Change font size

Welcome
Τώρα που μας βρήκες θα ανακαλύψεις την Αλήθεια που μας κρύβουν επιμελώς
Tα θέματα πονάνε κάποιους που επιθυμούν να επιβάλουν την νέα τάξη και να συντηρούν τον κόσμο σε μια διαρκείς ύπνωση και ένα βαθύ σκοτάδι, προκειμένου να μην αντιδράσει στις προθέσεις τους και στο διεστραμμένο σχέδιό τους.

Πολλά συμβαίνουν γύρο μας, ακόμα και οι ποιο δύσπιστοι αντιλαμβάνονται οτι κάθε μέρα γίνονται αλλαγές και πολλές φορές ακατανόητες απο κοινούς ανθρώπους.

Κάτι δεν πάει καλά.

Κάποια θέματα θα σας προβληματίσουν, αν δεν έχετε προβληματιστεί ακόμα.

Κάποια τα έχετε απλώς ακούσει αλλά δεν δώσατε σημασία ή σας τα πέρασαν με μαεστρία ώστε να μην αντιδράσετε.

Εμείς προσπαθούμε να Εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά.
Πιστεύουμε οτι μας αφορούν όλους και οτι δεν μας ρωτάνε όταν παίζουν με το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Η γνώση είναι προς όλους και όχι μόνο για τον εαυτό μας.

Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς μιας και όλα τα συμπεράσματα είναι υποκειμενικά.

Επιθυμούμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια να μεγαλώσουμε την θεματολογία μας και να συμβάλετε με τους προβληματισμούς σας, με την γνώση σας και τη γνώμη σας στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών.

Γίνε μέλος στο φόρουμ και βοήθησε να διαδοθούν και οι δικές σου αλήθειες, γνώσεις και εμπειρίες!


Post a new topicPost a reply Page 1 of 4   [ 71 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Author Message
 Post subject: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 15 Sep 2009, 17:11 
Great Poster
Great Poster
User avatar

Joined: 03 Apr 2009, 23:50
Posts: 176
Location: Volos
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Δεν μπορούμε βέβαια να αποδείξουμε τίποτα από τα δύο εύκολα. Παραθέτω
εδώ το ερώτημα προς "συζήτηση" κι όχι προς απάντηση.

Μιας που για μόνη αξιόπιστη πηγή για τη ζωή του Χριστού έχουμε τα Ευαγγέλια
αναρτώ το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου που θα βρούμε και στην
Καινή μας Διαθήκη:

Βίβλος γενέσεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ ᾽Αβραάμ. ᾽Αβραὰμ ἐγέννησε
τὸν ᾽Ισαάκ, ᾽Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιακώβ, ᾽Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιούδαν
καὶ τοὺς ἀδελ φοὺς αὐτοῦ, ᾽Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ
τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Εσρώμ, ᾽Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αράμ,
᾽Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αμιναδάβ, ᾽Αμιναδάβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασών, Ναα
σὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς ῾Ραχάβ,
Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ωβὴδ ἐκ τῆς ῾Ρούθ, ᾽Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιεσσαί,
᾽Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα.

Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ
ἐγέννησε τὸν ῾Ροβοάμ, ῾Ροβαὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αβιά, ᾽Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν
᾽Ασά, ᾽Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωσαφάτ, ᾽Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωράμ, ᾽Ιωρὰμ
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Οζίαν, ᾽Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωάθαμ, ᾽Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε
τὸν ῎Αχαζ, ῎Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Εζεκίαν, ᾽Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ,
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αμών, ᾽Αμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιω σίαν, ᾽Ιωσίας δὲ
ἐγέννησε τὸν ᾽Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

Μετὰ δὲ τὴν με τοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾽Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ
δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αβιούδ,᾽Αβιοὺδ δὲ
ἐγέννησε τὸν ᾽Ελιακείμ, ᾽Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αζώρ, ᾽Αζὼρ δὲ ἐγέννησε
τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αχείμ, ᾽Αχεὶμ δὲ ἐγέννη σε τὸν ᾽Ελιούδ,
᾽Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ελεάζαρ, ᾽Ελε άζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιακώβ, ᾽Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μα ρίας,
ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾽Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.

Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾽Αβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως
τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνοςγενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν.
Μνη στευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾽Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου. ᾽Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.


Σύμφωνα με τον παραπάνω κατάλογο, πέρασαν 14 γενιές από τον Αβραάμ
ως το βασιλιά Δαβίδ, 14 από τον Βασιλιά Δαβίδ ως τον καιρό που μεταφέρθηκαν
αιχμάλωτοι οι Εβραίοι στη Βαβυλώνα και άλλες 14 από την αιχμαλωσία τους
μέχρι και τη γέννεση του Χριστού.


