Change font size

Welcome
Τώρα που μας βρήκες θα ανακαλύψεις την Αλήθεια που μας κρύβουν επιμελώς
Tα θέματα πονάνε κάποιους που επιθυμούν να επιβάλουν την νέα τάξη και να συντηρούν τον κόσμο σε μια διαρκείς ύπνωση και ένα βαθύ σκοτάδι, προκειμένου να μην αντιδράσει στις προθέσεις τους και στο διεστραμμένο σχέδιό τους.

Πολλά συμβαίνουν γύρο μας, ακόμα και οι ποιο δύσπιστοι αντιλαμβάνονται οτι κάθε μέρα γίνονται αλλαγές και πολλές φορές ακατανόητες απο κοινούς ανθρώπους.

Κάτι δεν πάει καλά.

Κάποια θέματα θα σας προβληματίσουν, αν δεν έχετε προβληματιστεί ακόμα.

Κάποια τα έχετε απλώς ακούσει αλλά δεν δώσατε σημασία ή σας τα πέρασαν με μαεστρία ώστε να μην αντιδράσετε.

Εμείς προσπαθούμε να Εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά.
Πιστεύουμε οτι μας αφορούν όλους και οτι δεν μας ρωτάνε όταν παίζουν με το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Η γνώση είναι προς όλους και όχι μόνο για τον εαυτό μας.

Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς μιας και όλα τα συμπεράσματα είναι υποκειμενικά.

Επιθυμούμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια να μεγαλώσουμε την θεματολογία μας και να συμβάλετε με τους προβληματισμούς σας, με την γνώση σας και τη γνώμη σας στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών.

Γίνε μέλος στο φόρουμ και βοήθησε να διαδοθούν και οι δικές σου αλήθειες, γνώσεις και εμπειρίες!


Post a new topicPost a reply Page 1 of 6   [ 115 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Author Message
 Post subject: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 26 Dec 2012, 14:09 
Poster
Poster

Joined: 21 Dec 2012, 14:46
Posts: 59
Has thanked: 0 time
Have thanks: 5 time
Image

ΕνΩΧ 26 Δεκεμβρίου 2012

Θεός ἀεὶ παρών!

Χριστός ἐγεννήθη! Θεός ἐπὶ Γῆς!


Πανάξιος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ὁ Φωτοδότης καὶ Ζωοδότης, ὁ μόνος Σωτήρ καὶ Μεσσίας, ἡ Ὁδός καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.

Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. (Ἰω. 12:46)

Παμμέγιστος Δημιουργός ἀποστέλλει με τὸν γραμματέα τῆς Θείας Δικαιοσύνης, τὸν κομίζοντα Λόγον Ἐν ᾯ Χριστός, Γνῶσιν Δωρεάν καὶ Ἄτην Κυρίου.

Ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω· ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. (Ἰω. 16:7)

Διὰ τοῦ παρόντος δίδω ὑμῖν Γνῶσιν Δωρεάν ἵνα τὴν λήμην, ἥν ὁ ἀντίχριστος βάλλει ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν, ἀποβάλητε.

Συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ' ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. (Ἀποκ. 3:18)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΡΟΣ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ


Ἄν καὶ οἱ σύγχρονοι «ἐπιστήμονες» ἔχουν νὰ ἀντιτάξουν διάφορα σοφιστικὰ «ἐπιχειρήματα», θὰ πρέπει νὰ γίνῃ συνειδητό στοὺς πάντες ὅτι ὁ Ἑλληνισμός ὑπῆρξε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ὁ βασικὸς φορέας τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιὰ πολλοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι βέβαια εἴτε ἀποκρύπτονται εἴτε συκοφαντοῦνται. Ἡ σοβαρότητα τῶν συγκεκριμμένων ἐνεργειῶν γιὰ τὴν ἀπόκρυψη καὶ συκοφάντηση τῶν λόγων αὐτῶν, εἶναι ἀπολύτως ἀνάλογη μὲ τὴν σοβαρότητα τῶν αἰτιῶν καὶ μὲ τὴν μεγάλη ἐπίπτωση ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχῃ στοὺς Ἕλληνες καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἡ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας.

Εἶναι ἄξιο «θαυμασμοῦ» τὸ ἐπίτευγμα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ νὰ κρατήσουν μυστικά πολλὰ πράγματα καὶ γεγονότα γιὰ εἴκοσι αἰῶνες, τὰ ὁποῖα πράγματα εἶναι μᾶλλον προφανῆ σὲ ὅποιον ἀσχοληθῇ ἔστω καὶ λίγο μὲ τὰ θέματα αὐτά.

Τὰ σημαντικώτερα λοιπόν ἀπὸ τὰ θέματα αὐτά, στὰ ὁποῖα οἱ διεθνεῖς συκοφάντες –οἱ κυρίαρχες στοές–ἔχουν πάρει ἄριστα στὴν μεθοδολογία καὶ στὰ ἀποτελέσματὰ της, εἶναι τὰ ἑξῆς τρία:


    1. Αὐτά ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

    2. Αὐτά ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἑλληνικότητα αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἰησοῦ, καὶ

    3. Αὐτά ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν «εἰδωλολατρισμό» τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νὰ ψελλίσουν τὴν ὕπαρξη τῶν δύο προηγούμενων θεμάτων, καὶ κυρίως (αὐτό τοὺς «καίει» ἰδιαιτέρως) τοῦ δευτέρου.


1. Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἔχει πολλὲς φορές θιγεῖ καὶ ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ πολλοὺς μελετητές καὶ συνήθως συμφωνοῦν στὸ ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ «ὁμοιάζει» πρὸς τὴν διδασκαλία «μερικῶν» Ἑλλήνων φιλοσόφων· οἱ περισσότεροι ὅμως ἑστιάζουν στὶς διαφορές, καὶ κυρίως στὸ ὅτι ὁ μὲν Χριστός ἐδίδαξε ὅτι ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ πρωταρχικὸς κανών, ἐνῷ οἱ Ἕλληνες ἡ Σοφία.

Οἱ διαφορές αὐτές εἶναι ἐπίπλαστες καὶ συκοφαντικές, δεδομένου ὅτι ἡ μὲν Ἀγάπη συμπεριλαμβάνεται στὴν Σοφία τοῦ Θεοῦ, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐξ ἀρχῆς ἀκολουθοῦσαν τὸν Θεό καὶ τὴν Σοφία του, πιστεύοντας ὅλοι ἀνεξαιρέτως ὅτι ἡ ἀθεΐα εἶναι συνώνυμο τῆς ἀνοίας.

Ἡ σοφία τῶν λεγομένων Ἑπτὰ Σοφῶν τῆς Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἦσαν βέβαια μόνον ἑπτά, καὶ οὔτε συγκαταλέγονταν πάντα οἱ ἴδιοι, εἶχε ἀνοίξει τὸν δρόμο γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ –μέσῳ αὐτῶν– γιὰ ὅλα τὰ ἔθνη νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν ἔλευση καὶ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ, πρᾶγμα ποὺ βεβαίως δὲν συνέβη π.χ. μὲ τοὺς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι ὄντας ἄσχετοι μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία, τύρβαζαν καὶ τυρβάζουν περὶ ἄλλων, ἀδυνατώντας μέχρι καὶ σήμερα νὰ νοήσουν καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν Ἀγάπη τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ σοφία τῶν «Ἑπτὰ Σοφῶν» συνοψίσθηκε ἀπὸ τὸ Ἱερό τῶν Δελφῶν σὲ ὀλιγόλεκτες «ἐντολές», οἱ ὁποῖες καθιερώθηκε νὰ λέγονται «Δελφικὰ Παραγγέλματα»· κάποια ἀπὸ τὰ παραγγέλματα αὐτά, ἀναφέρονται μὲ τὸν χαρακτηρισμό «Δελφικόν» στὸν παρακάτω πίνακα, ὅπου παραβάλλονται μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁμοιότητες μεταξὺ τῶν Ἀρχαιοελληνικῶν καὶ τῶν Χριστιανικῶν διδαχῶν.


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἕπου Θεῷ. Δελφικόν (Βίας)

Τὸ Πρῶτο Δελφικὸ Παράγγελμα, ἡ Πρώτη μεγάλη ἐντολή· τὸ «ἕπομαι» εἶναι ῥῆμα μὲ μαθηματικὴ ἔννοια: ὄχι «Ἀκολούθει Θεόν» ἄβουλα, ἀλλὰ νὰ γνωρίζεις ὅτι «ἕπεσαι τοῦ Θεοῦ», δηλαδὴ ὅτι εἶσαι δημιούργημα καὶ συνέχεια τοῦ Θεοῦ, νὰ πράττῃς τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴ «τὸ παίζῃς Θεός».

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. (Ματθ 22:36–38)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἀθάνατον τ’ εἶναι αὐτήν (τὴν ψυχήν), ἐπειδὴ περ καὶ τὸ ἀφ’ οὗ ἀπέσπασται ἀθάνατὸν ἐστι. Πυθαγόρας (Διογ. Λαερτ.)

Ἡ ψυχή εἶναι κάτι τὸ ἀθάνατο, ἀκριβῶς διότι καὶ αὐτό ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποσπασθεῖ, εἶναι ἀθάνατο.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναὶ εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ. (Ἰω.5:39)

(Ἐρευνᾶτε τὶς γραφές, διότι φαίνεται ἐκεῖ μέσα ὅτι ἐσεῖς ἔχετε αἰώνια ζωή· καὶ ἐκεῖνες μιλοῦν γιὰ μένα.)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Θάνατος γὰρ λογικῆς οὐσίας ἀθεΐα καὶ ἄνοια. Πυθαγόρας (Ἱεροκλῆς, Χρυσᾶ ἔπη).

(Ἡ ἀθεΐα καὶ ἡ ἄνοια <εἶναι τὸ ἴδιο, καὶ> συνιστοῦν τὸν θάνατο τῆς λογικῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου).

Ὁ μὴ νομίζων θεόν ἀνόσιὸς ἐστι. Πλούταρχος, (Ἠθ. 169F)
(Αὐτός ποὺ πιστεύει ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός, εἶναι ἀνούσιος <ἕνα τίποτα>).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Θεοῦ ἄγνοια θάνατὸς ἐστι ψυχῆς. (Μέγας Βασίλειος)

(Ἡ ἀθεΐα εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Πρεσβύτατον τῶν ὄντων Θεός, ἀγέννητον γάρ. Θαλῆς (Διογ.Λαερτ.).
(Τὸ ἀρχαιώτερο ὅλων τῶν ὄντων εἶναι ὁ Θεός, διότι εἶναι ἀγέννητος).

Τί τὸ θεῖον; τὸ μὴτε ἀρχήν, μὴτε τέλος ἔχον. Θαλῆς (Διογ.Λαερτ.).
(Τί εἶναι ὁ Θεός; αὐτό ποὺ δὲν ἔχει οὔτε ἀρχή οὔτε τέλος).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. (Ἀποκάλυψις Θεοῦ δι’ Ἰωάννου, 1:17–18)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ὅρκῳ μὴ χρῶ. Δελφικόν (Σόλων)
(Νὰ μὴ χρησιμοποιῇς Ὅρκο καθόλου)

Οὐκ ἀνδρός ὅρκος πίστις, ἀλλ’ ὅρκων ἀνήρ. Αἰσχύλος (Ἀπόσπ.394)
(Δέν δίνεις πίστη στὸν ἄνθρωπο ἀνάλογα μὲ τοὺς ὅρκους του, ἀλλὰ <δίνεις πίστη> στοὺς ὅρκους ἀνάλογα μὲ τὸν ἄνθρωπο).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ Θεοῦ· μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως· μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. (Ματθ.5:34–36)
(Ἑγώ σᾶς λέγω νὰ μὴν ὁρκίζεσθε καθόλου·...)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἐλεύθερον ἀδύνατον εἶναι τὸν πάθεσι δουλεύοντα καὶ ὑπὸ παθῶν κρατούμενον. Πυθαγόρας (Στοβ. ἀνθολ)

(Εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι ἐλεύθερος <δηλαδὴ εἶναι δοῦλος> ὅποιος ὑπηρετεῖ τὰ πάθη του καὶ εἶναι κυριαρχημένος ἀπὸ πάθη).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλὸς ἐστι τῆς ἁμαρτίας. (Ἰω. 8:34)

(Βεβαιώτατα σᾶς λέγω ὅτι ὅποιος κάνει ἁμαρτίες <πράττει σύμφωνα μὲ τὰ πάθη του>, εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας <καὶ δὲν εἶναι ἐλεύθερος>).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἅ πάσχοντες ὑφ’ ἑτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοὺς ἄλλους μὴ ποιεῖτε. Ἰσοκράτης (Νικοκλῆς 61).

(Ἄν ἐξοργίζεσθε μὲ αὐτά ποὺ παθαίνετε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, μὴ κάνετε αὐτά τὰ ἴδια στοὺς ἄλλους).

Ὅ σύ μισεῖς ἑτέρῳ μὴ ποιήσεις. Κλεόβουλος
(Αὐτό ποὺ σὺ μισεῖς, νὰ μὴ τὸ κάνῃς σὲ ἄλλον).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. (Ματθ 7:12)

(Ὅλα ὅσα λοιπόν θὰ θέλατε νὰ κάνουν σὲ σᾶς οἱ ἄνθρωποι, τὰ ἴδια νὰ κάνετε καὶ σεῖς σὲ αὐτούς· διότι αὐτός εἶναι ὁ <φυσικὸς καὶ ὁ θεῖος> νόμος).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Θεοῦ θέλοντος κἄν ἐπὶ ῥιπός πλέοις. Εὐριπίδης (Θυέστης, Ἀπόσπ.397)

(Ἐὰν θέλῃ ὁ Θεός, μπορεῖς ἀκόμη καὶ νὰ πλεύσῃς <ταξιδέψῃς> πάνω σὲ μιὰ ψάθα).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ' οὐ παρὰ Θεῷ· πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. (Μαρκ.10:27)

(Εἶναι ἀδύνατον γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸν Θεό· διότι τὰ πάντα εἶναι δυνατά γιὰ τὸν Θεό).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Αἰσχρόν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν. Πλάτων (Γοργ.483Ε)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας. (Λουκ.12:15)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἔχθρας διάλυε. Δελφικόν. (Κλεόβουλος)
(Μὴ κρατᾶς ἔχθρες, νὰ διαλύῃς τὶς ἐχθρότητες.)

