπου 11 Ρίχτερ γεωμαγνητικής συμπεριφοράς απολιθωμένου ρήγματος.
Φίλοι μου τον σεισμό τον νίκησα...το πρόβλημα δεν είναι πια ο σεισμός.
Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν ν’ αλλάξουν αυτό τον κόσμο, όσο άσχημος κι απάνθρωπος κι αν είναι.
Φοβούνται την αλλαγή.
Γι’ αυτούς η κάθε αλλαγή είναι επικίνδυνη, εφόσον απειλεί την «ασφάλεια» τους και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα.

Πάντα υπήρχε μια αντίδραση στην αλλαγή, αλλά στο τέλος η αλλαγή πάντα νικούσε.
Πάντα εμφανίζονταν ονειροπόλοι κι εφευρέτες.
Σε περίπτωση που οι θεωρίες τους ήταν σωστές κι οι εφευρέσεις τους λειτουργούσαν, οι επιστήμονες του κατεστημένου αντιδρούσαν, γιατί τους έβλεπαν ως απειλή για τις καλοπληρωμένες θέσεις τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα κι επειδή θεωρούσαν ότι οι πολύχρονες έρευνες τους θ’ απαρχαιώνονταν από τη νέα τεχνολογία.
Έτσι, συχνά έκαναν ότι ήταν δυνατόν για να τους σταματήσουν.

Τους συκοφαντούσαν, κάποιους τους φυλάκιζαν και άλλους τους καταδίκαζαν σε θάνατο ως αιρετικούς.
Αν εξαιρέσει κανείς τη θανατική καταδίκη το ίδιο συμβαίνει ακόμη και σήμερα σε ορισμένους τομείς εφευρέσεων.

Η άλλη δύναμη εχθρική αντίδραση απέναντι στις νέες εφευρέσεις προέρχεται από ανθρώπους που έχουν βγάλει χρήματα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες και φοβούνται ότι οι νέες τεχνολογίες απειλούν τα κέρδη τους.

Ωστόσο η πιο οργανωμένη αντίσταση στις νέες επαναστατικές εφευρέσεις, προέρχεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τις παραδοσιακές εφευρέσεις και μορφές ενέργειας.
Οι επιχειρήσεις αυτές εξαπολύουν άριστα οργανωμένες εκστρατείες δυσφήμισης των νέων τεχνολογιών.
Αυτό έκανε και ο Έντισον, που προέβη σε δυσφημιστική εκστρατεία κατά του εναλλασσόμενου ρεύματος του Τέσλα, επειδή ο ίδιος πίστευε ότι είχε περισσότερο συμφέρον από το αδύναμο συνεχές ρεύμα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά καταφεύγουν και σε ύπουλους τρόπους εξουδετέρωσης των νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα αγοράζοντας τις ευρεσιτεχνίες δήθεν για να τις αξιοποιήσουν αλλά στην ουσία για να τις θάψουν…


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 16 Jan 2014, 11:03 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Προς τους διαφωνούντες Μηχανικούς ( στα άλλα φόρουμ ) και σε αυτούς που δεν έχουν καταλάβει την ευρεσιτεχνία μέχρι τώρα.

Αν έχουμε ένα φύλο από χαρτί τοποθετημένο πάνω σε ένα τραπέζι.
Εάν πάνω στα δύο άκρα του φύλου κολλήσουμε δύο ξύλινα όρθια παραλληλόγραμμα.
Μετά...Αν κουνήσουμε το τραπέζι ώστε αυτά τα παραλληλόγραμμα να ταλαντωθούν,
θα δούμε την οριζόντια επίπεδη επιφάνεια του χαρτιού να παραμορφώνεται σε σχήμα ( S )
χωρίς όμως να υπάρχει καμία παραμόρφωση στον κάθετο άξονα των παραλληλογράμμων
( Στα όρθια παραλληλόγραμμα θα υπάρξει απλή ταλάντωση και όχι παραμόρφωση, διότι η διατομή τους είναι πιο ισχυρή από την διατομή του χαρτιού που είναι κολλημένα. )

Αν τώρα κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή τοποθετήσουμε οριζοντίως έναν παραλληλόγραμμο πάνω στο τραπέζι, και κολλήσουμε στα δύο του άκρα δύο κάθετα φύλα χαρτί.
Αν κουνήσουμε το τραπέζι, θα δούμε τα δύο φύλα να παραμορφωθούν στον κάθετο άξονά τους σε σχήμα ( S )

Και στις δύο περιπτώσεις η γωνίες στους κόμβους καταπονούνται από ροπή στρέψης, η οποία αναγκάζει την πιο αδύναμη διατομή να παραμορφωθεί.