Ομολογουμένως μπορούμε να πούμε από μια "οπτική γωνία" πως ο Χριστός
κατάγεται από τη γενιά των Ιουδαίων και ήταν Εβραίος εξ' αίματος και κατά
θρήσκευμα. Είναι όμως πράγματι έτσι;


Image

********************************************************

1) Θα ήταν έτσι αν λάβαμε υπόψιν ότι ο Ιωσήφ, πατέρας Του Ιησού, ήταν ο
πραγματικός εξ' αίματος πατέρας Του Θεανθρώπου, αλλά δεν ήταν. Η Μαρία
συνέλαβε το Χριστό μέσω του Αγίου Πνεύματος κι όχι φυσιολογικά όπως
εμείς όλοι θα λέγαμε μετα συνουσιασμού. Η Μαρία ήτο Παρθένος και το αίμα
του Χριστού ήταν 50% δικό της και 50% Του Αγίου Πνεύματος.

α)Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει θρήσκευμα μηδέ εθνικότητα, καθότι και οι 2 αυτοί
θεσμοί (εθνικότητας και θρησκεύματος) είναι πλασμένοι από τους ανθρώπους.

β)Η Μαρία ήταν Ιουδαία προσηλυτισμένη στις τότε Εβραϊκές γραφές και λάτρευε
ένα και μοναδικό Θεό. Τον καιρό εκείνο υπήρξαν πολλοί Έλληνες μεταναστάτες
και θα μπορούσε και η Μαρία να ήταν εξ' αίματος Ελληνίδα. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε
να το πούμε με καμμία σιγουριά, καθότι δε γνωρίζουμε την ιστορία των εξ'αίματος
προγόνων της παρά μόνον στο Πρωτευαγγέλιο. Κατά το Πρωτευαγγέλιο του
Ιακώβου όμως, ο Ματθάν, γιος του Ελ Άζάρ παντρεύτηκε τη Μαρία και απέκτησαν
ένα γιο, τον Ιακώβ (πατέρα του Ιωσήφ και μνηστήρα της Παναγίας) και
τρεις ακόμη κόρες, μεταξύ αυτών την Άννα (που ήταν και η εξ' αίματος μητέρα
της Μαρίας -Παναγίας-
). Αυτό λέει το Πρωτευαγγέλιο Του Ιακώβου που στις
μέρες μας, πιστέψτε με, θεωρώ πολύ αμφίβολο το περιεχόμενο και την αξιοπιστία του.

______________________________________________________________________
Συμπέρασμα: ΚΑΝΕΝΑ, αλλά μπορούμε να πούμε πως κατά το Πρωτευαγγέλιο,
ο Χριστός θεωρητικά ήταν εξ' αίματος Εβραίος αφού η Μαρία και ο Ιωσήφ ήταν....

...πρώτα ξαδέρφια! :bigthink: επειδή η μητέρα της Παναγίας Άννα και ο πατέρας
του Ιωσήφ Ιακώβ ήταν αδέρφια και είχαν κοινό πατέρα, τον Ματθάν. :bigthink:
______________________________________________________________________

Μπέρδεμα αγαπητοί μου φίλοι, μπέρδεμα! Είμαι σίγουρος όμως πως μαζί θα
βρούμε την άκρη. Θεωρώ το περιεχόμενο του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου
αναμφίβολο, οπότε εγώ προσωπικά το αφήνω στην άκρη και συνεχίζω με
ερωτηματικά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο Χριστός μπορεί να μην
ήταν Εβραίος.


********************************************************

2) Οι Εβραίοι είχαν για τιμωρία τον λιθοβολισμό. Αν ο Χριστός ήταν Εβραίος,
θα έπρεπε να τον τιμωρήσουν οι ίδιοι οι Εβραίοι με λιθοβολισμό αν θεωρούταν
ομοεθνής τους κι όχι Έλληνας ή Ρωμαίος για να τιμωρηθεί με σταύρωση όπως
τιμωρούσαν τότε οι Ρωμαίοι.

α) Τι ακριβώς μπορούσε να συμβαίνει σε εκείνη την περίπτωση; Οι Εβραίοι
Ιερείς ίσως δεν θεωρούσαν το Χριστό Εβραίο γιατί ήλθε και καλά σε αντιπαράθεση
με τους τότε Εβραϊκούς νόμους και θεωρούσαν ίσως ντροπή να τον τιμωρήσουν
ως ομοεθνή τους.

β) Στον Σταυρό επάνω κρέμασαν την πινακίδα "Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς
Των Ιουδαίων". Αυτό βέβαια το κάνανε οι Ρωμαίοι κι όχι οι Γραμματείς Εβραίοι
που τον παρέδωσαν στους Ρωμαίους. Άρα η ποινή του Ιησού αφέθηκε εξ'ολοκλήρου
στα χέρια των Ρωμαίων δίχως οι Εβραίοι να έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν
τους στρατιώτες να αφαιρέσουν την πινακίδα. Γιατί; Μήπως γιατί θεωρήθηκε και
από τους Ρωμαίους ότι δεν ήταν στ' αλήθεια Εβραίος για να μπορεί να τιμωρηθεί
από τους ίδιους; Οι Ρωμαίοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα να τιμωρήσουν Εβραίο
παρά μόνον οι Εβραίοι δια λιθοβολισμό.