Φθόνει μηδενί. Δελφικόν. (Νὰ μὴ φθονῇς κανένα)

Ἀνέχου ὑπὸ τῶν πλησίον μικρά ἐλαττούμενος. Πιττακός (Ἀνθ.Στοβαίου)
(Νὰ ἀνέχεσαι ἀπὸ τοὺς πλησίον μικρὲς ζημιές).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. (Ματθ. 5:43–44)

(Ἀκούσατε ὅτι εἰπώθηκε νὰ ἀγαπήσῃς τὸν πλησίον σου καὶ νὰ μισήσῃς τὸν ἐχθρό σου. Ἐγὼ ὅμως σᾶς λέγω νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς σας).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου. Σοφοκλῆς (Ἀνθ.Στοβ.).

(Κανένα ψέμμα δὲν ἕρπει(!) γιὰ νὰ γεράσῃ μὲ τὸν χρόνο = κανένα ψέμμα δὲν μένει κρυφό γιὰ πάντα <σημειολογικά, ἡ κίνηση τοῦ ψεύδους ταυτίζεται μὲ αὐτήν τοῦ ἑρπετοῦ!>).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ ἐὰν μὴ φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. (Μαρκ. 4:22).

(Διότι δὲν ὑπάρχει κρυπτό ποὺ δὲν θὰ φανερωθῇ, οὔτε ὑπῆρξε ἀπόκρυφο ποὺ δὲν βγῆκε στὸ φῶς).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ψεῦδος ποικίλον, αἴολον. Πίνδαρος (Ὀλ.1,45)
(Τὸ ψέμμα εἶναι πολύμορφο καὶ πανοῦργο).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Τὸ μὲν ἀληθές ἕν, τὸ δὲ ψεῦδος πολυσχιδές. (Γρηγόριος Ναζιανζηνός)
(Ἡ μὲν ἀλήθεια εἶναι μία, τὸ δέ ψέμμα παίρνει πολλὲς μορφές).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Οὐ θέμις τῷ ψεύδεσθαι. Πλάτων (Ἀπολογ.Σωκρ.)

(Ἡ Θεία Δικαιοσύνη δὲν ἐπιτρέπει/ ἐγκρίνει/ συγχωρεῖ τὸ ψεῦδος).

Τὸ ψεύδεσθαι δουλοπρεπές, καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις μισεῖσθαι ἄξιον καὶ οὐδὲ μετρίοις δούλοις συγγνωστόν. Πλούταρχος (Παίδ.Ἀγ.14)

(Ἡ ψευτιά ταιριάζει στοὺς δούλους, καὶ ὀφείλουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ τὴν μισοῦν, καὶ δὲν εἶναι συγχωρητέα οὔτε σὲ μέτριους δούλους).

Ἐλευθέρου γὰρ ἐστί τἀληθῆ λέγειν. (Μενάνδρου Γνωμ.).
(Εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ ἐλευθέρου ἀνθρώπου νὰ λέγῃ τὴν ἀλήθεια).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν· ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστί καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. (Ἰω. 8:44).

(Ἐσεῖς ἔχετε πατέρα τὸν διάβολο καὶ τὶς ἐπιθυμίες του θέλετε νὰ πραγματοποιῆτε· ἐκεῖνος ἐξ ἀρχῆς ἦταν ἀνθρωποκτόνος καὶ στὴν ἀλήθεια δὲν ἔχει βρεῖ ἐρείσματα, διότι δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια μέσα του· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐξ ἰδίων λαλεῖ, διότι ψεύτης εἶναι καὶ ὁ πατέρας του).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἱκέτας αἰδοῦ. Δελφικόν.
(Νὰ σέβεσαι τοὺς ἱκέτες).

Ἔχων χαρίζου. Δελφικόν.
(Ὅταν ἔχῃς <κατέχῃς>, νὰ πραγματοποιῇς χάρες).

Ἱκέτας ἐλέει. Περίανδρος (Ἀνθ. Στοβ.).
(Νὰ εὐσπχαχνίζεσαι αὐτούς ποὺ σὲ ἱκετεύουν).

Εὐεργεσίας τίμα. Δελφικόν.
(Νὰ τιμᾷς τὶς εὐεργεσίες καὶ τοὺς εὐεργέτες).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. (Ματθ. 6:3–4)

(Ὅταν κάνῃς ἐλεημοσύνη νὰ μὴ γνωρίζῃ τὸ δεξί σου χέρι τὶ κάνει τὸ ἀριστερό, γιὰ νὰ εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη σου ἐν κρυπτῷ· καὶ ὁ Πατέρας σου, ποὺ βλέπει τὰ κρυφά, θὰ σὲ ἀνταμείψῃ φανερά).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Τί ἐστί πλοῦτος; θησαυρός κακῶν, ἐφόδιον ἀτυχημάτων, χορηγία πονηρίας. (Χίλων)
(Τί εἶναι πλοῦτος; θησαυροφυλάκιο δεινῶν, ἐφοδιασμός ἀτυχημάτων, προώθηση τῆς πονηρίας)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. (Μαρκ.10:25)

(Εἶναι λιγώτερο κουραστικό νὰ περάσῃ μιὰ καμήλα ἀπὸ τήν τρύπα τῆς βελόνας, παρὰ νὰ περάσῃ ἕνας πλούσιος στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Μέμνησο πλουτῶν τοὺς πένητας ὠφελεῖν. Μενάνδρου Γνωμ. Μον.
(Ὅταν πλουτίζῃς, νὰ μὴ ξεχνᾷς νὰ ὠφελῇς τοὺς πτωχούς).

Πλούτει δικαίως. Δελφικόν (Ἡράκλειτος)
(Νὰ πλουτίζῃς μόνον μὲ δίκαιο τρόπο)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Τοῖς πλουσίοις παραγγέλλετε εὐμεταδότους εἶναι κοινωνικούς.
(Ἀπ. Παῦλος)
(Νὰ λέτε στοὺς πλούσιους νὰ ἔχουν κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ νὰ κάνουν εὐεργεσίες).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Λυδία μὲν γὰρ λίθος μανύει χρυσόν· ἀνδρῶν δ’ ἀρετάν σοφίαν τε παγκρατὴς ἐλέγχει Ἀλήθεια. Βακχυλίδης (Ἰω. Στοβ. Ἀνθ. Α΄)

(Ἡ μὲν λυδία λίθος ἐλέγχει τὸ χρυσάφι· ὅμως τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἀρετὴ τους καὶ τὴν σοφία τους τοὺς ἐλἐγχει ἡ Ἀλήθεια ποὺ κυβερνᾷ τὰ πάντα).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός. (Ἀποκ. 3:17)

(Καὶ λέγεις ὄτι «εἶμαι πλούσιος καὶ ἔχω πολλά πλούτη καὶ κανένα δὲν ἔχω ἀνάγκη», καὶ δὲν γνωρίζεις ὅτι εἶσαι καὶ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινός καὶ πτωχός καὶ τυφλός καὶ γυμνός).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Αἰσχροῖς αἰσχρὰ πράγματ’ ἐκδιδάσκεται. Σοφοκλῆς (Ἠλέκτρα στ 621). (Ἀπὸ τοὺς αἰσχρούς διδάσκονται μόνον αἰσχρὰ πράγματα).

Ὅπου φιλοπλουτία καὶ φιληδονία περιμάχητος καὶ φθόνος ἄκρατος. Πλούταρχος (Ἠθ.556Β)
(Ὅπου ὑπάρχει ὑπερβολικὴ ἀδυναμία γιὰ πλούτη καὶ ἡδονές, ἐκεῖ εἶναι ἀσυγκράτητος καὶ ὁ φθόνος).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται αὐτόν κοινῶσαι, ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. (Μαρκ. 7:15).

(Δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ μπορεῖ ἀπὸ ἐξω νὰ μπεῖ μέσα στὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν μιάνῃ, ἀλλὰ αὐτά ποὺ παράγονται ἀπὸ αὐτόν <τὰ λόγια καὶ οἱ πράξεις> εἶναι αὐτά ποὺ τὸν μολύνουν).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Προνοεῖσθαι τὸν Θεόν ἡμῶν. (Πυθαγόρας, Διογ.Λαερτ.)
(Προνοεῖ ὁ Θεός μας γιὰ ἐμᾶς).

Τοῖς θεοῖς τίθει τὰ πάντα. (Ἀρχίλοχος, ἀπόσπ. 56).
(<Νὰ ἀποθέτῃς τὰ πάντα στὴν θέληση τῶν θεῶν, δηλ. τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων>).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων· πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. (Λουκ. 12:29–31)

(Μὴ ἀναζητεῖτε τὶ θὰ φᾶτε καὶ τὶ θὰ πιεῖτε, αὐτό κάνουν ὅλοι οἱ λαοί· ὁ Πατήρ σας γνωρίζει τί χρειάζεστε· ἐσεῑς νὰ ζητᾶτε μόνον τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλα ὅσα χρειάζεστε θὰ σᾶς δίνονται.)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Οὐδὲν ἄλλο ἔχουσα εἰς ᾌδου ἡ ψυχή ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς. Πλάτων (Φαίδων 57δ,107).
(Ἡ ψυχή ἔρχεται στὸν Ἅδη χωρὶς τίποτε ἄλλο πέραν τῆς παιδείας καὶ τῆς ἀνατροφῆς της)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; (Μαρκ. 8:36)

(<Διότι τί θὰ ὠφεληθῇ ὁ ἄνθρωπος ἄν κερδήσῃ ὅλον τὸν κόσμο καὶ πάθῃ ζημιά στὴν ψυχή του;>)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἀκούων Ὅρα. Δελφικόν. (Ὅταν ἀκοῦς, νὰ βλέπῃς <νὰ μὴ σὲ ξεγελοῦν τὰ λόγια>).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Βλέπετε τί ἀκούετε. (Μαρκ. 4:24) <νὰ μὴ πιστεύετε ὅλα ὅσα σᾶς λένε>ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἄκουε Πάντα. Δελφικόν.
(Νὰ ἀκοῦς τὰ πάντα <ὄχι μόνον αὐτά ποὺ σοῦ χαϊδεύουν τ’ αὐτιά>)

Ἀκούσας Νόει. Δελφικόν.
(Ὅταν ἀκοῦς, νὰ καταλαβαίνεις τί ἀκοῦς· <νὰ μὴ παπαγαλίζεις>)

Ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάμενοι οὐδ’ εἰπεῖν. Ἡράκλειτος (ἀπόσπ.19).
(Ὅσοι δὲν μποροῦν σωστά ν’ ἀκούσουν, δὲν μποροῦν οὔτε νὰ ποῦν τίποτε σωστά).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. (Μαρκ. 4:23)

(Ἐὰν ἔχει κάποιος αὐτιά γιὰ νὰ ἀκούῃ <καὶ ὄχι γιὰ νὰ τὰ ἔχῃ κλειστά καὶ νὰ τὰ ἀνοίγῃ μόνον γιὰ τὰ συμφέροντα ἤ μόνον γιὰ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἀρέσουν>, ἄς ἀκούῃ).
Ἀναφέρεται σὲ πολλὰ σημεῖα στὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια καὶ στὴν Ἀποκάλυψη Θεοῦ δι’ Ἰωάννου.ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Θυμοῦ κράτει. Δελφικόν (Χίλων)
(Νὰ συγκρατῇς τὸν θυμό σου, τὶς συναισθηματικὲς σου ἐξάρσεις).

Βίας μὴ ἔχου. Δελφικόν
(Νὰ μὴ διακατέχεσαι ἀπὸ βίαια συναισθήματα καὶ ἐκφράσεις).

Ὁμίλει πράως. Δελφικόν (Ἡράκλειτος)
(Νὰ συναναστρέφεσαι τοὺς ἄλλους μὲ πραότητα).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

(Μακάριοι οἱ πρᾶοι ἄνθρωποι, διότι αὐτοί θὰ κληρονομήσουν τὴν γῆ.) (Ματθ. 5:5)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Κακίαν φευκτέον ἐστί δι’ ἀρετῆς, οὐχὶ διὰ τῆς ἐναντίας κακίας. Πλούταρχος (Ἠθ.66β)
(Ἡ Κακία πρέπει νὰ ἀποφεύγεται μέσῳ τῆς ἀρετῆς καὶ ὄχι μέσῳ τῆς ἀντεκδικήσεως).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σὲ ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. (Ματθ. 5:39)
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Γαστρός δὲ πειρῶ πᾶσαν ἡνίαν κρατεῖν. (Μενάνδρου Γνωμ.Μον.81)

(Νὰ προσπαθῇς νὰ χαλιναγωγῇς πλήρως τὴν γαστέρα σου).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Νοῦς λεπτός ὄγκον ἐκδιώκει γαστέρος. (Γρηγόριος Ναζιανζηνός)

(<Ὁ καλλιεργημένος/ πνευματικὸς ἄνθρωπος δὲν ἔχει μεγάλη γαστέρα>)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει. (Ῥητό Ἑλλήνων– «παροιμία»)

(<Παράλληλα μὲ τὴν πίστη σου στὸν «Ἅγιο», νὰ κινῇς καὶ τὸ χέρι σου, δηλαδὴ νὰ κάνῃς καὶ τὶς ἀπαραίτητες κινήσεις>)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. (Ματθ. 7:7)
(<[Πιστεύετε καὶ...] Ζητεῖτε καὶ θὰ σᾶς δοθῇ· ἀναζητεῖτε καὶ θὰ εὕρετε· χτυπῆστε τὴ θύρα καὶ θὰ ἀνοίξῃ γιὰ σᾶς>)ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ὁ χρηστός ὡς ἔοικε καὶ χρηστούς ποιεῖ. Πλούταρχος (Φωκ.10).
(Ὁ χρηστός ἄνθρωπος κάνει χρηστούς καὶ τοὺς ἄλλους).

Φίλῳ Χαρίζου. Δελφικόν
(Νὰ χαρίζεσαι, νὰ εἶσαι πάντα διαθέσιμος στοὺς φίλους σου).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. Ἀπ. Παῦλος (Ἐφ.4:32).

(Νὰ γίνεσθε χρηστοί, εὔσπλαχνοι καὶ νὰ διαθέτετε τοὺς ἑαυτοὺς σας ἀναμεταξὺ σας, ὅπως ὁ Θεός διέθεσε ἑαυτόν σὲ σᾶς μέσα ἀπὸ τὸν Χριστό).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Διογένης τὴν φιλαργυρίαν εἶπε μητρόπολιν πάντων τῶν κακῶν. (Διογ. Λαερτ. 6,50)

Ἐστὶν ἀνελευθερίας τὸ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι χρήματα. (Ἀριστοτέλης, Ἠθ.)

(Εἶναι ἔνδειξη μειωμένης ἐλευθερίας τὸ ὑπέρμετρο κυνήγι τῶν χρημάτων).