Τώρα αν στο πρώτο πείραμα βιδώσουμε τα κάθετα παραλληλόγραμμα με το τραπέζι στα δύο άκρα της κάτοψης τους, θα παρατηρήσουμε ότι αν κουνήσουμε το τραπέζι το φύλο του χαρτιού δεν θα παραμορφωθεί καθόλου.

Μπορούν οι διαφωνούντες επιστήμονες να μου εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό?
Ακόμα μπορούν να μου πουν αν το πρώτο πείραμα το βάζαμε μέσα σε ένα σκάμμα θεμελίωσης, ( και όχι πάνω σε τραπέζι ) το οριζόντιο φύλο σε ενδεχόμενη ταλάντωση θα έπαιρνε ροπές και σχήμα S ? Ναι ή Οχι?
Έτσι σχεδιάζετε σήμερα, ενώ εγώ σας προτείνω την πρώτη μέθοδο.
Όλα τα άλλα που μου λένε οι διαφωνούντες
είναι κόντρα στους νόμους της φυσικής.
Εσείς κατασκευάζετε μπαλαρίνες και προσπαθείτε να τις μαζέψετε με νόμους και αστυνόμους, Ενώ εγώ απλά βιδώνοντας τα μεγάλα υποστυλώματα με το έδαφος
καταργώ πλαστιμότητες και ότι άλλα περίεργα έχετε σκεφτεί για να σταματήσετε την μπαλαρίνα.
Τα λέω τόσο απλά, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να καταλαβαίνει και ο απλός ο κόσμος, και να μην μπορείτε πια να κρύβεστε πίσω από έναν τίτλο σπουδών.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 22 Jan 2014, 17:17 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Φίλοι μου σε αυτόν τον κόσμο όλα έχουν μία αρχή και ένα τέλος, εκτός της γνώσης.
Τα χρήματα από μίζες τελειώνουν. Οι υπογραφές ξεβάφουν. Οι νόμοι αλλάζουν.
Το μόνο που μένει σε αυτόν τον κόσμο και εξελίσσεται είναι η γνώση.
Όσο φιλότιμη προσπάθεια και να κάνουν οι ισχυροί με όπλα τις μίζες τις υπογραφές και τους νόμους και αστυνόμους, στην τελική η αληθινή γνώση αργά η γρήγορα επικρατεί, και μένει για πάντα.
Για τον λόγο αυτόν κρατήστε αυτά που θα σας πω.
Οι κατευθυντήριες μετακινήσεις και φορτίσεις που επιβάλει το έδαφος σε ένα κτήριο είναι πιο πολλές και πιο ισχυρές από αυτές που επιβάλει σε ένα πλοίο η φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Όλα τα κτήρια αντιδρούν το ίδιο μέχρι να γίνει ο σεισμός.
Αντιδρούν το ίδιο, διότι όλες οι φορτίσεις που υπάρχουν μέχρι να γίνει ο σεισμός, κατευθύνονται προς το κέντρο της Γης, και ισορροπούν με την αντίδραση του εδάφους. Αυτές οι φορτίσεις καθώς και οι φορτίσεις του σεισμού δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε.
Μπορούμε όμως να αντιπαραθέσουμε σε αυτές τάσεις ισορροπίας.
Τα φορτία που κατευθύνονται κάθετα προς το έδαφος είναι πολύ εύκολα να ισορροπήσουν.
Του σεισμού όμως πολύ δύσκολα ισορροπούν.
Υπάρχει πάντα η διαμάχη μεταξύ των μηχανικών, στο πως πρέπει να σχεδιάζονται οι αντισεισμικές κατασκευές,
Άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι πλάστιμες, και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να σχεδιάζονται άκαμπτες.
Που είναι η αλήθεια?
Ας εξετάσουμε απλά, αν η αλήθεια βρίσκεται στις πλάστιμες, ή στις άκαμπτες, ή κάπου μεταξύ των δύο αυτών στατικών μεθόδων.
1) Ας εξετάσουμε πρώτα την πλάστιμη κατασκευή.
Πιο πλάστιμη κατασκευή από τον άνθρωπο δεν υπάρχει.
Αν ο άνθρωπος είναι όρθιος μέσα σε ένα λεωφορείο, και αυτό ξεκινήσει ή φρενάρει, ο άνθρωπος θα ανατραπεί.
Εμείς πως αξιώνουμε από το πλάστιμο κτήριο να σταθεί όρθιο στον σεισμό???
2) Ας εξετάσουμε τώρα τα άκαμπτα
Άκαμπτος είναι ένας συμπαγής κύβος, άκαμπτο είναι και ένα συμπαγή παραλληλόγραμμο.
Αν αυτά τα τοποθετήσουμε στον διάδρομο του λεωφορείου, σε περίπτωση που το λεωφορείο φρενάρει ή ξεκινήσει, ο κύβος θα συρθεί στο πάτωμα και το παραλληλόγραμμο θα ανατραπεί.
Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν είναι κατάλληλη για την κατασκευή ενός κτηρίου.
Και οι δύο μέθοδοι είναι κατάλληλες μόνο για μικρές σεισμικές δονήσεις.
Αν τώρα κάνουμε ότι κάνει ένα δένδρο με τις ρίζες του, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Δηλαδή αν βιδώσουμε τα πόδια του πλάστιμου ανθρώπου με τον διάδρομο του λεωφορείου, αυτός θα έχει καλύτερη αντίσταση στο φρενάρισμα ή στην εκκίνηση του λεωφορείου, αλλά και πάλη δεν θα είναι το τέλειο κράτημα.
Αν βιδώσουμε όμως τον τάκο τον τετράγωνο και τον παραλληλόγραμμο με τον διάδρομο του λεωφορείου, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Έτσι θα πρέπει να σχεδιάζονται οι κατασκευές. Άκαμπτες και βιδωμένες.Αυτήν την μέθοδο σας έδωσα, και όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Το έδαφος όμως δεν είναι πάτωμα λεωφορείου, διότι έχει το ελάττωμα να παραμορφώνεται και να μην παραμένει επίπεδο.
Αυτή η παραμόρφωση δεν είναι μεγάλη σε μικρή επιφάνεια αλλά μεγάλη σε μεγαλύτερες επιφάνειες της Γης.
Για τον λόγο αυτό, κατασκευές που έχουν εμβαδόν μέχρι 30Χ30 μέτρα μπορούμε να τις κατασκευάζουμε άκαμπτες.
Για μεγαλύτερες κατασκευές τότε υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο προέρχεται από την παραμόρφωση του εδάφους, η οποία επιβάλει στα υποστυλώματα ανοδικές και καθοδικές μετακινήσεις σε διαφορετική φάση, με αποτέλεσμα να καταπονεί τους κόμβους.
Τι κάνουμε σε αυτήν την κατάσταση?
Απάντηση
Κατασκευάζουμε έναν φορέα ο οποίος θα περιλαμβάνει και πλάστιμα υποστυλώματα, και άκαμπτα προτεταμένα ( βιδωμένα ) με το έδαφος.
Πρέπει όμως να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο συστήματα μεταξύ των για ένα σοβαρό λόγο.
Ο λόγος είναι να ξεχωρίσουμε τα πλάστιμα από τα άκαμπτα στοιχεία (οριζόντια και κατακόρυφα ) ώστε αυτά να κινούνται ελεύθερα στον χώρο, χωρίς να μεταβιβάζει το ένα στο άλλο φορτία στους κόμβους.
Αυτό το επιτυγχάνομαι με την τοποθέτηση σεισμικού αρμού μεταξύ άκαμπτων υποστυλωμάτων και πλακών, καθώς και με την τοποθέτηση ελαστικού μεταξύ δοκού και πλάστιμου υποστυλώματος.
Τα άκαμπτα υποστυλώματα χωρίς διαφράγματα με επιβολή προέντασης μεταξύ εδάφους δώματος και οπλισμό περίσφιξης.
Τα πλάστιμα με επιβολή μικρής προέντασης, ελαστικά διαφράγματα, και οπλισμό περίσφιξης.
Με λίγα λόγια τα άκαμπτα υποστυλώματα είναι για να παραλαμβάνουν τις λοξές και πλάγιες φορτίσεις του σεισμού, και τα πλάστιμα υποστυλώματα για όλα τα άλλα κάθετα φορτία.
Ακόμα ... Για αρχιτεκτονικούς λόγους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τελευταία σύμμεικτη μέθοδο διότι αυτή προσφέρει μεγάλα περιμετρικά ανοίγματα φωτισμού.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 03 Feb 2014, 12:17 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Αν τα σπίτια ήταν τελείως άκαμπτα και προτεταμένα μεταξύ δώματος και εδάφους τότε κανένας σεισμός δεν θα ήταν ικανός να τα πλήξει.
Αυτό νομίζω ότι το απέδειξα με το βίντεο ( πείραμα ) http://www.youtube.com/watch?v=Q6og4VWFcGA#t=0
Αν τώρα η ευρεσιτεχνία μου τοποθετηθεί σε πιο πλάστιμη κατασκευή Π.Χ σε κατασκευή με τέσσερα γωνιακά φέροντα τοιχία θα είναι πιο ισχυρή από την ίδια κατασκευή χωρίς το σύστημά μου...Ναι ή Όχι ?
Περιμένω γνώμες,... γιατί αυτό θα είναι το επόμενο πείραμα φορέα που θα κάνω σύντομα.
( αύριο ή μεθαύριο )