______________________________________________________________________
Συμπέρασμα: πάλι ΚΑΝΕΝΑ, αλλά μπορούμε να πούμε πως υπάρχει κάποια περίπτωση
να μην ήταν Εβραίος εξ'αίματος για να μπορούν να τον αναλάβουν οι Ρωμαίοι.
Οι Εβραίοι θέλανε το θάνατό Του με όποιοδήποτε τρόπο. Μπορούσαν να τον
λιθοβολήσουν και ως Ιουδαίοι είχαν το δικαίωμα, αλλά ο Καϊάφας δεν εξέδωσε
αυτή την ποινή και τον παρέδωσε στον Πιλάτο ο οποίος ήταν Ρωμαίος Ηγεμόνας
______________________________________________________________________

Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο Χριστός δεν ήταν Εβραίος, μα δεν μπορώ
δυστυχώς να πω τίποτα με σιγουριά καθότι οι λίγες αξιόπιστες πηγές μας δεν
οδηγούν σε κάποιο λογικό συμπέρασμα.


Εσείς τι πιστεύετε; Ποιά είναι η γνώμη σας;

_________________
Image Image Image
Fairytale awakens with a dream...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 15 Sep 2009, 18:53 
Good Poster
Good Poster

Joined: 26 Dec 2008, 21:48
Posts: 99
Has thanked: 0 time
Have thanks: 2 time
Φίλε Αvadon ανοίγεις μεγάλο θέμα, τις αλήθειες του οποίου λίγοι είναι σε θέση να αποδεχθούν, και ακόμα λιγότεροι αυτοί που που θα αποδεχθούν εναλλακτικές πηγές-αποδείξεις.Κατά την γνώμη μου πρέπει κάνεις να αναζητήσει απαντήσεις σε απλές σκέψεις όπως σε ποιά Θρησκεία της εποχής υπήρχαν γυναίκες αφιερωμένες από την παιδική τους ηλικία σε ιερά και ναούς? Στην συναγωγή λίγο δύσκολο μου φαίνεται μιάς και απαγορευόταν αυστηρώς η είσοδος και μόνο σε γυναίκες,πόσο δε το να είναι αφιερωμένες από μικρές.Όσο για τον Ναό του Σολομώντος σύμφωνα με μελέτες και αποδείξεις ήταν μικρός σε μέγεθος και είναι ζήτημα? Αν επιτρεπόταν η είσοδος σε όλους? Πόσο δε το να μεγαλώνει μια νεαρή κοπέλα μέσα σε αυτόν αρκετά χρόνια ως και την έλευση του Ιησού Χριστού (Κωσταλέξη μου θυμίζει).Η αρχαία Ελληνική θρησκεία είναι γνωστό πως είχε εξαπλωθεί σε όλο τον γνωστό κόσμο της εποχής,το ίδιο συνέβη και στην περιοχή της Ιουδαίας όπου υπήρχαν πλήθος αρχαίων Ελληνικών ιερών μιάς και κατά το Ρωμαϊκό δίκαιο υπήρχε ανεξηθρησκεία εκείνη την εποχή.Πρέπει να δει κανείς την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην περιοχή του Αγίου Όρους και της Θεοτόκου, η οποία κατά την γνώμη μου αφιερώθηκε σε ναό της Αρτέμιδος από την μικρή της ηλικία, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή πού βρίσκεται σήμερα η Μονή Μεγίστης Λαύρας (Υπάρχουν ακόμη και στις μέρες μας τα μάρμαρα και ο χώρος εντός της Μονής).Είναι γνωστό πως στην περιοχή του Άθω κατά την αρχαιότητα υπήρχαν έξι πόλεις. Δεν αποκλείεται η Παναγία να ζήτησε από τον ιό της να της αφιερωθεί η περιοχή που μεγάλωσε κατά την παιδική της ηλικία μιάς και είχε και τις ανάλογες αναμνήσεις.Έτσι λοιπόν κατά την γνώμη μου κάποια μεταγενέστερα χρόνια μετανάστευσε σε ιερό της Αρτέμιδος στην περιοχή της παλαιστίνης, όπου και δέχθηκε τον ενσαρκωμένο Θείο λόγο.Μπορεί κανείς, αν διαβάσει το Ταλμούδ να βρεί πολλά στοιχεία για το τελείως διαφορετικό γενεαλογικό δένδρο της Θεοτόκου περί Πανθήρα κ.τ.λ. όπου της έχουν και πολλά αναθέματα και κατάρες (ίσως γιατί ο Θείος λόγος δεν είναι από την γενιά των Ιουδαίων?)Πάντως είναι γεγονός πως και από απόκρυφα ευαγγέλια κατά την σταύρωση του Ιησού γινόταν λόγος μεταξύ των Ιουδαίων, πως είναι δυνατόν να σταυρώσουμε Ιουδαίο?Και τότε κάποιοι άλλοι απαντούσαν,μην φοβάστε δεν είναι από το δικό μας το γένος.Πάντως αν ψάξει κάνεις και τα ονόματα με τα οποία είναι γνωστός ο Ιησούς θα βρεί πως είναι τίτλοι μυημένου σε μυστήρια θρησκευτικού περιεχομένου.Χριστός=Αυτός που είναι χρήσιμος,Ιησούς=Αυτός που σώζει,Εμμανουήλ=Ο θεός μαζί μας, τίτλος ο οποίος του είχε επιδοθεί από τους περίοικους της εποχής.Το πραγματικό του όνομα ποίο είναι? Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ?Η ίσως να μην είμαστε σε θέση να το αποδεχθούμε?Ελπίζω να βοήθησα κάπως.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 15 Sep 2009, 20:06 
Member
Member
User avatar