Ἀνελεύθεροι γὰρ εἰσίν οἱ φιλάργυροι. (Μενάνδρου Γνωμ. Μον.)

(Διότι οἱ φιλάργυροι δὲν εἶναι ἐλεύθεροι <δὲν κάνουν πράγματα ποὺ θέλουν νὰ κάνουν, τὰ ὁποῖα ὅμως θὰ ἔκαναν ἄν δὲν ἦσαν φιλάργυροι >).

Οὔτε παρὰ νεκροῦ ὁμιλίαν οὔτε φιλαργύρου χάριν δεῖ ζητεῖν. Σωκράτης (Ἀνθ.Στοβ.10,55).

(<Δὲν μπορεῖς νὰ ἐλπίζῃς ὅτι θὰ σοῦ μιλήσῃ ὁ νεκρός ἤ ὅτι θὰ σοῦ κάνῃ χάρη ὁ φιλάργυρος>).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν· καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. (Λουκ. 16:13–15)

(«Δὲν μπορεῖτε νὰ ὑπηρετῆτε καὶ τὸν Θεό καὶ τὸν μαμωνᾶ <πλοῦτο>». Τὰ ἄκουγαν αὐτά οἱ Φαρισαῖοι ποὺ ἦσαν φιλάργυροι, καὶ τὸν κορόϊδευαν· καὶ τοὺς εἶπε· Ἐσεῖς ἰσχυρίζεστε ὅτι ἔχετε δίκαιο, ἀλλὰ ὁ Θεός γνωρίζει τὶς καρδιές σας, καὶ ὅτι μέσα σας ἔχετε αὐτό τὸ ἐλάττωμα τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶναι πολὺ σιχαμερό γιὰ τὸν Θεό).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Διαβολήν μίσει. Δελφικόν (Περίανδρος)
(Νὰ μισῇς τὴν συκοφαντία)

Συκοφάνται εἰσίν)...ἀνδράρια μοχθηρά, παρακεκομμένα, ἄτιμα καὶ παράσημα. Ἀριστοφάνης (Ἀχαρνῆς, 517)
(Οἱ συκοφάντες εἶναι ἀνθρωπάρια μοχθηρά, διεστραμμένα, ἄτιμα καὶ κίβδηλα)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασείσητε. (Λουκ. 3:14)
(Νὰ μὴ συκοφαντήσετε κανένα, οὔτε καὶ νὰ διασύρετε).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἡττῶ ὑπὲρ δικαίου. Δελφικόν.
(<Νὰ ἀγωνίζεσαι ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, καὶ ἄς ἡττᾶσαι>).

Μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ μήτε τὸ ζῆν μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου. Πλάτων (Κρίτ.16).
(Νὰ μὴ βάζῃς μπροστά στὸ δίκαιο οὔτε τὰ παιδιά σου, οὔτε τὴ ζωή σου, οὔτε τίποτε ἄλλο).

Ἀδικίαν Μίσει. Δελφικόν (Κλεόβουλος, Διογ. Λαερτ). (Νὰ μισῇς τὴν Ἀδικία).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (Ματθ. 5:10).
(Μακάριοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι διώκονται ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὴν δικαιοσύνη, διότι δική τους εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ).
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἡ δὲ μωρία μάλιστ’ ἀδελφή τῆς πονηρίας ἔφυ. Σοφοκλῆς (Ἀνθολ. Στοβαίου «περὶ Ἀφροσύνης»).

(Ἡ ἠλιθιότητα, ἀπὸ τὴν φύση της, βεβαιώτατα εἶναι ἀδελφή τῆς πονηρίας).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Οὐδέν οὕτως ποιεῖ μωρούς, ὡς ἡ πονηρία. (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

(Τίποτε δὲν δημιουργεῖ τόσους καὶ τόσο ἠλίθιους, ὅσον ἡ πονηρία).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:
Εὐχῆς δικαίας οὐκ ἀνήκοος θεός. (Μενάνδρου Γν.Μον.)
(Ὁ Θεός δὲν ἀγνοεῖ τὶς δίκαιες εὐχές)

Κρατεῖταὶ πως τὸ θεῖον παρὰ τὸ μὴ ὑπουργεῖν κακοῖς. Αἰσχύλος (Χοηφόρες 958)
(Ὁ Θεός ποτέ δὲν βοηθεῖ τοὺς κακούς ἀνθρώπους)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. (Ἰω 9:31)

(Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός δὲν ἀκούει τὶς προσευχές τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλὰ ἐὰν κάποιος εἶναι θεοσεβής καὶ κάνει τὸ θέλημὰ Του, αὐτοῦ ἀκούει).ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἁπλᾶ γὰρ ἐστι τῆς ἀληθείας ἔπη. Αἰσχύλος (ἀνθολ. Στοβ)
(Ἁπλᾶ εἶναι τὰ λόγια τῆς ἀλήθειας)

(Λακωνίζειν ἐστίν...) Οὐ τὸ λέγειν ὀλίγα, ἀλλὰ τὸ λέγειν πολλά ἐν ὀλίγοις.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. (Ματθ. 5:37)
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ wrote:

Ἀρετή ἄνευ κακίας οὐκ ἔχει γένεσιν. (Πλουτάρχου Ἠθ. 1250)

(Ἡ ἀρετή τοῦ Ἀνθρώπου γεννᾶται ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ κακία).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ wrote:
Ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. (Ἰω. 4:22)

(Ἡ σωτηρία τοῦ Ἀνθρώπου γεννᾶται ἐκεῖ ὅπου εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι).Στὸν παραπάνω πίνακα παρεβλήθησαν μερικὰ ἐνδεικτικὰ ῥητὰ (γραπτά) σημεῖα τὰ ὁποῖα δείχνουν τὶς τεράστιες ὁμοιότητες τῆς φιλοσοφίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ τῶν Δελφικῶν παραγγελμάτων, μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γίνεται ἀπολύτως σαφές (στὸν μὴ κακοπροαίρετο) ὅτι στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπῆρχε καμμία διαφορά, ἰδίως μάλιστα μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀντιπαλότητας, ὅπως θέλουν νὰ πρεσβεύουν οἱ κυβερνῶσες Στοές. Ὑπῆρξε οὐσιαστικά ταύτιση καὶ μόνον μιά συμπλήρωση, ἤ μᾶλλον ὑπενθύμιση: πρωτοκαθεδρία τῆς Ἀγάπης στὸν Θεϊκὸ Νόμο.

Κανών Ἕκτος: Ὁ Ἑλληνισμός ἔγινε ὁ κύριος φορέας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, διότι ἀκριβῶς ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐδίδαξε μὲ βάση τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ θεοσέβεια, ὑπογραμμίζοντας τὴν σημαντικότητα τῆς Ἀγάπης στὴν Θεϊκὴ Σοφία. Μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν προφητῶν, οἱ ὁποῖοι μνημονεύονται μέσα στὰ Ἱερὰ Κείμενα τῶν Εὐαγγελιστῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων κυνηγήθηκαν καὶ ἐφονεύθησαν ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, καμμίαν ἄλλη σχέση δὲν εἶχαν οἱ Ἰουδαῖοι μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὴν Θεϊκὴ Σοφία. Ἡ προσθήκη πολλῶν πλαστογραφημένων (ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων) κειμένων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴν Χριστιανικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς διαβρώσεως καὶ τῆς διαφθορᾶς τῶν προκαθημένων τῆς τελευταίας, ἡ ὁποία διάβρωση προωθήθηκε, ὑλοποιήθηκε κατὰ τὸν 4ον αἰῶνα μ.Χ., καὶ ἔκτοτε διαρκῶς καὶ ἀνελλιπῶς ἐνισχύεται ἀπὸ τὶς σατανιστικὲς Στοές.

Καὶ εἶπον ὑμῖν «Τείνατε Οὖς». Καὶ πολλοί ἀντὶ Ὠτός, Γλῶτταν ἔτειναν. Καὶ ἐπαναλέγω αὐτοῖς ὅτι βέλτιον αὐτοῖς ἀκούειν ἤ λέγειν, ὁ λόγος γὰρ αὐτῶν ἐπὶ ἡμιμαθείας βασίζεται. Ἡ δὲ ἡμιμάθεια μετὰ ἐγωϊσμοῦ εἰς ἀσέβειαν τρέπεται. Ἡ δὲ ἀσέβεια εἰς ἀπώλειαν ἄγει τὸν ἄνθρωπον.


Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;
(Ἰω. 3:12)


Πρὸς Δόξαν Πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τὸν ὑπὲρ σωτηρίας τῶν Ἀνθρώπων σταυρωθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων.

Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ νεογεννημένου Παναγίου Ἐμμανουήλ Ἰησοῦ εὐλογοῖ πάντας εὐσεβεῖς καὶ ποιοῖ εὐσεβεῖς πάντας Ἕλληνας.

Ἄξιὸν ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, λαβεῖν τὴν τιμὴν καὶ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν εὐλογίαν.

Ἀμήν

††† Ἰάειρος ἐκ Θεοῦ

PDF in Hellenic: http://pdfcast.org/pdf/gnosis-gratis-1
Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 26 Dec 2012, 19:28 
Good Poster
Good Poster
User avatar

Joined: 17 Jan 2012, 09:57
Posts: 100
Has thanked: 56 time
Have thanks: 18 time
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ! Το ότι οι χριστιανοι αντεγραψαν τους αρχαίους ΔΕΝ σημαινει οτι οι αρχαίοι ''προφητεψαν'' την ''ελευση'' του χριστου... Άρα ο χριστιανισμός είναι ''φορεας'' του Ελληνισμού και όχι το ανάποδο !!!


καιρός να σταματησει πια και αυτό το παραμυθι περί Ελληνικότητας του Χριστού... είναι γελοίο

_________________
Ο Χριστός ήταν Εβραίος. Ας τον λατρεύουν λοιπόν οι Εβραίοι... Εγώ είμαι Έλληνας !
dzimmys has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 27 Dec 2012, 13:47 
Moderator
Moderator
User avatar

Joined: 28 Apr 2008, 12:20
Posts: 1491
Has thanked: 302 time
Have thanks: 167 time
http://www.facebook.com/photo.php?v=448 ... =2&theater


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 27 Dec 2012, 20:51 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 09 Feb 2011, 12:39
Posts: 4287
Has thanked: 114 time
Have thanks: 332 time
Αγαπητοί φίλοι, το όλο θέμα, με την σχέση του ελληνισμού, με τον χριστιανισμό, έχει τόσες πολλές
ιστορικές πτυχές, που το αναδεικνύουν, που το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να τις
υπενθυμίσουμε....
Όπως, ότι η ελληνική γλώσσα, κοινή τότε,λόγω των ελλήνων φιλοσόφων, ανα τον τότε γνωστό κόσμο,
ήταν το βήμα του ευαγγελίου, για να διαδοθεί παντού....Το ότι οι έλληνες χριστιανοί, αποτελούν την
μεγαλύτερη μαρτυρική κοινότητα του αγιολογίου της εκκλησίας....Το ότι ο ιδιος ο Χριστός, έδωσε
στους έλληνες, την προώθηση του Ευαγγελίου,όταν δήλωνε "ήλθε η ώρα να δοξασθεί ο Υιός του
ανθρώπου"....Το ότι δήλωσε ακόμη "εγώ είμαι το Α και το Ω"που υπάρχει, το τελευταίο, μόνο στην ελληνική...
Το ότι,η φιλοσοφία του χριστιανισμού, έδεσε απολυτα, με την ελληνική, που την συνέχισε, μάλιστα,
σε μια χρονική στιγμή, που εκφυλίζονταν, όπως οι ίδιοι οι εθνικοί ιστορικοί αναφέρουν.....
Και πολλά άλλα...
Αλλά, για μένα, το πιο σημαντικό,είναι, ότι απο τότε που η Ελλάδα, είναι χριστιανική, είναι και ενωμένη
πράγμα, που μας κανει, με τη βοήθεια του Θεού, το αγαπημένο έθνος του Θεού....
Συμφέρον και τιμή μας,είναι, που είμαστε χριστιανοί και έλληνες...
Εύ-Άγγελος has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 01:06 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
:shock: Γεια σε όλους του συνομιλητές, πολύ ωραίο το κείμενο, πραγματικά θαυμάσια η οπτική αυτή. Μάλιστα, αν δεχθούμε ότι ερμηνεύουμε ο καθένας το Θεό ανάλογα τη Παιδεία μας τότε αυτός που έχει αρχαιοελληνική παιδεία μπορεί να κατανοήσει και το Χριστό διαφορετικά από έναν που έχει Ιουδαϊκή... παιδεία. Αυτό ίσως μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο λόγος που οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν στο χριστό ίσως οφείλεται στη παιδεία τους και αντίστοιχα ότι ο λόγος που πίστευσαν οι Έλληνες επίσης ίσως οφείλεται στη παιδεία τους. Από προσωπική πείρα και έχοντας γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, γλώσσας και φιλοσοφίας , θα έλεγα ότι όσα είπε ο Χριστός είναι απόλυτα συμβατά με όσα έλεγαν οι επτά σοφοί, όπως και οι μεταγενέστεροι φιλόσοφοι του Χρυσού αιώνα του Περικλή... ίσως παραείναι συμβατά ... λες και ο Χριστός... ήταν Έλληνας....

Αν διασταυρώσουμε ειδικά και τα λόγια του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είπε :

Δεν μ' ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η φυλή στην οποία γεννήθηκαν. Τους αντιμετωπίζω όλους μ' ένα κριτήριο: την αρετή. Για μένα, κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρος.

τότε εύκολα κατανοούμε ότι η αρετή και η διδασκαλία της είναι αυτό που μας κάνει καλούς Έλληνες... όμως νομίζω και καλούς Χριστιανούς...αφού Ο Ιησούς δίδαξε και αυτός την αρετή - δηλαδή την επιμέλεια της ψυχής.... άρα τι περιμένουμε, ας ξεκινήσουμε αυτό για το οποίο μίλησαν όλοι όσοι ήταν στο φως... ας τα βάλουμε κάτω και ας αποφασίσουμε τι είναι σωστό να ακολουθήσουμε και τι όχι .... εγώ το έκανα ...

...και κατάλαβα ότι μία διέξοδος για να βγούμε από το σκοτάδι είναι να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας σύμφωνα με της Αρχαίες ιδέες...ώστε με αυτή την παιδεία να μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό ορθά. Ακούγεται παλιομοδίτικο μήπως; δεν είναι καθόλου...γιατί αν ο Θεός είναι τέλειος τότε όσοι πιστεύουν σε Αυτόν και αξιώνονται από Αυτόν τότε τελειοποιούνται....και το τέλειο δεν είναι ποτέ "παλιομοδίτικο" ....