http://postimg.org/image/m1a64burz/
http://postimg.org/image/4b6s0w47t/
http://postimg.org/image/6ppe6g2zr/


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 04 Feb 2014, 19:18 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q#t=0
Ποτέ δεν θα υπάρξει τέτοιος σεισμός ( αυτός είναι 14 Ρίχτερ )
Τα σπίτια όμως με το σύστημά μου δεν θα έχουν ούτε ένα κρακ.
Ο σκελετός του κτηρίου δεν θα παθαίνει τίποτα.
Για ρώτα τους ανθρώπους στην Κεφαλλονιά....αν εμπιστεύονται το σύστημά μου???
Ο Ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός προβλέπει ζώνες μεγάλης ή μικρής σεισμικότητας.
Η πιο μεγάλη σεισμικότητα στην Ελλάδα είναι στην Κεφαλλονιά.
Ο συντελεστής επιτάχυνσης g στην Κεφαλλονιά είναι 0.36 g και όλες οι νέες κατασκευές είναι σχεδιασμένες για επιτάχυνση 0,36 g.
Η επιτάχυνση του πρόσφατου σεισμού στην Κεφαλλονιά έφθασε τα 0,75 g.
H επιτάχυνση που δοκιμάζω τα μοντέλα μου στην δική μου σεισμική βάση φτάνει τα 7,5 g, και το τελευταίο τα 10 g
Σε αυτήν την επιτάχυνση δεν έχει δοκιμαστεί κανένα μοντέλο παγκοσμίως...και όμως το δικό μου μοντέλο άντεξε χωρίς καμία απολύτως ζημιά. :roll:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 16 Feb 2014, 18:21 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Εγώ τι κάνω με την ευρεσιτεχνία μου? Προσπαθώ να καταρρίψω τη σύγχρονη μηχανική με αυτό το "πείραμα" ?

Το πιστεύω αυτό?