Joined: 10 Jun 2009, 12:31
Posts: 47
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Highscores: 1
O Χριστός ήταν αυτός που ήταν και έκανε αυτό που έκανε. Δεν νομιζώ οτι έχει σημασία τι εθνικότητας ήταν αφού η φύση Του ήταν Θεική.Οποιος εβραιος καμαρώνει για το οτι ο Χριστός είχε ιδια καταγωγή , δική του αμαρτία :kafe:

_________________
<<Ή λέγε τι σιγής κρείτον ή σιγήν έχε>>.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

(Ή να λες κάτι καλύτερο της σιωπής ή να σιωπαίνεις).


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 09:34 
Advanced Member
Advanced Member
User avatar

Joined: 14 Jan 2009, 15:55
Posts: 887
Location: -=Athens=-
Has thanked: 0 time
Have thanks: 16 time
ΠΑΝΤΕΛΗΣ wrote:
Φίλε Αvadon ανοίγεις μεγάλο θέμα, τις αλήθειες του οποίου λίγοι είναι σε θέση να αποδεχθούν, και ακόμα λιγότεροι αυτοί που που θα αποδεχθούν εναλλακτικές πηγές-αποδείξεις.Κατά την γνώμη μου πρέπει κάνεις να αναζητήσει απαντήσεις σε απλές σκέψεις όπως σε ποιά Θρησκεία της εποχής υπήρχαν γυναίκες αφιερωμένες από την παιδική τους ηλικία σε ιερά και ναούς? Στην συναγωγή λίγο δύσκολο μου φαίνεται μιάς και απαγορευόταν αυστηρώς η είσοδος και μόνο σε γυναίκες,πόσο δε το να είναι αφιερωμένες από μικρές.Όσο για τον Ναό του Σολομώντος σύμφωνα με μελέτες και αποδείξεις ήταν μικρός σε μέγεθος και είναι ζήτημα? Αν επιτρεπόταν η είσοδος σε όλους? Πόσο δε το να μεγαλώνει μια νεαρή κοπέλα μέσα σε αυτόν αρκετά χρόνια ως και την έλευση του Ιησού Χριστού (Κωσταλέξη μου θυμίζει).Η αρχαία Ελληνική θρησκεία είναι γνωστό πως είχε εξαπλωθεί σε όλο τον γνωστό κόσμο της εποχής,το ίδιο συνέβη και στην περιοχή της Ιουδαίας όπου υπήρχαν πλήθος αρχαίων Ελληνικών ιερών μιάς και κατά το Ρωμαϊκό δίκαιο υπήρχε ανεξηθρησκεία εκείνη την εποχή.Πρέπει να δει κανείς την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην περιοχή του Αγίου Όρους και της Θεοτόκου, η οποία κατά την γνώμη μου αφιερώθηκε σε ναό της Αρτέμιδος από την μικρή της ηλικία, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή πού βρίσκεται σήμερα η Μονή Μεγίστης Λαύρας (Υπάρχουν ακόμη και στις μέρες μας τα μάρμαρα και ο χώρος εντός της Μονής).Είναι γνωστό πως στην περιοχή του Άθω κατά την αρχαιότητα υπήρχαν έξι πόλεις. Δεν αποκλείεται η Παναγία να ζήτησε από τον ιό της να της αφιερωθεί η περιοχή που μεγάλωσε κατά την παιδική της ηλικία μιάς και είχε και τις ανάλογες αναμνήσεις.Έτσι λοιπόν κατά την γνώμη μου κάποια μεταγενέστερα χρόνια μετανάστευσε σε ιερό της Αρτέμιδος στην περιοχή της παλαιστίνης, όπου και δέχθηκε τον ενσαρκωμένο Θείο λόγο.Μπορεί κανείς, αν διαβάσει το Ταλμούδ να βρεί πολλά στοιχεία για το τελείως διαφορετικό γενεαλογικό δένδρο της Θεοτόκου περί Πανθήρα κ.τ.λ. όπου της έχουν και πολλά αναθέματα και κατάρες (ίσως γιατί ο Θείος λόγος δεν είναι από την γενιά των Ιουδαίων?)Πάντως είναι γεγονός πως και από απόκρυφα ευαγγέλια κατά την σταύρωση του Ιησού γινόταν λόγος μεταξύ των Ιουδαίων, πως είναι δυνατόν να σταυρώσουμε Ιουδαίο?Και τότε κάποιοι άλλοι απαντούσαν,μην φοβάστε δεν είναι από το δικό μας το γένος.Πάντως αν ψάξει κάνεις και τα ονόματα με τα οποία είναι γνωστός ο Ιησούς θα βρεί πως είναι τίτλοι μυημένου σε μυστήρια θρησκευτικού περιεχομένου.Χριστός=Αυτός που είναι χρήσιμος,Ιησούς=Αυτός που σώζει,Εμμανουήλ=Ο θεός μαζί μας, τίτλος ο οποίος του είχε επιδοθεί από τους περίοικους της εποχής.Το πραγματικό του όνομα ποίο είναι? Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ?Η ίσως να μην είμαστε σε θέση να το αποδεχθούμε?Ελπίζω να βοήθησα κάπως.
Μου αρέσει πολύ η προσέγγιση σου.............!!!