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 01:35 
Forum Master
Forum Master
User avatar

Joined: 23 Jun 2011, 13:30
Posts: 1796
Has thanked: 458 time
Have thanks: 313 time
:hii: ΙΑΕΙΡΕ,πές μου σε παρακαλώ τι συμβολίζει η φωτογραφία με το χέρι...; Στην ιστορία του ανθρώπου,αυτό το σήμα το έκανε μόνο ένας... Και αν είναι αυτο που νομίζω... :pfff:

_________________
"Όποιος δεν ξέρει και δεν ξέρει πως δεν ξέρει, είναι τρελός, απόφυγε τον.
Όποιος δεν ξέρει και ξέρει πως δεν ξέρει, είναι παιδί, μόρφωσέ το.
Όποιος ξέρει και δεν ξέρει πως ξέρει, κοιμάται, ξύπνα τον.
Όποιος ξέρει και ξέρει πως ξέρει, είναι σοφός, ακολούθησε τον.Χαλίλ Γκιμπράν ''


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 08:38 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 20 Aug 2011, 22:16
Posts: 1438
Location: Κιλκίς
Has thanked: 456 time
Have thanks: 593 time
Καλά αυτή η παράνοια δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ,έτσι;

_________________
Ξυπνήσετε, Ἐγερθῆτε. Καὶ Ἐπαναστατήσετε κατὰ τοῦ Ἑαυτοῦ Σας. Καὶ Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ Θεῖον Φῶς τῆς Γῆς Σας καὶ εἰς τὰ Παραδείσεια Ἑλληνικὰ Νερά. Θὰ ἐξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Καὶ θὰ ἐξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 09:59 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 20 Aug 2011, 22:16
Posts: 1438
Location: Κιλκίς
Has thanked: 456 time
Have thanks: 593 time
Δεδομένο 1ο: Η θρησκεία "Χριστιανισμός" δεν υπήρχε στην Ελλάδα πριν τουλάχιστον το 33 μ.Χ.

Δεδομένο 2ο: Η θρησκεία "Χριστιανισμός" δεν δημιουργήθηκε από Έλληνες!!!

Δεδομένο 3ο: Η θρησκεία "Χριστιανισμός" επιβλήθηκε με αιματοχυσίες και καταστροφές κατά των Ελλήνων και του Ελληνικού Πνεύματος.

Ας δούμε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή και τι ψάλλεται από την εκκλησία για τους Έλληνες φιλοσόφους.

«Θὰ ξεσηκώσω τὰ παιδιά σου, Σιών, ἐναντίον τῶν παιδιῶν τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ σὲ κρατήσω ὡς ξίφος πολεμικό... ὁ Κύριος ὁ παντοκράτωρ θὰ τοὺς ὑπερασπίσῃ (τοὺς Ἑβραίους), καὶ θὰ τοὺς κατασπαράξουν (τοὺςἝλληνες), καὶ θὰ τοὺς θάψουν κάτω  πὸ πέτρες σφεντόνας, καὶ θὰ τοὺς πιοῦν σὰν κρασί, καὶ θὰ γεμίσουν (μὲ τὸ αἷμα τους) φιάλες σὰν αὐτὲς τοῦ θυσιαστηρίου»
(Ζαχαρίας, θ΄ 13-15)

«Καὶ ἐξολοθρεύσω Κρῆτας καὶ απολῶ (θὰ καταστρέψω) τοὺς καταλοίπους τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν· καὶ ποιήσω ἐν αὐτοῖς ἐκδικήσεις μεγάλας, καὶ ἐπιγνώσονται (=θὰ ἔρθουν στὰ συγκαλά τους), διότι ἐγὼ Κύριος ἐν τῷ δοῦναι τὴν ἐκδίκησίν μου ἐπ’ αὐτούς»
(Ἰεζεκιήλ, κε΄ 16-17).

«Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης Μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ...»
(Ἰεζεκιήλ, λ΄ 5)

«Οὐαὶ ( αλίμονο!) οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα (= τὶς  ακτές) τῆς θαλάσσης πάροικοι Κρητῶν λόγος Κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ  αλλοφύλων, καὶ  πολῶ ὑμᾶς (θὰ σᾶς καταστρέψω) ἐκ κατοικίας· καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων...»
(Σοφονίας, β΄ 5-6)

«Καὶ ράξει (= θὰ τσακίσῃ) ὁ Θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιών ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσει (= θὰ διασκορπίσῃ) Συρίαν  φ’ ἡλίου  νατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας φ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ἰσραὴλ ὅλῳ τῷ στόματι...»
(Ἡσαΐας, θ΄ 10-11).

«Ὁ τράγος τῶν Αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων» [Ἀναφέρεται στὸν Μέγα Ἀλέξανδρο.]
(Δανιήλ, η΄ 21)

Καινή Διαθήκη

Επιστολές Απ. Παύλου
«Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης· Κρῆτες αεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες  αργαί. Ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν  αληθής. Δι’ ἢν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς  αποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει.»
(«Πρὸς Τίτον», α΄ 12-13.)


Πράξεις Αποστόλων
«Μέχρι καὶ Ἕλληνες ἔβαλε μέσα στὸ ἱερὸ (συναγωγή) καὶ μόλυνε τὸν ἅγιο τοῦτο τόπο»
(κα΄ 28-29)

Ας δούμε πως φέρεται ο χριστούλης σε μια Ελληνίδα μάνα.
Ο Ματθαίος (ιε΄22-28 και o Μάρκος (ζ΄25-30) περιγράφουν μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.Πρόκειται για την θεραπεία της κόρης μιας γυναίκας πού παρουσιάζεται ως κανονική Ελληνί­δα,όχι Εβραία που μιλούσε ελληνικά,καθότι γίνεται σαφής διάκριση:Είναι «Ελληνίδα Συροφοινίκισσα στο γένος» («κατά Μάρκο» ζ΄ 26).Εδώ θέλει αρκετή προσοχή γιατί μόνο το πρωτότυπο κείμενο μιλάει για Ελληνίδα.Αν διαβάζετε το κείμενο στη νεοελληνική απόδοση των Χριστιανών μεταφραστών,κατά κανόνα μεταφράζουν το «Ελληνίδα» σε «ειδωλολάτρις»,οπότε ο ανυποψίαστος αναγνώστης προσπερνάει το κείμενο χωρίς να αντιληφθεί την πραγματική σημασία του.Η γυναίκα αυτή λοιπόν έπεσε στα πόδια του Ιησού παρακαλώντας τον να θεραπεύσει την άρρωστη κόρη της,καθότι ο Ιησούς εμφανίζεται κατ' εξοχή ως θεραπευτής.Ξέρετε όμως ποια ήταν η αντίδρασή του;«Κι εκείνος δεν της αποκρίθηκε ούτε μία λέξη.Και τότε οι μαθητές τον πλησίασαν και του είπαν «διώξε την γιατί φωνάζει από πίσω μας».Κι εκείνος τους αποκρίθηκε:«Δεν είμαι σταλμένος παρά μόνο για τα χαμένα πρόβατα του οίκου του Ισραήλ.Δεν είναι σωστό να παίρνεις το ψωμί από τα παιδιά και να το δίνεις στα σκυλιά» (η λέξη είναι «κυνάρια», δηλαδή μικρά σκυλιά) («κατά Ματθαίον» ιε΄26 και «κατά Μάρκο» ζ΄27-28.«Ναι, Κύριε» του απάντησε τότε ή γυναίκα, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχου­λα πού πέφτουν κάτω από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε μόνον ικανοποιήθηκε αυτός και «θεραπεύτηκε η κόρη της από την ώρα εκείνη.

22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 ἡ δὲ εἶπε· Ναί, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.


25 ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· 26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε· καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 29 καὶ εἶπεν αὐτῇ· Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε· ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός σου. 30 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρε τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός.

Ας δούμε τι λέει και ψάλει η εκκλησία μας για τους Έλληνες φιλοσόφους,ποιητές και λοιπούς.

Ἰωάννης Χρυσόστομος
Στὴν «Εἰς τὴν Α΄ Κορινθίους Δ΄ Ὁμιλίαν» του, τόμος 18, σελ. 92: «πόσον ἐκοπίασεν ὁ Πλάτων μὲ τοὺς μαθητάς του μὲ τὸ νὰ μᾶς συζητῇ περὶ γραμμῆς καὶ γωνίας καὶ σημείου καὶ περὶ  αριθμῶν  αρτίων καὶ περιττῶν καὶ ἴσων μεταξύ των καὶ άνισων, καὶ διὰ τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα ὡς ὁ ἱστὸς τῆς  αράχνης –διότι αὐτὰ εἶναι διὰ τὴν ζωὴν περισσότερον ἄχρηστα  απὸ ἐκεῖνα τὰ ὑφάσματα– καὶ χωρὶς νὰ ὠφελήσῃ πολὺ ἤ ὀλίγον μὲ τὰς συζητήσεις αὐτὰς ἐγκατέλειψεν ἔτσι τὴν ζωήν;...».

Στὸν «ΚΣΤ΄ Λόγον εἰς τὴν Α΄ Κορινθίους», τόμος 18, Α΄, σελ. 177: « αλλά ἐγὼ τώρα θρηνῶ, ὅταν οἱ Ἕλληνες εἶναι φιλοσοφώτεροι απὸ ἐμᾶς, ποὺ ἔχομε ἐντολὴ νὰ μιμούμεθα  αγγέλους.»

«Καὶ γὰρ ἅπαντα ταῦτα απὸ τῆς κατὰ τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἔξωθεν ανοίας ἐτίκτετο, καὶ αὕτη (= ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία) ἦν τῶν κακῶν ἡ μήτηρ...» («Ὁμιλία εἰς Α΄ πρὸς Κορινθίους», τ. 18, σελ. 16.)

«Κανένα ὄφελος καθαροῦ βίου δὲν ὑπάρχει ἀπὸ δόγματα διεφθαρμένα. Ἂν λοιπὸν τὴν ἔξωθεν (=ἑλληνική) σοφία ἀκολουθοῦν, δὲν πρέπει νὰ τοὺς θαυμάζουμε, ἀλλὰ νὰ τοὺς περιφρονοῦμε, ποὺ ἀκολουθοῦν ἀνόητους διδασκάλους («μωροῖς κέχρηνται διδασκάλοις»).» («Περὶ ἀναστάσεως κατὰ αἱρετικῶν καὶ φιλοσόφων», παρ. γ.)

«Οὔτε γὰρ περὶ Θεοῦ οὔτε περὶ κτίσεώς τι ὑγιὲς εὑρεῖν ἠδυνήθησαν ἐκεῖνοι (οἱ Ἕλληνες σοφοί)· ἀλλ’ ἅπερ ἡ παρ’ ἡμῖν χήρα ἐπίσταται, ταῦτα Πυθαγόρας οὐδέποτε ᾒδει (=ἐγνώριζε)· ἀλλ’ ἔλεγον ὅτι θάμνος ἐστὶ καὶ ἰχθύς, καὶ κύων γίγνεται ἡ ψυχή. Τούτοις οὖν, εἶπέ μοι, προσέχειν δεῖ; Μεγάλοι εἰσὶν ἐν τῇ κόμῃ ἐκεῖνοι, καλοὺς βοστρύχους (= κοτσίδες) τρέφουσι, καὶ τρίβωνας ἀναβέβληνται (=φορᾶνε)· μέχρι τούτων αὐτοῖς ἡ φιλοσοφία. Ἂν δὲ τὰ ἔνδοθεν ἴδῃς, τέφρα καὶ κόνις καὶ ὑγιὲς οὐδέν, ἀλλὰ τάφος ἀνεωγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, πάντα ἀκαθαρσίας γέμοντα καὶ ἰχῶρος (σ.σ. «ἰχώρ»: τὸ πῦον ἢ τὸ δηλητήριο φιδιῶν), καὶ τὰ δόγματα πάντα σκωλήκων.»

«Καὶ ὁ μὲν πολλὰ ληρήσας (φλύαρος) Πλάτων σεσίγηκεν · οὗτος (= ὁ Πέτρος) δὲ φθέγγεται... πανταχοῦ γῆς καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ποῦ νῦν τῆς Ἑλλάδος ὁ τύφος (=ἀλαζονεία); Ποῦ τῶν Ἀθηνῶν τὸ ὄνομα; Ποῦ τῶν φιλοσόφων ὁ λῆρος (= μωρολογία);... Τί οὖν οὐκ εἰς Πλάτωνα ἐνήργησεν ὁ Χριστός, οὐδὲ εἰς Πυθαγόραν, φησίν; Ὅτι πολλῷ φιλοσοφωτέρα ἦν ἡ Πέτρου ψυχὴ τῶν ψυχῶν ἐκείνων. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παῖδες ὄντες ἦσαν ὑπὸ τῆς κενῆς δόξης περιτρεπόμενοι πανταχοῦ... Οὗτος (= ὁ Πλάτων) μὲν οὖν πάντα τὸν χρόνον ἠνάλωσε περὶ δόγματα στρεφόμενος ἀνόητα καὶ περιττά. Τί γὰρ ὄφελος ἐκ τοῦ μαθεῖν, ὅτι μυῖα μετέπιπτεν, ἀλλ’ ἐπέβαινε τῇ ἐν Πλάτωνι οἰκούσῃ ψυχῇ; Ποίας ταῦτα οὐ ματαιολογίας; Πόθεν δὴ τοιαῦτα ληρεῖν ἐπεβάλετο; Εἰρωνίας μεστὸς ἦν ὁ ἀνήρ, καὶ ζηλότυπος πρὸς ἅπαντας διακείμενος. Ὥσπερ οὖν φιλονεικῶν, μήτε οἴκοθεν μήτε παρ’ ἑτέρου χρήσιμόν τι εἰσαγαγών · οὕτω παρὰ μὲν ἑτέρου τὴν μετεμψύχωσιν ἐδέξατο, παρὰ δὲ ἑαυτοῦ τὴν πολιτείαν εἰσήγαγεν, ἔνθα τὰ πολλῆς αἰσχρότητος γέμοντα ἐνομοθέτησε... Ποίαν οὐχ ὑπερβάλλει ταῦτα ἄνοιαν;... Ἀλλ’ ὁ κορυφαῖος τῶν φιλοσόφων, ὡς ἐδόκει, καὶ ὅπλα ταῖς γυναιξὶ περιτίθησι, καὶ κράνη, καὶ κνημῖδας, καὶ κυνῶν οὐδὲν διαφέρειν, λέγει, τὸ ἀνθρώπινον γένος... Ἀεὶ γὰρ δι’ αὐτῶν ἐσπούδασεν ὁ διάβολος.» («Κατὰ Ἑλλήνων»· «Σύγκρισις τοῦ Πλάτωνος πρὸς Πέτρον», παρ. γ.)