Αν υποθέσουμε ότι κατασκευάζουμε τελείως άκαμπτες κατασκευές προτεταμένες με το έδαφος ....ναι αυτό τα αλλάζει όλα.
Τέτοια κατασκευή είναι αυτή https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q
Αν όμως θέλουμε να προσαρμοστούμε με τους υπάρχοντες κανονισμούς Ευρωκώδικα 2 και 8, τότε προτείνω μία άλλη μέθοδο που είναι μεν στα πρότυπα του Ευρωκώδικα και του ΚΑΝ.ΕΠΕ αλλά εγώ βελτιώνω τους δείκτες που προσπαθούν να βελτιώσουν παγκοσμίως, ...αφάνταστα πιο πολύ, με αυτή την μέθοδο
Αυτοί οι δείκτες είναι
1) Των πλάστιμων περιοχών,
2) Των πλαστικών ζωνών,
3) Της στρεπτικής ακαμψίας των ασύμμετρων κατασκευών?
4) Βελτιώνει την αντοχή του υποστυλώματος ως προς τις τέμνουσες και την τέμνουσα βάσης.

5) Αυξάνει την ενεργό διατομή των υποστυλωμάτων
6) Βελτιώνει τον λοξό εφελκυσμό.
7) Μειώνει την μετατόπιση του κόμβου της ανώτατης στάθμης, και τις παραμορφώσεις του φέροντα.
Μειώνει την ιδιοσυχνότητα εδάφους κατασκευής
9) Βοηθάει στην αποφυγή του μηχανισμού ορόφου
10) Απαλείφει το πρόβλημα της ανεπαρκούς συνάφειας σκυροδέματος και χάλυβα.
11) Εξασφαλίζει ισχυρότερη θεμελίωση.
12) Αυξάνει την απόσβεση των σεισμικών φορτίσεων η οποία οδηγεί σε μείωση της απόκρισης.
13) Ο μηχανισμός βελτιώνει αυτόματα την έρπη του τένοντα που παρατηρείται κατά την μακροχρόνια τάνυση, καθώς και την συνάφεια της πάκτωσης μεταξύ κατασκευής και εδάφους, η οποία κινδυνεύει να χαλαρώσει λόγο συνεχών φορτίσεων μεγάλης διάρκειας και πολλών κύκλων φόρτισης, όπως είναι οι σεισμοί.

https://www.youtube.com/watch?v=DwkWx1nVn3E#t=0

Το πάρα πάνω μοντέλο του κυρίου Κ. Τσώνου, καθώς και αυτό το μοντέλο που πειραματίζεται η ερευνητική ομάδα της NEES σε αυτό το βίντεο ... https://www.youtube.com/watch?v=C2Z1zmrJhsc#t=0 προσπαθούν να πετύχουν δύο πράγματα.
Ο κύριος Κ. Τσώνος προσπαθεί να μεταφέρει την αστοχία στις δοκούς ώστε να προστατέψει τις κολόνες και να μην έχουμε γενική κατάρρευση. ( πλαστική ζώνη )
Η NEES προσπαθεί να κατασκευάσει ευέλικτους κόμβους αφενός, τόσο στην θέση των δοκών, όσο και στην θέση του κομβικού σημείου της κοιτόστρωσης με το υποστύλωμα, ώστε να απελευθερώσει σεισμική ενέργεια.
Για αυτούς που λένε ότι δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω τι κάνω εγώ, δηλαδή πια μέθοδο αντισεισμικού σχεδιασμού χρησιμοποιώ ώστε να εξαλείψω τους κινδύνους που προσπαθούν να εξαλείψουν οι πάρα πάνω ερευνητικές ομάδες του κυρίου Κ. Τσώνου, και της NEES.
O κύριος Κ. Τσώνος προσπαθεί να αστοχήσει η δοκός δημιουργώντας τις πλαστικές ζώνες πάνω στις δοκούς ώστε να εκτονωθεί η ενέργεια του σεισμού.
Η δική μου πρόταση είναι να ξεχωρίσουμε τις πλάστιμες κολόνες από τις άκαμπτες προτεταμένες με το έδαφος με την παρεμβολή σεισμικού αρμού.
Με αυτήν την μέθοδο, ο σεισμικός αρμός είναι αυτός που υποδέχεται την φόρτιση του σεισμού και την εκτονώνει, παίζοντας τον ρόλο που παίζει η πλαστική ζώνη του κυρίου Κ. Τσώνου.
Η διαφορά των δύο συστημάτων είναι ότι το ένα αστοχεί, ενώ το άλλο δεν παθαίνει τίποτα.
Η NEES προσπαθεί να ξεχωρίσει στους κόμβους την δοκό και το υποστύλωμα, ώστε να εκτονώσει την ενέργεια του σεισμού στα κομβικά σημεία.
Το ίδιο κάνω και εγώ με τον σεισμικό αρμό που τοποθετώ http://s5.postimg.org/rllh3dhzb/002.jpg
Μάλιστα εγώ προχωρώ περισσότερο από την NEES προσπαθώντας να εξασφαλίσω μία ελεγχόμενη παραμόρφωση του φέροντα, ώστε αυτή να μην είναι έξω από τα όρια διαρροής.
Αυτό το πετυχαίνω με το άκαμπτο προτεταμένο φρεάτιο το οποίο έχει τον ρόλο του ρυθμιστή της παραμόρφωσης του πλάστιμου φορέα.
Εγώ μπορώ να πω στην NEES ....BUILDING IT BETTER!!! :yikes:
Περισσότερα http://www.green-e.gr/m/listing/view/-A ... ko-systhma