_________________
-="Ελλην" σημαίνει Φώς καί Πνεύμα. Σημαίνει Ανθρωπος καί Εξανθρωπιστής. Σημαίνει Αρετή καί Κάλος κι Ανδρεία. Σημαίνει Ελευθερία καί Δίκαιον καί σεβασμό Ετεροδόξων. "Ελλην" σημαίνει Αρμονία καί Ηθος καί Ερως γιά τήν Φύση καί τόν Κόσμο. Βαρύ τό φορτίο τής κληρονομιάς ενός τέτοιου ονόματος καί λίγοι έχουν τό δικαίωμα νά τό φέρουν.''=-

-="ΟΥΚ ΑΙΣΧΥΝΩ ΤΑ ΙΕΡΑ ΟΠΛΑ ΟΥΔΕ ΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΝ ΟΠΟΥ ΑΝ ΣΤΟΙΧΗΣΩ ΑΜΥΝΩ ΔΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΠΛΕΙΩ ΔΕ ΚΑΙ ΑΡΕΙΩ.''=-

-=BOYS DONT FORGET THAT BEST YOUR POST COUNT THE BIGGER YOUR PENIS GETS=-

Image
Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 10:18 
Επίτιμο Μέλος
Επίτιμο Μέλος

Joined: 04 Nov 2007, 19:24
Posts: 1673
Has thanked: 80 time
Have thanks: 95 time
Ο Χριστός είναι τέλειος θεός και τέλειος άνθρωπος. Ως τέλειος άνθρωπος, ως ο νέος Αδάμ, είναι αδύνατον να του αποδώσουμε εθνική καταγωγή, καθώς οι αναγεννημένοι άνθρωποι (μετά την ανάσταση νεκρών κλπ) είναι όλοι αδέρφια με κοινό πατέρα τον Πατέρα.

Αυτή είναι η προσωπκή μου άποψη.
:kafe:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 10:43 
Guest
Guest

Joined: 31 Jul 2009, 10:01
Posts: 1
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Καλημέρα σε όλους, να προσθέσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Lobsang Rampa "Ο Αστρικός Κόσμος" που ίσως σας φανεί ενδιαφέρον:

"Πρώτα απ'όλα να ρωτήσουμε τι είναι εβραίοι? Η γενική γνώμη έχει μια εσφαλμένη κακή αντίληψη, γιατί σήμερα η λέξη εβραίος αποτελεί βρισιά. Στην πραγματικότητα η λέξη εβραίος δεν χρησιμοποιείται από πολύ παλιά.
Άν ρωτήσετε έναν κοινό άνθρωπο ποιος ήταν ο γενάρχης των εβραίων, σίγουρα θα τον ακούσετε να σας λέει:"Τι ερώτηση μου κάνεις! Φυσικά ο Αβραάμ!"
Όμως όπως αποδεικνύει η ιστορία, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο Αβραάμ δεν ήταν εβραίος!
Άν θελήσετε να διαβάσετε την αρχαία ιστορία, τότε θα διαπιστώσετε ότι ο Αβραάμ ήταν γέννημα ενός τόπου που ονομάζεται Ουρ, στη Χαλδαία. Ακόμα και στη σημερινή εποχή υπάρχουν μέρη που έχουν δύο ονόματα. Άν αυτό σας βοηθά, η Ουρ ήταν γνωστή και ως Ουρ Κασντίμ, που βρίσκεται στη Βαβυλωνία. Αυτό μας φέρνει στο πολύ ενδιαφέρον σημείο ότι ο Αβραάμ απέχει πολύ από το να είναι εβραίος. Ήταν βαβυλώνιος και το πραγματικό του όνομα δεν είχε τίποτα κοινό με εβραϊκό, ήταν Ααβράμ.
Έζησε 2300 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, σε μια εποχή που η λέξη "εβραίος" δεν είχε καν επινοηθεί, και μόνο 1800 χρόνια μετά, όταν ο Αβραάμ είχε μόλις "ανταμειφθεί" με τη λέξη "εβραίος", που απέδιδαν σε ανθρώπους που έζησαν στο βασίλειο του Ιούδα στη Βόρειο Παλαιστίνη.
Για όσους ενδιαφέρονται περισσότερο, μπορούν να κοιτάξουν τη Βίβλο στο Βασιλειών 11.16 β. Εκεί βρίσκονται λόγια γραμμένα 600 χρόνια π.Χ. και η λέξη που χρησιμοποιούσαν για τους εβραίους ήταν "γιαχούντι".
Γυρίστε ξανά στη Βίβλο σας, αυτή τη φορά στο κεφάλαιο Εσθήρ 11.5. Εδώ θα ανακαλύψετε πως η λέξη "εβραίος" αναφέρεται για πρώτη φορά και αναλογιστείτε πως το βιβλίο της Εσθήρ δεν είχε γραφτεί παρά 2400 χρόνια μετά το θάνατο του Αβραάμ. Έτσι διαπιστώνουμε πως οι Γιαχούντι είναι αυτοί που τώρα ονομάζουμε εβραίους.".