Μέγας Ἀθανάσιος
«...οἱ λεγόμενοι φιλόσοφοι καὶ ἐπιστήμονες τῶν εἰδωλολατρῶν, ὅταν μὲν κατηγοροῦνται, δὲν ἀρνοῦνται ὅτι οἱ παρουσιαζόμενοι ὡς θεοὶ εἶναι μορφαὶ καὶ τύποι ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν, ὅταν δὲ ἀπολογοῦνται,λέγουν ὅτι ἔχουν τὰ ὁμοιώματα, διὰ νὰ τοὺς ἀπαντᾷ τὸ θεῖον διὰ μέσου αὐτῶν καὶ νὰ τοὺς ἐμφανίζεται –διότι, λέγουν, δὲν εἶναι δυνατὸν ἀλλιῶς νὰ γνωρίσουν τὸν ἴδιον τὸν ἀόρατον, παρὰ μόνον μὲ τὰ τοιαῦτα ἀγάλματα καὶ τὰς τελετάς. Ἐκεῖνοι δὲ ποὺ εἶναι ἀκόμη φιλοσοφώτεροι ἀπ’ αὐτοὺς καὶ νομίζουν ὅτι λέγουν περισσότερον βαθυστόχαστα πράγματα, ἰσχυρίζονται ὅτι τὰ ὁμοιώματα κατεσκευάσθησαν καὶ ἐζωγραφήθησαν, διὰ νὰ ἐπικαλοῦνται δι’ αὐτῶν καὶ νὰ ἐμφανίζωνται θεῖοι ἄγγελοι καὶ θεῖαι δυνάμεις, ὥστε ἐμφανιζόμενοι διὰ μέσου αὐτῶν νὰ τοὺς διδάσκουν τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ. Καὶ λέγουν, ὅτι αὐτὰ εἶναι διὰ τοὺς ἀνθρώπους ἕνα εἶδος γραμμάτων, τὰ ὁποῖα διαβάζοντες οἱ ἄνθρωποι δύνανται νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ κατανοήσουν τὸν Θεόν, διὰ τῆς ἐμφανίσεως τῶν θείων ἀγγέλων ποὺ γίνεται διὰ μέσου αὐτῶν. Αὐτὰ βέβαια ἐκεῖνοι ἔτσι τὰ μυθολογοῦν, διότι ἀσφαλῶς δὲν θεολογοῦν, μὴ γένοιτο.» («Κατὰ Ἑλλήνων», 19, 5-20.)

Αναθεματισμοί

«Τοῖς φρονοῦσι καὶ λέγουσι κτιστὴν εἶναι πᾶσαν φυσικὴν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν τῆς τρισυποστάτου θεότητος, ὡς κτιστὴν ἐκ τούτου πάντως καὶ αὐτὴν τὴν θείαν οὐσίαν ἀναγκαζομένοις δοξάζειν · κτιστὴ γὰρ κατὰ τοὺς Ἁγίους ἐνέργεια, κτιστὴν δηλώσει καὶ φύσιν, ἄκτιστον δὲ χαρακτηρίζει οὐσίαν, κἀντεῦθεν ἤδη κινδυνεύουσι εἰς ἀθεΐαν παντελῆ περιπίπτειν, καὶ τὴν ἑλληνικὴν μυθολογίαν καὶ τοῖς τὴν τῶν κτισμάτων λατρείαν, τῇ καθαρᾷ καὶ ἀμώμῳ τῶν χριστιανῶν πίστει προστριβομένοις, μὴ ὁμολογοῦσι δὲ κατὰ τὰς ἁγίας θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τὸ τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβὲς φρόνημα, ἄκτιστον εἶναι πᾶσαν φυσικὴν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν τῆς τρισυποστάτου θεότητος· ἀνάθεμα τρίς.»

[Οἱ φιλοσοφικὲς ἀπόψεις περὶ «κτιστοῦ» καὶ «ἄκτιστου», ποὺ ἀναθεματίζονται ἐδῶ, ἀνήκουν στοὺς Ὀρφέα, Θαλῆ, Ἀναξίμανδρο, Ἀναξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Ἐμπεδοκλῆ, Ἡράκλειτο, Ἀναξαγόρα, ∆ημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.ἄ.]ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ: (αρχιζει το πρωι της Κυριακης του Πασχα και τελειωνει την Κυριακη
των Αγ.Παντων) ωδη γ, σελ.211 « Αληπτος εστιν η θεαρχικωτατη ρητορας γαρ εξεφηνε τους αγραμματους αλις σοφιστας συστομιζοντας λογω και της βαθειας νυκτος εξαιρουμενους λαους απειρους, αστραπη του πνευματος»

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ:Χαιρε οτι κατηργηθησαν των Ελληνων ραψωδοι» (Αγ.Ανδρεα Πρωτοκλητου 30 Νοεμ).

«Καὶ γὰρ ἅπαντα ταῦτα ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἔξωθεν ἀνοίας ἐτίκτετο, καὶ αὕτη (= ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία) ἦν τῶν κακῶν ἡ μήτηρ...»
(«Ὁμιλία εἰς Α΄ πρὸς Κορινθίους», τ. 18, σελ. 16.)

Ἦχος πλάγιος α΄
Πέμπτη πρωὶ
Εἰς τὸν Ὄρθρον, σελ. 231: «Κύριε, τὸ ἀπόρρητον μυστήριον τῆς σῆς σαρκώσεως κηρύξαντες, οἱ ἄσοφοι φιλοσόφους κατῄσχυναν, τοὺς ῥήτορας ἁλιεῖς ἐπεστόμισαν καὶ γεγόνασι τῶν ἐθνῶν σοφοὶ διδάσκαλοι, φωτίσαντες τὰ πέρατα φωτὶ τῆς θείας γνώσεως, δι’ αὐτῶν διδὸν ἡμῖν τὸ μέγα
ἔλεος.»

«Κανένα ὄφελος καθαροῦ βίου δὲν ὑπάρχει ἀπὸ δόγματα διεφθαρμένα.Ἂν λοιπὸν τὴν ἔξωθεν (=ἑλληνική) σοφία ἀκολουθοῦν, δὲν πρέπει νὰ τοὺς θαυμάζουμε, ἀλλὰ νὰ τοὺς περιφρονοῦμε, ποὺ ἀκολουθοῦν ἀνόητους διδασκάλους («μωροῖς κέχρηνται διδασκάλοις»).» («Περὶ ἀναστάσεως κατὰ αἱρετικῶν καὶ φιλοσόφων», παρ. γ.)

«(Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι) ποτὲ δὲν ἔκαμαν τὸ σωστό, ἀλλὰ ἦσαν δειλοί,φιλόδοξοι, ἀλαζόνες καὶ εἶχαν ἀσυλλόγιστα πάθη» («Εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν», λόγος Β΄, παρ. στ).

«Τὰ παιδιά, νὰ ὑπακοῦτε στοὺς γονεῖς σας σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου... Ὅμως ὅταν ὁ γονέας εἶναι Ἕλλην ἢ αἱρετικός, τότε τὸ παιδὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπακούῃ.» («Εἰς τὴν Ἐπιστολὴν πρὸς Ἐφεσίους», Ὁμιλία 21, παρ. α.)

Θεόφιλος Ἀντιοχείας
«Τί ὠφέλησε τὸν Ὅμηρο τὸ ὅτι περιέγραψε τὸν Ἰλιακὸ πόλεμο καὶ ἐξαπάτησε πολλοὺς ἢ τὸν Ἡσίοδο ὁ κατάλογος τῆς Θεογονίας τῶν ὀνομαζόμενων ὑπ’ αὐτοῦ θεῶν ἢ τὸν Ὀρφέα οἱ 365 θεοί;.. Τί δὲ ὠφέλησε τὸν Ἄρατο ἡ σφαιρογραφία τοῦ κοσμικοῦ κύκλου ἢ αὐτοὺς ποὺ εἶπαν ὅμοια πράγματα μ’ αὐτόν, πλὴν τῆς κατ’ ἄνθρωπον δόξας, τὴν ὁποίαν ἐκέρδισαν ὄχι κατ’ ἀξίαν; Τί ἀληθὲς εἶπαν; ἢ τί ὠφέλησαν τὸν Εὐριπίδη καὶ τὸν Σοφοκλῆ ἢ τοὺς ἄλλους τραγῳδιογράφους οἱ τραγῳδίες, τὸν
Μένανδρο καὶ τὸν Ἀριστοφάνη καὶ τοὺς λοιποὺς κωμικοὺς οἱ κωμῳδίες ἢ τὸν Ἡρόδοτο καὶ τὸν Θουκυδίδη οἱ ἱστορίες τους ἢ τὸν Πυθαγόρα τὰ ἄδυτα ἁγιαστήρια καὶ οἱ στῆλες τοῦ Ἡρακλέους ἢ τὸν Διογένη ἡ κυνικὴ φιλοσοφία ἢ τὸν Ἐπίκουρο τὸ δόγμα ὅτι δὲν ὑπάρχει θεία πρόνοια
ἢ τὸν Ἐμπεδοκλῆ ἡ διδασκαλία τῆς ἀθεότητας ἢ τὸν Σωκράτη ὁ ὅρκος εἰς τὸν Κύνα;.. Γιατί πέθανε ἑκουσίως, ποιόν καὶ ποιᾶς φύσεως μισθὸ ἤλπιζε, ὅτι θὰ λάβῃ μετὰ θάνατον; Τί δὲ ὠφέλησε τὸν Πλάτωνα ἡ παιδεία, τὴν ὁποία διεμόρφωσε, ἢ τοὺς ἄλλους φιλοσόφους τὰ δόγματά τους...; Αὐτὰ λέμε, γιὰ νὰ ἐπιδείξουμε τὴν ἀνωφελῆ καὶ ἄθεη διάνοιά τους. Ὅλοι αὐτοί, ἀγαπήσαντες τὴν κενὴ καὶ μάταιη δόξα, οὔτε αὐτοὶ ἐγνώρισαν τὴν ἀλήθεια οὔτε ἄλλους βεβαίως προέτρεψαν πρὸς τὴν ἀλήθεια» (βιβλ. Γ΄, παρ. 2-3).

_________________
Ξυπνήσετε, Ἐγερθῆτε. Καὶ Ἐπαναστατήσετε κατὰ τοῦ Ἑαυτοῦ Σας. Καὶ Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ Θεῖον Φῶς τῆς Γῆς Σας καὶ εἰς τὰ Παραδείσεια Ἑλληνικὰ Νερά. Θὰ ἐξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Καὶ θὰ ἐξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.
EL-SENTAI has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 10:41 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 09 Feb 2011, 12:39
Posts: 4287
Has thanked: 114 time
Have thanks: 332 time
Αγαπητέ μου EL SENTAI,δεν καταλαβαινω, γιατι, ...διαρρυγνύεις ,τα ιμμάτια σου, για την ασυμβατότητα
του χριστιανισμού με τον ελληνισμό,όταν η ίδια η ιστορία,αποδεκνύει, ότι ο χριστιανισμός, βρήκε,
το προσφορότερο, απο κάθε άλλο έθνος έδαφος, στην Ελλάδα...
Έχουμε, επαναλαμβάνω, μισούς Έλληνες μαθητές,εξ ου και τα ονόματα, τη Γαλιλαια, ελληνικη αποικία,
τον ελληνισμο,να ακμάζει την εποχή του Χριστού και να βοηθάει με την γλώσσα, στην διάδοση του.
Επίσης, η ελληνική γραφή, διέδωσε το ευαγγέλιο, οι περισσότεροι μάρτυρες, άγιοι,ήταν Έλληνες,
ενώ, η προώθηση και διάσωση, απο αλλοιώσεις του χριστισνισμού, έγινε,πάλι απο Έλληνες.
Να τονίσουμε,επίσης, ότι η ελληνικη φιλοσοφία, ...έπνεε τα λοίσθια, την εποχή εκείνη και αυτό
διαμαρτύρωνταν, πολλοί αρχαίο σοφοί της εποχής....Οι ναοί είχαν ερημώσει, οι πιστοί,ατονήσαν
η θρησκεία, διαστράφει,κλπ....Η Ελλάδα, το ελληνικό πνεύμα, πριν τον Χριστό,ζούσε το τέλος μιας
εποχής......Μαράζωνε.Ο χριστιανισμός του έδωσε μεγάλη ώθηση και ο συνδυασμός του με το ελληνικό
πνεύμα, έφερε, την Αναγέννηση,μετά τον Μεσαιωνα, όπως και τον σημερινό δυτικό πολιτισμό,με
τα καλά και τα κακά του....
Η ένωση ελληνισμού χριστισνισμού,ήταν η αιτία, του δυτικού πολιτισμου.Όποιος δεν το βλέπει αυτό,
κινδυνεύει να θεωρηθεί, ...μύωψ......


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 10:52 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 20 Aug 2011, 22:16
Posts: 1438
Location: Κιλκίς
Has thanked: 456 time
Have thanks: 593 time
Εύ-Άγγελος wrote:
Αγαπητέ μου EL SENTAI,δεν καταλαβαινω, γιατι, ...διαρρυγνύεις ,τα ιμμάτια σου, για την ασυμβατότητα
του χριστιανισμού με τον ελληνισμό,όταν η ίδια η ιστορία,αποδεκνύει, ότι ο χριστιανισμός, βρήκε,
το προσφορότερο, απο κάθε άλλο έθνος έδαφος, στην Ελλάδα...
Έχουμε, επαναλαμβάνω, μισούς Έλληνες μαθητές,εξ ου και τα ονόματα, τη Γαλιλαια, ελληνικη αποικία,
τον ελληνισμο,να ακμάζει την εποχή του Χριστού και να βοηθάει με την γλώσσα, στην διάδοση του.
Επίσης, η ελληνική γραφή, διέδωσε το ευαγγέλιο, οι περισσότεροι μάρτυρες, άγιοι,ήταν Έλληνες,
ενώ, η προώθηση και διάσωση, απο αλλοιώσεις του χριστισνισμού, έγινε,πάλι απο Έλληνες.
Να τονίσουμε,επίσης, ότι η ελληνικη φιλοσοφία, ...έπνεε τα λοίσθια, την εποχή εκείνη και αυτό
διαμαρτύρωνταν, πολλοί αρχαίο σοφοί της εποχής....Οι ναοί είχαν ερημώσει, οι πιστοί,ατονήσαν
η θρησκεία, διαστράφει,κλπ....Η Ελλάδα, το ελληνικό πνεύμα, πριν τον Χριστό,ζούσε το τέλος μιας
εποχής......Μαράζωνε.Ο χριστιανισμός του έδωσε μεγάλη ώθηση και ο συνδυασμός του με το ελληνικό
πνεύμα, έφερε, την Αναγέννηση,μετά τον Μεσαιωνα, όπως και τον σημερινό δυτικό πολιτισμό,με
τα καλά και τα κακά του....
Η ένωση ελληνισμού χριστισνισμού,ήταν η αιτία, του δυτικού πολιτισμου.Όποιος δεν το βλέπει αυτό,
κινδυνεύει να θεωρηθεί, ...μύωψ......