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 21 Feb 2014, 15:15 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Αν δείτε στο βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q προς το τέλος, αν και έχω δέσει τα μεγάλα δοκάρια που πατάει η σεισμική βάση με χοντρή αλυσίδα, αυτά έχουν τάση να ανέβουν προς τα πάνω, από την ροπή του μοντέλου.
Ας μου πούνε οι μηχανικοί ....πως αντιμετωπίζουν αυτή την ροπή?
ΈΤΣΙ
https://www.youtube.com/watch?v=hcIm_RDR3gs
Αυτή η ροπή είναι καταστρεπτική για το κτήριο, ( σε ένα μη πακτωμένο κτήριο ) διότι μόλις η ταλάντωση σηκώσει το μοντέλο μονόπλευρα, τα φορτία του κτηρίου δημιουργούν μία ροπή σε όλους τους κόμβους, η οποία σπάει τις κολόνες και τα δοκάρια.
Αν το μοντέλο είναι πακτωμένο, τα φορτία του μοντέλου ισορροπούν, διότι αφού δεν σηκώνετε μονόπλευρα, τα φορτία ισορροπούν με την αντίδραση της σεισμικής βάσης, και δεν έχουμε καμία ροπή στους κόμβους.

Για να δούμε τώρα τι είναι καλύτερο για το κτήριο?
α) Η πάκτωση του κτηρίου να γίνει στην βάση του με το έδαφος?
β) Η πάκτωση του κτηρίου να γίνει στο δώμα και στο έδαφος?
γ) ή είναι καλύτερα αντί για πάκτωση του δώματος και του εδάφους να εφαρμόσουμε μία μικρή προένταση μεταξύ βάσης και
δώματος, συγχρόνως και μία πάκτωση με τον ίδιο μηχανισμό μεταξύ βάσης και εδάφους?

α) Για εμένα καλύτερα από το τίποτα είναι η πάκτωση του κτηρίου να γίνει στην βάση του με το έδαφος.
β) Πάρα πολύ καλύτερα η πάκτωση του κτηρίου να γίνει στο δώμα και στο έδαφος.
γ) Και άριστα όταν εφαρμόσουμε μία μικρή προένταση μεταξύ βάσης και
δώματος, συγχρόνως και μία πάκτωση με τον ίδιο μηχανισμό μεταξύ βάσης και εδάφους

Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την άποψή μου.

Αν έχουμε μία ξύλινη βέργα και την κουνήσουμε πέρα δώθε με το χέρι μας, θα παρατηρήσουμε ότι το πάνω μέρος της βέργας θα ταλαντώνεται πιο πολύ από το κάτω μέρος.
Η βέργα έχει πάκτωση στο κάτω μέρος της από το χέρι μας, αλλά η ταλάντωση δεν σταματά. Ταλάντωση = παραμόρφωση
παραμόρφωση = ζημιές ή κατάρρευση.
Τώρα αν δεν είχαμε μία βέργα ( μικρής διατομής κολόνα ) αλλά είχαμε στην παλάμη μας ένα πιο χονδρό ξύλο, ( μεγάλης διατομής κολόνα ) τότε δεν θα είχαμε πάλη ταλάντωση. ( και με την απλή πάκτωση εδάφους βάσης. )