http://en.wikipedia.org/wiki/Ur_Ka%C5%9Bdim
http://www.genesisfiles.com/Images/Ur_HarranMap.jpg

Καλή μέρα σε όλους.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 11:22 
Poster
Poster
User avatar

Joined: 08 May 2009, 11:59
Posts: 61
Location: Athens
Has thanked: 0 time
Have thanks: 10 time
Αγαπητοί Argonaut και Sensorgr συμφωνώ με τις απόψεις σας. Είναι τεκμηριωμένες.
Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω ότι υπάρχει κάποιο κενό ή μάλλον συγκάλυψη για την ανατροφή της Θεοτόκου. Είναι τοις πάσι γνωστό ότι στους αρχαίους ελληνικούς ναούς αφιερωμένους κυρίως στην Αρτέμιδα και την Αθηνά αφιερωνόταν κορίτσια απο πολύ μικρές ηλικίες με προορισμό να γίνουν ιέρειες, κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στην εβραϊκή θρησκεία.

Είναι πολύ δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια μιάς και αν υπάρχουν στοιχεία, τα ιερατεία έχουν φροντίσει να τα κρύψουν ή εξαφανίσουν.

Και πέρα από όλα, δηλαδή την καταγωγή του Χριστού, ο ίδιος ως Υιός του Θεού δεν έχει καμμία ανθρώπινη καταγωγή, ούτε και καμμία σημασία αν γεννήθηκε στην Ιουδαία ή οπουδήποτε αλλού ανά τον κόσμο. Η ιδιότητα του είναι εκείνη που "σφραγίζει" την παρουσία του στη Γη, Γαία ή όπως αλλιώς και να την πει κανείς και όχι το αν ο πρόγονός του ήταν ο Δαυίδ και του πολύ σωστά Ααβράμ Βαβυώνιου στην καταγωγή.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 15:22 
Great Poster
Great Poster
User avatar

Joined: 03 Apr 2009, 23:50
Posts: 176
Location: Volos
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Φίλε Παντελή, οι απόψεις σου για το γένος της Μαρίας (Παναγίας) δείχνουν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες. Μπορούμε όμως να θεωρήσουμε τα κείμενα αυτά από το Ταλμούδ αξιόπιστα;

Θέλω να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ο Θεός (Δημιουργός) όπως τον παρουσίαζαν
οι Εβραίοι, ήταν ο ίδιος Θεός που παρουσίαζε ο Χριστός ως Ουράνιο Πατέρα;Από ό,τι φαίνεται
τουλάχιστον σε μένα (γνώμη μου), όχι. Ο Χριστός δίδαξε κάτι διαφορετικό και μοναδικό, το οποίο
ακόμη και στις μέρες μας αποδείκνυται πέρα για πέρα αληθινό. Κρατώ μεγάλες επιφυλάξεις
για την Παλαιά Διαθήκη και ειδικά για την Εβραϊκή Πεντάτευχο.

_________________
Image Image Image
Fairytale awakens with a dream...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 15:34 
Moderator
Moderator
User avatar

Joined: 22 Apr 2009, 15:34
Posts: 1344
Location: ATHENS
Has thanked: 73 time
Have thanks: 359 time
Highscores: 15
Φίλοι μου γιατί πρέπει να βάλουμε ¨ Εθνική Ταυτότητα ¨ στον ΘΕΟ ?

Αυτά είναι Ανθρώπινα πράγματα και είμαι σίγουρος, ότι και ο Θεός δεν θα μας ζητήσει την Εθνική μας ταυτότητα, κάποιοι εδώ στο φόρουμ μπορεί να την ζητάνε όμως ….
ούτε ο Υιος Του Θεού θα μου την ζητήσει.