Και η σχιζοφρένεια συνεχίζεται... :dead: :bang:


_________________
Ξυπνήσετε, Ἐγερθῆτε. Καὶ Ἐπαναστατήσετε κατὰ τοῦ Ἑαυτοῦ Σας. Καὶ Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ Θεῖον Φῶς τῆς Γῆς Σας καὶ εἰς τὰ Παραδείσεια Ἑλληνικὰ Νερά. Θὰ ἐξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Καὶ θὰ ἐξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.
EL-SENTAI has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 10:58 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 09 Feb 2011, 12:39
Posts: 4287
Has thanked: 114 time
Have thanks: 332 time
Πιστεύω, φιλε μου,οτι το ...βίντεο,που έβαλες, ήταν κατατοπιστικό,όσον αφορά τις θέσεις σου,
για τα ΑΝΩΤΕΡΩ επιχειρήματα που σου παραθέσαμε...
Καλή η ...φαντασία, αλλά και η πραγματικότητα,δεν ειναι κακή....
Ξέρεις πολύ καλά, πως ο δυτικός πολιτισμός,είναι ένα μειγμα ελληνισμου χριστιανισμού,
γεγονός, που η αντοχή του στο χρόνο,δειχνει πόσο δέσανε μεταξύ τους....
Κι αυτό,επισης, κάτι πρέπει να λεει,δεν νομίζεις;...
Μετά απο 2000 χρόνια, το 95% του ελληνικού πληθυσμού,είναι χριστιανοί....
Ακόμη και αυτοί που αρνούνται,ότι πιστεύουν, ο Θεός μέσα τους, είναι ο ...χριστιανικός Θεός,
απλά,δεν πιστεύουν σε όσα λεει η εκκλησία,γιατι ο κόσμος απέχει και η εκκλησία,δεν τον πλησιάζει
όπως έπρεπε να κάνει....


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 11:15 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 20 Aug 2011, 22:16
Posts: 1438
Location: Κιλκίς
Has thanked: 456 time
Have thanks: 593 time
Εύ-Άγγελος wrote:
Πιστεύω, φιλε μου,οτι το ...βίντεο,που έβαλες, ήταν κατατοπιστικό,όσον αφορά τις θέσεις σου,
για τα ΑΝΩΤΕΡΩ επιχειρήματα που σου παραθέσαμε...
Καλή η ...φαντασία, αλλά και η πραγματικότητα,δεν ειναι κακή....
Ξέρεις πολύ καλά, πως ο δυτικός πολιτισμός,είναι ένα μειγμα ελληνισμου χριστιανισμού,
γεγονός, που η αντοχή του στο χρόνο,δειχνει πόσο δέσανε μεταξύ τους....
Κι αυτό,επισης, κάτι πρέπει να λεει,δεν νομίζεις;...
Μετά απο 2000 χρόνια, το 95% του ελληνικού πληθυσμού,είναι χριστιανοί....
Ακόμη και αυτοί που αρνούνται,ότι πιστεύουν, ο Θεός μέσα τους, είναι ο ...χριστιανικός Θεός,
απλά,δεν πιστεύουν σε όσα λεει η εκκλησία,γιατι ο κόσμος απέχει και η εκκλησία,δεν τον πλησιάζει
όπως έπρεπε να κάνει....


Το άνωθι βίντεο είναι σατυρικό.Δεν είμαι ούτε ναζί ούτε και ρατσιστής.Και εγώ έθεσα τα δικά μου επιχειρήματα!Ο Διαφωτισμός δλδ και η μετέπειτα εξέλιξη του είναι μίγμα-ούτε να το γράψω δεν μπορώ-? :xaxa: θα αστειεύεσαι φυσικά!Ο μέγας και ο βαθύς εβραίικος πολιτισμός,δεν ειρωνεύομαι,κυριολεκτώ,μέσα από τη χριστιανική του μετάλλαξη,κι αυτή πια δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε βαθιά,πέρασε ως το μυελό των οστών και στη διπλή σπείρα του DNA όλων των Νεοελλήνων. Ένα μόνο δε γνωρίζουν.Ότι ο σπουδαίος αυτός πολιτισμός είναι εντελώς αντίθετος με τον πολιτισμό της κλασικής Ελλάδας!

_________________
Ξυπνήσετε, Ἐγερθῆτε. Καὶ Ἐπαναστατήσετε κατὰ τοῦ Ἑαυτοῦ Σας. Καὶ Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ Θεῖον Φῶς τῆς Γῆς Σας καὶ εἰς τὰ Παραδείσεια Ἑλληνικὰ Νερά. Θὰ ἐξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Καὶ θὰ ἐξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 11:21 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 09 Feb 2011, 12:39
Posts: 4287
Has thanked: 114 time
Have thanks: 332 time
Μα βρε καλέ μου,λεμε, ότι αυτά τα δύο, πάνε μαζί,εδώ και 20 περίπου αιώνες, εσύ, που τα βλέπεις
χωρισμένα και διαποτισμένα, απο αντίθεση;...
Τώρα, για τον διαφωτισμό, όλοι ξέρουν, ότι οι βυζαντινοί λόγιοι,που έφυγαν,απο το Βυζάντιο
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης,για τη δύση και αυτοί, δημιούργησαν τον δυτικό διαφωτισμό
και έφτιαξαν την Αναγέννηση....Τι να πω;
Έτσι δεν ειναι;...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 16:40 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
Εύ-Άγγελος wrote:
Μα βρε καλέ μου,λεμε, ότι αυτά τα δύο, πάνε μαζί,εδώ και 20 περίπου αιώνες, εσύ, που τα βλέπεις
χωρισμένα και διαποτισμένα, απο αντίθεση;...
Τώρα, για τον διαφωτισμό, όλοι ξέρουν, ότι οι βυζαντινοί λόγιοι,που έφυγαν,απο το Βυζάντιο
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης,για τη δύση και αυτοί, δημιούργησαν τον δυτικό διαφωτισμό
και έφτιαξαν την Αναγέννηση....Τι να πω;
Έτσι δεν ειναι;...


Για να ξερουμε τι γραφουμε, επειδη δεν ξερει κανενας (ποσον μαλιστα ολοι) αυτο που ισχυριζεσαι..

"Ο Διαφωτισμός αποτελεί σημαντικό πνευματικό κίνημα, που τοποθετείται στα τέλη του 17ου αιώνα και αρχές του 18ου, τον οποίο οι ίδιοι οι Γάλλοι Διαφωτιστές απεκάλεσαν «Siècle des lumières», θεωρώντας εαυτούς ως φωτοδότες.

Ο Διαφωτισμός παρατηρήθηκε αρχικά στην Αγγλία και αργότερα στις χώρες της Ευρώπης αλλά και έξω απ' αυτήν προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για την Γαλλική Επανάσταση. Οι διαφωτιστές πρέσβευαν τον ορθολογισμό και την πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δράσης, στους πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς, την οικονομία, την εκπαίδευση και τη θρησκεία. Τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας και ενάντια στην τυραννική διακυβέρνηση και την καταπίεση που ασκούσε η Εκκλησία."


http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE% ... F%8C%CF%82

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 17:47 
Pro Member
Pro Member

Joined: 29 Mar 2012, 18:38
Posts: 494
Has thanked: 88 time
Have thanks: 147 time
Δεν ξερω πολλα για αυτο το θεμα.
Αλλα μπορω να πω οτι ο ορθοδοξος χριστιανισμος δεν εχει καμια σχεση με τους εβραιους...
Οι εβραιοι σταυρωσαν τον χριστο αλλα και οι ιδιοι οι εβραιοι αν ακουσουνε για ελληνες ορθοδοξους περνανε απο διπλα και τους φτυνουνε. Εαν η διαδασκαλια του Ιησου ηταν μια "εβραικη αιρεση" γιατι τοτε οι εβραιοι την απερριψαν και παρεδωσαν τον Ιησου στους ρωμαιους?

Αυτοι που προσπαθουν να αποδειξουν οτι ο ελληνισμος και η ορθοδοξια ειναι εννοιες ασυμβατες η και εχθρικες μεταξυ τους απλα βασιζονται σε καποια επιχειρηματα - μυθους.
Ο χριστιανος δεν ειναι θρησκεια με την κλασικη εννοια του ορου (δηλαδη συστημα εξουσιαστικο με ανθρωπινη ιεραρχια, βαθμους και τυπολατρικες λειτουργιες). Ολα αυτα ειναι μεταγενεστερες ανθρωπινες προσθηκες. Ο χρισοτς δεν ιδρυσε θρησκεια αλλα αλλα κοινωνια προσωπον. Πανω απο ολα ο χριστιανισμος ειναι βιωμα, τροπος ζωης και προσωπικη μετοχη στο θειο μεσο τον ιερων μυστηριων.

Ηδη απο την εποχη της ρωμαικης κατακτησης τον δευτερο αιωνα προ χριστου ο κλασικος ελληνισμος αποτελουσε κιολας μια αναμνηση. Οι ρωμαιοι κληροομησαν τον ελληνικο πολιτισμο που ηδη βρισκοταν σε φαση παρακμης με την διεισδυση ανατολικων λατρειων (Ισιδα, οσιρις, μιθρας κλπ), τον πανθεισμο, την ηθικη καταπτωση, τον ατομισμο, την σεξουαλικη ελευθεροτητα κλπ.
Ο Μεγας βασιλειος προτρεπει τους χριστιανους να μελετουν τους κλασικους φιλοσοφους για να εχουν πευματικο οφελος. ο χριστιανισμος οχι μονο δεν κατεστρεψε τον κλασικο πολιτισμο αλλα τον επανεφερε στο προσκηνιο καταπολεμωντας τις εκφυλισμενες υλιστικες, ατομοκεντρικες και ανατολιζουσες μαγικοθρησκευτικες φιλοσοφιες και λατρειες της ρωμαιοκρατιας.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 18:43 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Quote:
Ο Διαφωτισμός παρατηρήθηκε αρχικά στην Αγγλία και αργότερα στις χώρες της Ευρώπης αλλά και έξω απ' αυτήν προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για την Γαλλική Επανάσταση. Οι διαφωτιστές πρέσβευαν τον ορθολογισμό και την πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δράσης, στους πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς, την οικονομία, την εκπαίδευση και τη θρησκεία. Τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας και ενάντια στην τυραννική διακυβέρνηση και την καταπίεση που ασκούσε η Εκκλησία."


Μπράβο ρε παιδιά , πετύχαμε φλέβα χρυσού τώρα. Λοιπόν να απαντήσω εγώ όσο αναφορά τους Διαφωτιστές.

Οι "Διαφωτιστές" ήταν ενάντια στην Καθολική εκκλησία. Η οποία έπιανε κάθε άνθρωπο που ήταν "περίεργος" και το πέταγε στη φωτιά. Εκείνη την εποχή η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν κεκτημένη από τους Οθωμανούς. Επομένως πρέπει πρώτα να διαχωριστεί στο μυαλό σας (π.χ.φίλοι EL και Alpha) ότι η εκκλησία η οποία μαχότανοι διαφωτιστές ήταν πράγματι διεφθαρμένη και συσκοτισμένη γιατί στη πράξη είχε προηγηθεί το Σχίσμα. Επομένως ο διαφωτισμός ήρθε να δώσει φως στο σκοταδισμό του Μεσαίωνα στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κτλ... όπου έκανε κουμάντο το" Βατικανό "(σας θυμίζει κάτι;) στον οποίο δεν συμμετείχε η Ελλάδα... γιατί "ελευθερώθηκε" πολύ μεταγενέστερα.

Μάλιστα ο λόγος που είμαστε τόσο πίσω σαν άνθρωποι στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε περάσει τη δοκιμασία του Διαφωτισμού την οποία μόλις τα τελευταία χρόνια ψιλοπερνάμε κυρίως μέσω Ιντερνετ [σκεφτείτε πόσο περιορισμένη γνώση θα είχαμε αν δεν υπήρχε το ρημάδι το διαδίκτυο] . Προσωπικά έχω βραχνιάσει να λέω ότι πρέπει να "διαφωτιστούμε" αν θέλουμε να σωθούμε σε αυτό τον έρμο τόπο. Στην ουσία μπορεί ο Διαφωτισμός σε μας να φαίνεται κάτι ξένο ... όμως η Μηχανική λειτουργία του είναι πολύ γνωστή σε μας από την αρχαιότητα ... αφού στην ουσία διαφωτισμός είναι όταν "φωτίζουμε" με εποικοδομητικές γνώσεις και εμπειρίες την "αμάθητη και συσκοτισμένη" ζωή μας. και το πρώτο που πρέπει να κατέχει κανείς είναι λογική, δηλαδή να μπορεί να υπολογίζει και να έχει λογική συνέπεια στη σκέψη του. Αυτά είναι λίγο πολύ ξεπερασμένα από την εποχή του Περικλή :p

Τώρα όσο αναφορά τα επιχειρήματα μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού ... μου θυμίζουν παντρεμένο ζευγάρι που γκρινιάζει συνεχώς ο ένας στον άλλο. Οι σύμβουλοι οικογένειας λένε ότι η διαφωνία είναι πολύ υγιής γιατί έτσι γνωρίζει καλύτερα ο ένας τον άλλο , αρκεί να μη σπάνε κεφάλια. Επί της ουσίας :

Μου αρέσει πολύ η οπτική ότι κάποιος μπορεί να έχει παιδεία αρχαιοελληνική και πίστη στον Τριαδικό Θεό που δίδαξε ο Ιησούς. Το βρίσκω απόλυτα συμβατό.

Αν έχει κανείς να προτείνει κάτι καλύτερο : πχ. να πιστεύουμε στην Ήρα ; ας το πει.