Αν τώρα αυτήν την βέργα την κάνουμε τόξο με την βοήθεια ενός σπάγκου ( δένοντας τα άκρατης ) θα παρατηρήσουμε ότι όσο και να κουνάμε το χέρι μας η ταλάντωση της βέργας θα είναι ίδια στην κορυφή της, και στην βάση της.
Δηλαδή μηδέν παραμόρφωση του κάθετου άξονα της βέργας, οπότε και μηδενικές παραμορφώσεις και αστοχίες στις κατασκευές.

Για την τρίτη περίπτωση τώρα.
Αν έχουμε ένα ξύλο και το βάλουμε οριζόντια πάνω σε δύο τούβλα ώστε το ξύλο να στηρίζεται στα άκρα του.
Αν του ρίξουμε μία με το χέρι μας, ( καράτε ) θα πονέσει λίγο, αλλά τελικά το ξύλο θα σπάσει στα δύο.

Αν τώρα πιέσουμε το ξύλο με μία μεγάλη μέγκενη στα άκρα του, και τού δώσουμε μία,.... θα σπάσουμε το χέρι μας
Το ίδιο κάνει και η προένταση στις κολόνες ή τα τοιχία...ισχυρές διατομές ως προς τις τέμνουσες.

Έχω δύο μηχανισμούς για να πακτώνω την κατασκευή στο έδαφος ( για αυτό έχω και δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας. )
Ο πρώτος μηχανισμός είναι απλός μηχανισμός. αυτός http://postimg.org/image/15or8eeuc/ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εργασίες όπως δείχνει το link
http://postimg.org/image/29l3p1xpg/
Τώρα αν έχουμε θεμελίωση πάνω σε βράχο, χρησιμοποιούμε τον απλό ελκυστήρα.
Ο ελκυστήρας εξασκεί μία πίεση περιμετρική στα πρανή της γεώτρησης.
Αν αυτή η πίεση εφαρμοστεί σε μία γεώτρηση ανοιγμένη σε βράχο, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να υποχωρήσει ο βράχος και να χαλαρώση η πάκτωση ( διότι όπως ξέρουμε τα στερεά δεν υποχωρούν )

Αν όμως η θεμελίωση και η γεώτρηση είναι πάνω σε χαλαρό έδαφος, τότε χρησιμοποιούμε τον υδραυλικό ελκυστήραhttp://postimg.org/image/2mlql3ag4/ ο οποίος έχει υδραυλικό σύστημα ώστε να διορθώνει αυτόματα την υποχώρηση του εδάφους στα πρανή της γεώτρησης, ώστε να μην χαθεί η επιθυμητή συνάφεια ( πάκτωση ) εδάφους και αγκύρωσης.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Το Απόλυτο αντισεισμικό σύστημα Μεταλλικών, Σύμμεικτων,
Unread postPosted: 24 Feb 2014, 00:15 
Power Poster
Power Poster