_________________
Υianni

"Είναι γεναιότερο και βασιλικότερο να νικάς τα πάθη και τις αδυναμίες σου, από το να νικάς στην μάχη τον εχθρό".
Ταδε εφη Μέγας Αλέξανδρος.
Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 16:40 
Good Poster
Good Poster

Joined: 26 Dec 2008, 21:48
Posts: 99
Has thanked: 0 time
Have thanks: 2 time
O Θεός όντως δεν ζητά ταυτότητα πολλοί λειτουργοί του όμως επιμένουν να το κάνουν.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 17:04 
Advanced Poster
Advanced Poster

Joined: 25 Mar 2009, 23:22
Posts: 278
Has thanked: 3 time
Have thanks: 19 time
[quoteΧριστός=Αυτός που είναι χρήσιμος,Ιησούς=Αυτός που σώζει,Εμμανουήλ=Ο θεός μαζί μας, τίτλος ο οποίος του είχε επιδοθεί από τους περίοικους της εποχής.Το πραγματικό του όνομα ποίο είναι? Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ?Η ίσως να μην είμαστε σε θέση να το αποδεχθούμε?Ελπίζω να βοήθησα κάπως.[/quote]

Φίλε Παντελή Χριστός δεν σημαίνει χρήσιμος, αλλά:

Χριστός = Χρισμένος, διότι έχει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος
Ιησούς = ο Θεός σώζει
Εμμανουήλ = ο Θεός μαζί μας

Όλα είναι πραγματικά.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 17:22 
Advanced Poster
Advanced Poster

Joined: 25 Mar 2009, 23:22
Posts: 278
Has thanked: 3 time
Have thanks: 19 time
Avadon wrote:
Δεν μπορούμε βέβαια να αποδείξουμε τίποτα από τα δύο εύκολα. Παραθέτω
εδώ το ερώτημα προς "συζήτηση" κι όχι προς απάντηση.

Μιας που για μόνη αξιόπιστη πηγή για τη ζωή του Χριστού έχουμε τα Ευαγγέλια
αναρτώ το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου που θα βρούμε και στην
Καινή μας Διαθήκη:

Βίβλος γενέσεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ ᾽Αβραάμ. ᾽Αβραὰμ ἐγέννησε
τὸν ᾽Ισαάκ, ᾽Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιακώβ, ᾽Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιούδαν
καὶ τοὺς ἀδελ φοὺς αὐτοῦ, ᾽Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ
τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Εσρώμ, ᾽Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αράμ,
᾽Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αμιναδάβ, ᾽Αμιναδάβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασών, Ναα
σὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς ῾Ραχάβ,
Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ωβὴδ ἐκ τῆς ῾Ρούθ, ᾽Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιεσσαί,
᾽Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα.

Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ
ἐγέννησε τὸν ῾Ροβοάμ, ῾Ροβαὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αβιά, ᾽Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν
᾽Ασά, ᾽Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωσαφάτ, ᾽Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωράμ, ᾽Ιωρὰμ
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Οζίαν, ᾽Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωάθαμ, ᾽Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε
τὸν ῎Αχαζ, ῎Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Εζεκίαν, ᾽Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ,
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αμών, ᾽Αμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιω σίαν, ᾽Ιωσίας δὲ
ἐγέννησε τὸν ᾽Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

Μετὰ δὲ τὴν με τοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾽Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ
δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αβιούδ,᾽Αβιοὺδ δὲ
ἐγέννησε τὸν ᾽Ελιακείμ, ᾽Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αζώρ, ᾽Αζὼρ δὲ ἐγέννησε
τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Αχείμ, ᾽Αχεὶμ δὲ ἐγέννη σε τὸν ᾽Ελιούδ,
᾽Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ελεάζαρ, ᾽Ελε άζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιακώβ, ᾽Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾽Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μα ρίας,
ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾽Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.

Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾽Αβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως
τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνοςγενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν.
Μνη στευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾽Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου. ᾽Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.


Σύμφωνα με τον παραπάνω κατάλογο, πέρασαν 14 γενιές από τον Αβραάμ
ως το βασιλιά Δαβίδ, 14 από τον Βασιλιά Δαβίδ ως τον καιρό που μεταφέρθηκαν
αιχμάλωτοι οι Εβραίοι στη Βαβυλώνα και άλλες 14 από την αιχμαλωσία τους
μέχρι και τη γέννεση του Χριστού.


Ομολογουμένως μπορούμε να πούμε από μια "οπτική γωνία" πως ο Χριστός
κατάγεται από τη γενιά των Ιουδαίων και ήταν Εβραίος εξ' αίματος και κατά
θρήσκευμα. Είναι όμως πράγματι έτσι;


Image

********************************************************

1) Θα ήταν έτσι αν λάβαμε υπόψιν ότι ο Ιωσήφ, πατέρας Του Ιησού, ήταν ο
πραγματικός εξ' αίματος πατέρας Του Θεανθρώπου, αλλά δεν ήταν. Η Μαρία
συνέλαβε το Χριστό μέσω του Αγίου Πνεύματος κι όχι φυσιολογικά όπως
εμείς όλοι θα λέγαμε μετα συνουσιασμού. Η Μαρία ήτο Παρθένος και το αίμα
του Χριστού ήταν 50% δικό της και 50% Του Αγίου Πνεύματος.