Εν τέλει, οι Διαφωτιστές πήραν ότι καλύτερο βρήκαν από την Αρχαία Ελλάδα και έτσι ξύπνησαν. Δεν πήραν τίποτα το Θεολογικό. Δηλαδή δεν διάβασαν Όμηρο και είπαν: Να ! το σωστό είναι να πιστεύουμε στο Δία. Όχι. Διάβασαν Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Σωκράτη και είπαν : Να: το σωστό είναι να σκεφτόμαστε ορθά-λογικά. Κάτι που ο νέο-Έλληνας ακόμα δεν έχει επιτύχει πλήρως. Επίσης, δεν κρατούσαν την ορθή σκέψη για τους εαυτούς τους αλλά φρόντιζαν να την μεταφέρουν (να διαφωτίσουν) και στους υπόλοιπους. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που κάνει τηλεόραση.. η οποία προσπαθεί να χωθεί στο μυαλό όλων μας με τα σκουπίδια-πληροφορίες της.... μεγάλη κουβέντα....

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image
LAPTONAS has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 19:20 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 09 Feb 2011, 12:39
Posts: 4287
Has thanked: 114 time
Have thanks: 332 time
Αγαπητοί μου φίλοι, όλοι γνωρίζουμε, τι ήταν οι έλληνες βυζαντινοί,λόγιοι, που πήγαν στη δύση, μετά
την πτώση της Κωνσταντινούπολης και ότι αυτοί έφεραν την αναγέννηση...
Το γράφει η ...βίκιπεδία,όπως και κάθε ιστορική εγκυκλοπαίδεια,
με ονόματα, αναφορές, τα θέματα, που ήταν αρχαιοελληνικού και χριστιανικού, αντικειμένου,κλπ...
Αν θέλετε, διαβάστε, λίγο θα το διαπιστώσετε, ...ιδίοις όμμασι...
Εκτός, αν θέλετε, να σας τα θυμίσω εγώ και να σας ....στεναχωρέσω...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 19:22 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 09 Feb 2011, 12:39
Posts: 4287
Has thanked: 114 time
Have thanks: 332 time
Για το ζήτημα, ελλληνισμός-χριστιανισμός, αναφέρει ,σε σχετικό του κείμενο, ο πατήρ Μεταλληνός:

"ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Η ένωση του Ελληνισμού με τον ΧριστιανισμόΗ ένωση του Ελληνισμού, στα πρόσωπα των γνήσιων αναζητητών της Αλήθειας, με τον Χριστιανισμό, ως ενσάρκωση της Παναλήθειας στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, άρχισε με τους Ελληνιστές στην Παλαιστίνη (ελληνιστές ήσαν και οι «επτά» - διάκονοι - πρβλ. τα ελληνικά ονόματα τους: Στέφανος, Νικόλαος, Τίμων, Παρμενάς, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρ) ο σημαντικότερος από τους οποίους, από πλευράς κυρίως ελληνικής παιδείας, ήταν ο Απ. Παύλος. Η μεγάλη συμβολή του εντοπίζεται στο γεγονός, ότι - μέσω κυρίως αυτού - ο Χριστιανισμός απέφυγε τον κίνδυνο να γίνει μια «Ιουδαϊκή αίρεση», αναδεικνυόμενος σε παγκόσμια υπόθεση, ο ίδιος δε δίκαια θα ονομασθεί «απόστολος των εθνών», ο κατεξοχήν δηλαδή απόστολος του εθνικού (ελληνικού) κόσμου.
Από το 70 μ.Χ. (καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον ρωμαίο αυτοκράτορα Τίτο) θα συντελεσθεί η «ελληνοποίηση» της Εκκλησίας, αφού το ελληνικό στοιχείο θα πάρει κυριολεκτικά στα χέρια του τη διοίκηση καί ευθύνη των χριστιανικών κοινοτήτων, η ελληνική δε γλώσσα θα αποβεί το κύριο όργανο του εκκλησιαστικού κηρύγματος, σε σημείο, πού έκτοτε, να είναι αχώριστα πια μεγέθη Ελληνισμός καί Χριστιανισμός (αργότερα: Ορθοδοξία).
Ο ορός Έλληνορθοδοξία ή καλύτερα ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, σημαίνει στους αιώνες αυτή την ακατάλυτη πια ένωση. Διότι, ό,τι εκλεκτό καί διαχρονικό στοιχείο διέθετε ο Ελληνισμός , σώθηκε μέσα στην ένωση του με τον Χριστιανισμό, ώστε να μην υπάρχει πια Ελληνισμός έξω από τον Χριστιανισμό , παρά ως πτώση καί αποτυχία (αυτό εκφράζει η αίρεση), η αρχαιοπληξία.

Οι εκφράσεις της Ελληνικότητας, πού καταξιώνονται μέσα στην εν Χριστώ ύπαρξη
Η αυθεντική Ελληνικότητα ενσαρκώνει στοιχεία υπαρκτικά, που συνιστούν το θεμέλιο του παγκοσμίου πολιτισμού, κάθε κοινωνίας, πού θέλει να λέγεται αληθινά ανθρώπινη, δηλαδή πολιτισμένη. Αυτά τα στοιχεία προσέλαβε ο Χριστιανισμός, αφού ο Χριστός δεν «ήλθε καταλύσαι, αλλά πληρώσαι» (Ματθ. 5,17), τα ενσωμάτωσε στη δική του ύπαρξη, μεταβάλλοντας τα σε θεία ζωή. Διότι σ' αυτό ακριβώς έγκειται η υπεροχή του Χριστιανισμού έναντι του ελληνικού ανθρωπισμού. Μέσα στην άκτιστη θεία Χάρη οι πνευματικές ανατάσεις της Ελληνικότητας, πού έφθαναν ως τον πόθο της «θεώσεως» («όμοιωθήναι Θεώ»), λαμβάνουν το αληθινό νόημα τους καί γίνονται πραγματικότητα στην ένωση του ανθρώπου με τον Θεάνθρωπο Χριστό.
Έτσι, από τον «καλόν κάγαθόν» ή «σοφόν» άνθρωπο της ελληνικής φιλοσοφίας ανέρχεται εν Χριστώ η Έλληνικότητα στον «άγιον άνθρωπο», τον κατά χάριν θεούμενο, πού γίνεται δηλαδή κατά χάριν ό,τι ό Θεός είναι από τη φύση Του (άχτιστος, αθάνατος, αιώνιος).
Αυτό, άλλωστε, είναι ως σήμερα το ουσιαστικό γνώρισμα του Έλληνα Ορθοδόξου Χριστιανού, αλλά και γενικά κάθε Ορθοδόξου πιστού, η ζήτηση Χάρης καί η δυνατότητα ένωσης με την άκτιστη Θεία Χάρη. Αυτό, σε τελευταία ανάλυση, είναι η Ορθοδοξία. Όπου απουσιάζει αυτή η κίνηση προς το Άκτιστο, τη Θεία Χάρη, εκεί χάνεται και η Ορθοδοξία.
Ποιες είναι λοιπόν, οι εκφράσεις της Ελληνικότητας, πού καταξιώνονται μέσα στην εν Χριστώ ύπαρξη και συνιστούν όδηγητικά φώτα της παγκόσμιας κοινωνίας;

α) Η θρησκευτικότητα ως θεοκεντρικότητα:
Ο Έλληνας, όσο είναι γνωστά τα ίχνη του στην Ιστορία, έχει θεοκεντρική ύπαρξη. Αθεΐα στον αρχαίο Ελληνισμό είναι άγνωστη (θα μας εισαχθεί στους τελευταίους αιώνες από τη δ. Ευρώπη). Τα αρχαιότερα ελληνικά γραπτά κείμενα, τα ομηρικά έπη, είναι θριαμβευτική καταξίωση του διαλόγου Θεού- ανθρώπου, κάτι πού μέσα στη διεργασία της φιλοσοφικής σκέψης θα αναχθεί σε λυτρωτική ζήτηση, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της.
Γι' αυτό ο Απ. Παύλος θα ονομάσει τους Αθηναίους-Έλληνες της εποχής του «δεισιδαιμονεστάτους» (Πράξ. 17, 22), δηλαδή «ευσεβέστατους», διότι τα πάντα στην Αθήνα μαρτυρούσαν την απεγνωσμένη ζήτηση του Αληθινού Θεού (του «αγνώστου Θεού»),πού ως Χριστός Ιησούς θα τους γίνει γνωστός από τον Απ. Παύλο.

β) Η ηθικότητα ως ανθρωπισμός:
Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία, καί μάλιστα η τραγωδία, είναι η προβολή των ανθρωπιστικών αξιών, πού κάνουν τον άνθρωπο αυθεντικό καί γνήσιο (πρβλ. το λόγο του Μενάνδρου : «η χαρήεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος η»).
«Πάσα η ποίησις Όμηρου αρετής εστίν έπαινος» - θα παρατηρήσει ο Χριστιανός - Έλληνας Μέγας Βασίλειος (379) . Οι αρχαιοελληνικές αξίες θα λάβουν πανανθρώπινη εμβέλεια καί θα «παιδεύουν» ως σήμερα τον κόσμο. Ο Χριστιανικός Ελληνισμός θα διδάξει την ανθρωπότητα, πώς οι αξίες γίνονται ζωή μέσα στην ακατανίκητη δύναμη της θείας χάρης, σε σημείο, πού η σχετικά απαισιόδοξη εκείνη αρχαιοελληνική ρήση: «ου ράδιον φύσιν πονηράν μεταβαλεϊν» να ξεπερασθεί στη χριστιανική ομολογία: «πάντα Ισχύω εν τω ένδυναμούντί με Χριστώ» (Φιλ. 4 , 13).

γ) Η συνείδηση της ενότητας και καθολικότητας της
Ό αρχαίος Έλληνας καταφάσκει όλες τις όψεις του βίου, θέλοντας να μορφώσει τον «καθολικό» καί «ενιαίο» άνθρωπο , κάτι πού μεγαλειωδώς αποκαλύπτεται στο επισημότερο κέντρο της ελληνικότητας, τους Δελφούς. Στο πρώτο επίπεδο είναι τα ιερά, η αναφορά του ανθρώπου στο «Θειο», ως πηγή δύναμης και ζωής. Στο δεύτερο βρίσκεται το θέατρο, ο χώρος της ψυχικής παιδείας του ανθρώπου, καί στο τρίτο το στάδιο, ο χώρος διάπλασης του σώματος, για να συμπράττει καί αυτό στην πραγμάτωση του όλου ανθρώπου ως ανθρώπου. Η θεοκίνητη όμως αύτη ελληνική συνείδηση βρίσκει στον Χριστιανισμό τη λειτουργική έκφραση της: «Εαυτούς καί αλλήλους, καί πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». Η θέωση αναφέρεται σ' δλο τον άνθρωπο (σώμα καί ψυχή) καί σ' όλη την ύπαρξη του.

δ) Ουσιαστικό γνώρισμα της ελληνικής σκέψης είναι η «ζήτησις της αληθείας». Σ' αυτή τη φράση συγκεφαλαιώνει όλη την Ελληνική Φιλοσοφία ο Αθηναίος(;) Κλήμης ο Άλεξανδρεύς (215 μ .Χ.). Για να συμπληρώσει, ότι «Αλήθεια» είναι Αυτός, πού είπε για τον εαυτό Του ότι είναι η αλήθεια (Ιω. 14,6), ο Χριστός ως «Αυτοαλήθεια». Η παράσταση Ελλήνων αρχαίων φιλοσόφων (Ηρακλείτου, Θαλή, Πλάτωνος κ.λπ.) στους νάρθηκες των χριστιανικών εκκλησιών στο Βυζάντιο/ Ρωμανία είναι η χριστιανική καταξίωση αυτής της αναζήτησης («ως προειπόντες την έλευσιν Χριστού»). Δίκαια ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ συνήθιζε να λέγει, ότι «δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί, αν δεν γίνουμε πρώτα Έλληνες», υπογραμμίζοντας έτσι αυτή την αρετή του Ελληνισμού (πρβλ. Α' Κορ. 1,22), τη ζήτηση της Αλήθειας. Είναι δε λόγος του Χριστού, ότι «ο ζητών ευρίσκει» (Ματθ. 7,8).

ε) Βασικό γνώρισμα της αυθεντικής Ελληνικότητας είναι η κατανόηση των ορίων του λόγου:
Ποτέ ο Ελληνισμός δεν γνώρισε τη δυτικοευρωπαϊκή νοησιαρχία (αρχίζει με τον Αυγουστίνο: Credo ut intelligam - πιστεύω για να κατανοήσω, καί ολοκληρώνεται στον Καρτέσιο: Cogito ergo sum - σκέπτομαι άρα υπάρχω = ταύτιση της ύπαρξης με τη σκέψη, διάνοια). Γι' αυτό καί στον Ελληνισμό δεν αυτοθεοποιήθηκε η ανθρώπινη διάνοια (η λογική/ raison θα θεοποιηθεί στη Γαλλική επανάσταση). Ο Έλληνας γνωρίζει τα όρια του ανθρωπίνου λόγου και γι' αυτό καταδικάζει την ανθρώπινη απολυτότητα ως «ύβριν» (Τραγωδία). Έτσι, θα προχωρήσει ο Ελληνισμός, με μια υπέροχη αυθυπέρβαση, στην αυθυπόταξή του στον Άκτιστο Τριαδικό Θεό καί τη διάκριση της «Θείας γνώσης» (του 'Άκτιστου) - από τη γνώση του κτιστού (ανθρώπινη γνώση- σοφία). Έτσι διαφοροποιείται ριζικά η θεία γνώση από την ανθρώπινη - κτιστή γνώση (επιστήμη) καί αποσαφηνίζεται η ουσία του χριστιανισμού ως ζήτησης, κατά πρώτο και κύριο λόγο, της θείας σοφίας - της άκτιστης χάρης (θεώσεως) ως αιώνιου προορισμού του ανθρώπου.

ζ)Η κοινωνική αντίληψη της αλήθειας:
Ο Έλληνας, παρά τις ατομοκρατικές του τάσεις, δεν χάνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, όχι μόνο ως θέληση κοινωνίας (επικοινωνίας) με τον συνάνθρωπο (πρβλ. το ελληνικότατο «συμπόσιο» ή το χριστιανικό πανηγύρι), αλλά και ως ανάγκη εμπειρικής «μετοχής» στην πραγματικότητα. Έτσι από τον σοφό Ηράκλειτο, πού διακήρυττε, ότι «όταν μοιραζόμαστε τα πράγματα με τους άλλους, τότε ζούμε αληθινά», μπόρεσε ο Έλληνας ως χριστιανός να βιώσει την ανάγκη «κοινωνίας» - κοινής μετοχής στα αγαθά (υπέρβαση του ατομισμού). Ποτέ ο Ελληνισμός δεν θα έφθανε στην παραδοχή κοινωνικών συστημάτων, πού πηγάζουν από το υλοκρατικό φρόνημα (καπιταλισμός, σοσιαλισμός, μαρξιστικός κομμουνισμός), αν δεν εισάγονταν στανικά στη ζωή του. Η νόθα αστικοποίηση (καθ. Βασ. Φίλιας) καί η «νόθα σοσιαλιστικοποίηση» της ελληνικής πραγματικότητας βεβαιώνει το αμετάβλητο της ελληνικής συνείδησης στην «κοινωνικότητα» της.