Joined: 12 Apr 2010, 21:51
Posts: 130
Has thanked: 6 time
Have thanks: 14 time
Εξισώσεις ισορροπίας είναι η μεγαλύτερη ανάγκη των κατασκευών ως προς τις φορτίσεις του σεισμού.
Οι φορτίσεις, εξωτερικές και στατικές πάντα θα υπάρχουν
Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ούτε τις φορτίσεις του σεισμού και του αέρα, ούτε τα φορτία τα στατικά.
Μπορούμε όμως να τους αλλάξουμε κατεύθυνση, και να τις οδηγήσουμε εκεί που θέλουμε εμείς,
με σκοπό την ισορροπία αυτόν των φορτίσεων, η οποία ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τάσεις ( ίσες η μεγαλύτερες των φορτίσεων )οι οποίες θα αντιτίθενται στις φορτίσεις αυτές.
Αυτές τις αντιτιθέμενες τάσεις ισορροπίας προς τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού, εφαρμόζονται από τα κάθετα φέροντα στοιχεία.
Τα κάθετα στοιχεία έχουν δύο διατομές.
Την οριζόντια διατομή, και την κάθετη.
Η οριζόντια διατομή των κάθετων φερόντων στοιχείων, είναι πολύ πιο αδύναμη από ότι είναι η κάθετη διατομή των κάθετων φερόντων στοιχείων.
Οπότε λογικό είναι αν θέλουμε μία ισχυρή διατομή η οποία θα αντιταχθεί στις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού ώστε να τις ισορροπήσει, αυτή είναι η κάθετη διατομή των φερόντων στοιχείων.
Σε αυτή την κάθετη διατομή πρέπει να οδηγήσουμε τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού για να ισορροπήσουν.
Με τον σημερινό σχεδιασμό, αυτές οι τάσεις ισορροπίας εφαρμόζονται από τις μικρές διατομές κάθετων και οριζόντιων φερόντων στοιχείων, οι οποίες διατομές αδυνατούν να αντιπαραθέσουν τάσεις ισορροπίας στις πλάγιες φορτίσεις ενός μεγάλης επιτάχυνσης σεισμού.
Αποτέλεσμα είναι η αστοχία αυτών των διατομών.
Η πάκτωση δώματος εδάφους ( όλων των φερόντων κάθετων στοιχείων ) εκτρέπει τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού και τις κατευθύνει στις κάθετες διατομές των κάθετων φερόντων στοιχείων, οι οποίες είναι ποιο ισχυρές από τις οριζόντιες, και έχουν την ικανότητα να αντιπαραθέσουν τάσεις ισορροπίας ίσες και μεγαλύτερες αυτών των πλάγιων φορτίσεων του σεισμού.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να επιτευχθεί η ζητούμενη εξίσωση ισορροπίας.
Αυτό είναι το ΝΕΟ στον αντισεισμικό σχεδιασμό, και είναι η λύση προς τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρουν οι σεισμοί στις δομικές κατασκευές.
Αυτή είναι μία έχτρα τάση ισορροπίας, διότι δεν καταργεί τις τάσεις ισορροπίας των μικρών διατομών, αλλά μόνο προσθέτει μεγαλύτερη απόκριση.
Η μη πάκτωση όλων των φερόντων κάθετων στοιχείων με το έδαφος, δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, βάζοντας και τα στατικά φορτία των κατασκευών να συνεργασθούν με τα φορτία του σεισμού, μεγαλώνοντας το καταστρεπτικό του έργο.
Αυτό συμβαίνει διότι η μη πάκτωση δώματος εδάφους των φερόντων κάθετων στοιχείων, αλλάζει μερικές μοίρες τον κάθετο άξονά τους, λόγο της υφιστάμενης ταλάντωσης του κτιρίου.
Διότι τα φέροντα κάθετα στοιχεία είναι ενωμένα με τα οριζόντια στον κόμβο, η κίνηση των μεν, επηρεάζει τα δε, με αποτέλεσμα οι κολόνες να προσπαθούν να πάνε τα δοκάρια πάνω - κάτω.
Αυτή η κίνηση ανόδου της δοκού έρχεται σε αντίθεση με τα στατικά φορτία του κτιρίου που έχουν κάθετη πάντα κατεύθυνση.
Αυτή η αντίθεση των φορτίων έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ροπών οι οποίες μεταλλάσσονται σε τέμνουσες, και είναι μία πρόσθετη καταπόνηση των μικρών διατομών, η οποία συμπληρώνει τις πλάγιες φορτίσεις του σεισμού, οι οποίες καταλήγουν και αυτές σε τέμνουσες στις μικρές διατομές.
Αυτή η πρόσθετη καταπόνηση των φορτίων του κτιρίου, σταματά όταν σταματά και η κάθετη παραμόρφωση των φερόντων κάθετων στοιχείων. ( ταλάντωση )
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πάκτωση ή προένταση δώματος εδάφους.
Και αυτό είναι ένα άλλο ΝΕΟ στον αντισεισμικό σχεδιασμό που προσφέρει η ευρεσιτεχνία.
Και πολλά άλλα....


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post a new topicPost a reply Page 1 of 6   [ 115 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
suspicion-preferred