ζ) Η προσληπτική καί μετασκευαστική δύναμη:
Ο Έλληνας καί ως αρχαίος καί ως Χριστιανός, καταφάσκει την ετερότητα του αλλού, δεν απορρίπτει κανένα. Παραλαμβάνει γι' αυτό από κάθε λαό ό,τι μπορεί να αυξήσει τη δική του πνευματική περιουσία. Τα οποιαδήποτε όμως δάνεια τα επιλέγει ανάλογα με το δικό του, αναζητώντας ομοούσια στοιχεία της ταυτότητας του, πού γι' αυτό δεν την αλλοιώνουν.
Γι' αυτό πιστεύουμε, ότι ο Έλληνας στο βάθος δεν αλλάζει καί γι' αυτό δεν χάνεται. Ό ,τι προσλάβει ο Έλληνας από τους άλλους, το «μετασκευάζει», το προσαρμόζει στο δικό του καί το μεταμορφώνει σύμφωνα με το δικό του. Είναι γνωστή η σχετική διατύπωση του Πλάτωνος στην Έπινομίδα του: «ό,τιπερ Έλληνες βαρβάρων (των μη Ελλήνων) λάβωσι, κάλλιον τούτο εις τέλος απεργάζονται». Αυτός είναι ο δυναμισμός της ελληνικότητας σ' όλους τους αιώνες. Η αναγνώριση όμως της αξίας του αλλού είναι το θεμέλιο της ακόλουθης ελληνοχριστιανικής αρετής.

η) Η Οικουμενικότητα:
Ποτέ ο Ελληνισμός, ήδη από τις αρχαίες αποικίες του, δεν κλείσθηκε σε κάποιο γκέττο. Ούτε απλώθηκε στον κόσμο με κατακτητικές διαθέσεις, όπως οι «κογκιστατόρες» (κατακτητές) της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. (Οι χώρες - μπανανιές στενάζουν ακόμη κάτω από την τυραννία κάποιων ευρωπαϊκών χωρών). Ό Ελληνισμός δεν υποδουλώνει, αλλά ελευθερώνει καί συνδοξάζεται μαζί με τους άλλους.
Η ελληνική οικουμενικότητα, με βάση τον πολιτισμό (Μ. Αλέξανδρος), μεταμορφώνεται σε Χριστιανική Οικουμενικότητα με τη μεταλλαγή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε χριστιανική (Μ. Κωνσταντίνος). Μ. Αλέξανδρος καί Μ. Κωνσταντίνος είναι οι δύο όντως μεγάλοι ηγέτες της Ελληνικότητας στους αιώνες. Καί οι δύο καταφάσκουν την ετερότητα καί ιδιαιτερότητα των άλλων λαών καί τους ενοποιούν, ο πρώτος με τον πολιτισμό, ο δεύτερος μέσα στην Ορθόδοξη πίστη. Ποτέ ο αυθεντικός Έλληνας δεν θα φθάσει σε φυλετικές - ρατσιστικές διακρίσεις. Γνωρίζοντας τον εαυτόν του, αναγνωρίζει καί τους μη Έλληνες εκ καταγωγής, κάνοντας και αυτούς συνέλληνες και πνευματικούς αδελφούς του. Αν ο Έλληνας Ισοκράτης θα διακηρύξει, ότι κύριο στοιχείο της Ελληνικότητας είναι η «ελληνική παίδευσις», έτσι και ο ελληνοποιημένος πολιτιστικά Απ. Πέτρος θα διακηρύξει, ότι «εν παντί εθνει ο φοβούμενος τον θεόν καί εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αύτω εστίν» (Πράξ. 10,35). Η χάρη της Πεντηκοστής, στην οποία βαπτίσθηκε καί ο Ελληνισμός, ενώνει δλο τον κόσμο («εις ενότητα πάντας εκάλεσεν»),καταργώντας κάθε διαφορά - καρπό της ανθρώπινης αμαρτίας. Ο Ελληνισμός μέσα στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, συναδελφώνεται και αδελφοποιείται με κάθε λαό («ουκ ενι Έλλην καί Ιουδαίος», Κολ. 3,11) σε μία ποίμνη (Ίω. 10, 16), με Ποιμένα τον Χριστό.

Ο Χριστιανός Έλληνας

Αυτά είναι βασικά στοιχεία της αυθεντικής Ελληνικότητας (η μη αυθεντική είναι ο γραικυλισμός), πού ολοκληρώθηκε μέσα στην Χριστιανικότητα ως Ορθοδοξία. Και αυτά είναι τα πανανθρώπινα λυτρωτικά μηνύματα στον σημερινό κόσμο από την Χριστιανική - Ορθόδοξη Ελληνικότητα, είναι η προσφορά του Ελληνισμού στην ανθρωπότητα, πού ολοκληρώνεται εν Χριστώ ως «καινός» (νέος, αναγεννημένος) άνθρωπος και «καινή» ανθρώπινη κοινωνία. Ως άνθρωπος της Χάρης, πού μπορεί να συμπήξει και κοινωνία αγιότητας, δηλαδή ανιδιοτέλειας, ισότητας -αδελφικότητας - δικαιοσύνης.
Σ' αυτό ακριβώς το σημείο αποκαλύπτεται η πλάνη δυο τάσεων, πού εντάθηκαν στην εποχή μας. Είναι πρώτα η γραικυλική «οικουμενικότητα», πού ζητεί την ισοπέδωση των εθνών (άρνηση των ιδιαιτεροτήτων τους) για τη δημιουργία της νεοεποχικής παγκόσμιας κοινωνίας, πού δεν θα είναι παρά η κατίσχυση του Δυτικού συστήματος ζωής ως νεοαποικιοκρατική πλημμυρίδα, στα όρια μιας δολοφονικής για την ανθρωπότητα ισοπεδωτικής ομοιομορφίας. Ο ορθόδοξος Ελληνισμός όμως έχει το δικό του νόημα ζωής, ως ορθόδοξη νοηματοδότηση της ζωής, πού σώζει την αυθεντική σχέση ανθρωπίνου προσώπου και κοινωνικής ομάδας, κάτι πού οραματίσθηκε ο Πλάτων στον «Παρμενίδη» του και γνώρισε ως Χριστιανός ο Έλληνας στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία.

Το πρόσωπο πραγματώνεται καί ολοκληρώνεται (ως πρόσωπο) μέσα στην εκκλησία των Αγίων, καί η ομάδα (Εκκλησία) υπάρχει ως κοινωνία Θεουμένων - Προσώπων, δηλαδή προσωπικοτήτων.
Άλλη αναίρεση του Ελληνισμού σήμερα είναι η μανική αρχαιολατρία ή καλύτερα αρχαιοπληξία, αναβίωση της προσπάθειας του αυτοκράτορα Ιουλιανού (361). Πρακτικά εκφράζεται ως προσπάθεια αποσύνδεσης του Ελληνισμού από την Ορθοδοξία, πού θεωρείται εσφαλμένα ως «εβραϊκή αίρεση», ενώ, όπως είδαμε, ήδη ο Απ. Παύλος απελευθέρωσε τον Χριστιανισμό από κάθε κίνδυνο επιρροής του φαρισαϊκού Ιουδαϊσμού, συνδέοντας τον με την Ελληνικότητα. Αρχαίος Ελληνισμός, όπως τον νοούν οι αρχαιολάτρες μας, δεν μπορεί πια να υπάρξει, χωρίς αυτοκτονία του Ελληνισμού, πού δοξάσθηκε και δοξάζεται μέσα στην Ορθοδοξία. Ο Ορθόδοξος Ελληνισμός, ταυτισμένος με την εν Χριστώ ένσαρκη Αλήθεια, συνεχίζει να φωτίζει λυτρωτικά τον κόσμο, νοηματοδώντας τον κόσμο και την Ιστορία με τον δικό του τρόπο, και γι' αυτό έχοντας τη δική του πρόταση ζωής και σωτηρίας.π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
(Ελληνισμός και Ορθοδοξία, 2000)
Ελληνορθόδοξη Παράδοση: Ρίζωμα και προοπτική"

Αυτά που αναφέρονται, είναι η αλήθεια και όχι κάποια φιλοσοφία, ή θεωρία...
Ας την δεχόμαστε, καμιά φορά, δεν πειράζει...
Εύ-Άγγελος has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 21:17 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
LAPTONAS wrote:
Quote:
Ο Διαφωτισμός παρατηρήθηκε αρχικά στην Αγγλία και αργότερα στις χώρες της Ευρώπης αλλά και έξω απ' αυτήν προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για την Γαλλική Επανάσταση. Οι διαφωτιστές πρέσβευαν τον ορθολογισμό και την πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δράσης, στους πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς, την οικονομία, την εκπαίδευση και τη θρησκεία. Τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας και ενάντια στην τυραννική διακυβέρνηση και την καταπίεση που ασκούσε η Εκκλησία."


Μπράβο ρε παιδιά , πετύχαμε φλέβα χρυσού τώρα. Λοιπόν να απαντήσω εγώ όσο αναφορά τους Διαφωτιστές.

Οι "Διαφωτιστές" ήταν ενάντια στην Καθολική εκκλησία. Η οποία έπιανε κάθε άνθρωπο που ήταν "περίεργος" και το πέταγε στη φωτιά. Εκείνη την εποχή η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν κεκτημένη από τους Οθωμανούς. Επομένως πρέπει πρώτα να διαχωριστεί στο μυαλό σας (π.χ.φίλοι EL και Alpha) ότι η εκκλησία η οποία μαχότανοι διαφωτιστές ήταν πράγματι διεφθαρμένη και συσκοτισμένη γιατί στη πράξη είχε προηγηθεί το Σχίσμα. Επομένως ο διαφωτισμός ήρθε να δώσει φως στο σκοταδισμό του Μεσαίωνα στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κτλ... όπου έκανε κουμάντο το" Βατικανό "(σας θυμίζει κάτι;) στον οποίο δεν συμμετείχε η Ελλάδα... γιατί "ελευθερώθηκε" πολύ μεταγενέστερα.

Μάλιστα ο λόγος που είμαστε τόσο πίσω σαν άνθρωποι στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε περάσει τη δοκιμασία του Διαφωτισμού την οποία μόλις τα τελευταία χρόνια ψιλοπερνάμε κυρίως μέσω Ιντερνετ [σκεφτείτε πόσο περιορισμένη γνώση θα είχαμε αν δεν υπήρχε το ρημάδι το διαδίκτυο] . Προσωπικά έχω βραχνιάσει να λέω ότι πρέπει να "διαφωτιστούμε" αν θέλουμε να σωθούμε σε αυτό τον έρμο τόπο. Στην ουσία μπορεί ο Διαφωτισμός σε μας να φαίνεται κάτι ξένο ... όμως η Μηχανική λειτουργία του είναι πολύ γνωστή σε μας από την αρχαιότητα ... αφού στην ουσία διαφωτισμός είναι όταν "φωτίζουμε" με εποικοδομητικές γνώσεις και εμπειρίες την "αμάθητη και συσκοτισμένη" ζωή μας. και το πρώτο που πρέπει να κατέχει κανείς είναι λογική, δηλαδή να μπορεί να υπολογίζει και να έχει λογική συνέπεια στη σκέψη του. Αυτά είναι λίγο πολύ ξεπερασμένα από την εποχή του Περικλή :p

Τώρα όσο αναφορά τα επιχειρήματα μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού ... μου θυμίζουν παντρεμένο ζευγάρι που γκρινιάζει συνεχώς ο ένας στον άλλο. Οι σύμβουλοι οικογένειας λένε ότι η διαφωνία είναι πολύ υγιής γιατί έτσι γνωρίζει καλύτερα ο ένας τον άλλο , αρκεί να μη σπάνε κεφάλια. Επί της ουσίας :

Μου αρέσει πολύ η οπτική ότι κάποιος μπορεί να έχει παιδεία αρχαιοελληνική και πίστη στον Τριαδικό Θεό που δίδαξε ο Ιησούς. Το βρίσκω απόλυτα συμβατό.

Αν έχει κανείς να προτείνει κάτι καλύτερο : πχ. να πιστεύουμε στην Ήρα ; ας το πει.

Εν τέλει, οι Διαφωτιστές πήραν ότι καλύτερο βρήκαν από την Αρχαία Ελλάδα και έτσι ξύπνησαν. Δεν πήραν τίποτα το Θεολογικό. Δηλαδή δεν διάβασαν Όμηρο και είπαν: Να ! το σωστό είναι να πιστεύουμε στο Δία. Όχι. Διάβασαν Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Σωκράτη και είπαν : Να: το σωστό είναι να σκεφτόμαστε ορθά-λογικά. Κάτι που ο νέο-Έλληνας ακόμα δεν έχει επιτύχει πλήρως. Επίσης, δεν κρατούσαν την ορθή σκέψη για τους εαυτούς τους αλλά φρόντιζαν να την μεταφέρουν (να διαφωτίσουν) και στους υπόλοιπους. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που κάνει τηλεόραση.. η οποία προσπαθεί να χωθεί στο μυαλό όλων μας με τα σκουπίδια-πληροφορίες της.... μεγάλη κουβέντα....

Δεν αντιλεγω φιλε μου σε αυτα που εγραψες, μαλιστα συμφωνω σε πολυ μεγαλο βαθμο.

Αντιλεγω στο γεγονος οτι ειναι γνωστο στους παντες, οτι "οι βυζαντινοί λόγιοι (υπονοωντας επιπλεον "χριστιανους" λογω του θεματος του νηματος), που έφυγαν, απο το Βυζάντιο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, για τη δύση, δημιούργησαν τον δυτικό διαφωτισμό".

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
Unread postPosted: 28 Dec 2012, 21:21 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 09 Feb 2011, 12:39
Posts: 4287
Has thanked: 114 time
Have thanks: 332 time
Αγαπητέ μου Alphabet,αναφέρθηκα, στην βικιπεδία, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά, ονόματα και πως,
η βυζαντινή ελληνοχριστιανική κουλτούρα, επηρέασε την δύση....Το αμφισβητείς,δλδ;...


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post a new topicPost a reply Page 1 of 6   [ 115 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
suspicion-preferred