α)Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει θρήσκευμα μηδέ εθνικότητα, καθότι και οι 2 αυτοί
θεσμοί (εθνικότητας και θρησκεύματος) είναι πλασμένοι από τους ανθρώπους.

β)Η Μαρία ήταν Ιουδαία προσηλυτισμένη στις τότε Εβραϊκές γραφές και λάτρευε
ένα και μοναδικό Θεό. Τον καιρό εκείνο υπήρξαν πολλοί Έλληνες μεταναστάτες
και θα μπορούσε και η Μαρία να ήταν εξ' αίματος Ελληνίδα. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε
να το πούμε με καμμία σιγουριά, καθότι δε γνωρίζουμε την ιστορία των εξ'αίματος
προγόνων της παρά μόνον στο Πρωτευαγγέλιο. Κατά το Πρωτευαγγέλιο του
Ιακώβου όμως, ο Ματθάν, γιος του Ελ Άζάρ παντρεύτηκε τη Μαρία και απέκτησαν
ένα γιο, τον Ιακώβ (πατέρα του Ιωσήφ και μνηστήρα της Παναγίας) και
τρεις ακόμη κόρες, μεταξύ αυτών την Άννα (που ήταν και η εξ' αίματος μητέρα
της Μαρίας -Παναγίας-
). Αυτό λέει το Πρωτευαγγέλιο Του Ιακώβου που στις
μέρες μας, πιστέψτε με, θεωρώ πολύ αμφίβολο το περιεχόμενο και την αξιοπιστία του.

______________________________________________________________________
Συμπέρασμα: ΚΑΝΕΝΑ, αλλά μπορούμε να πούμε πως κατά το Πρωτευαγγέλιο,
ο Χριστός θεωρητικά ήταν εξ' αίματος Εβραίος αφού η Μαρία και ο Ιωσήφ ήταν....

...πρώτα ξαδέρφια! :bigthink: επειδή η μητέρα της Παναγίας Άννα και ο πατέρας
του Ιωσήφ Ιακώβ ήταν αδέρφια και είχαν κοινό πατέρα, τον Ματθάν. :bigthink:
______________________________________________________________________

Μπέρδεμα αγαπητοί μου φίλοι, μπέρδεμα! Είμαι σίγουρος όμως πως μαζί θα
βρούμε την άκρη. Θεωρώ το περιεχόμενο του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου
αναμφίβολο, οπότε εγώ προσωπικά το αφήνω στην άκρη και συνεχίζω με
ερωτηματικά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο Χριστός μπορεί να μην
ήταν Εβραίος.


********************************************************

2) Οι Εβραίοι είχαν για τιμωρία τον λιθοβολισμό. Αν ο Χριστός ήταν Εβραίος,
θα έπρεπε να τον τιμωρήσουν οι ίδιοι οι Εβραίοι με λιθοβολισμό αν θεωρούταν
ομοεθνής τους κι όχι Έλληνας ή Ρωμαίος για να τιμωρηθεί με σταύρωση όπως
τιμωρούσαν τότε οι Ρωμαίοι.

α) Τι ακριβώς μπορούσε να συμβαίνει σε εκείνη την περίπτωση; Οι Εβραίοι
Ιερείς ίσως δεν θεωρούσαν το Χριστό Εβραίο γιατί ήλθε και καλά σε αντιπαράθεση
με τους τότε Εβραϊκούς νόμους και θεωρούσαν ίσως ντροπή να τον τιμωρήσουν
ως ομοεθνή τους.

β) Στον Σταυρό επάνω κρέμασαν την πινακίδα "Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς
Των Ιουδαίων". Αυτό βέβαια το κάνανε οι Ρωμαίοι κι όχι οι Γραμματείς Εβραίοι
που τον παρέδωσαν στους Ρωμαίους. Άρα η ποινή του Ιησού αφέθηκε εξ'ολοκλήρου
στα χέρια των Ρωμαίων δίχως οι Εβραίοι να έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν
τους στρατιώτες να αφαιρέσουν την πινακίδα. Γιατί; Μήπως γιατί θεωρήθηκε και
από τους Ρωμαίους ότι δεν ήταν στ' αλήθεια Εβραίος για να μπορεί να τιμωρηθεί
από τους ίδιους; Οι Ρωμαίοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα να τιμωρήσουν Εβραίο
παρά μόνον οι Εβραίοι δια λιθοβολισμό.

______________________________________________________________________
Συμπέρασμα: πάλι ΚΑΝΕΝΑ, αλλά μπορούμε να πούμε πως υπάρχει κάποια περίπτωση
να μην ήταν Εβραίος εξ'αίματος για να μπορούν να τον αναλάβουν οι Ρωμαίοι.
Οι Εβραίοι θέλανε το θάνατό Του με όποιοδήποτε τρόπο. Μπορούσαν να τον
λιθοβολήσουν και ως Ιουδαίοι είχαν το δικαίωμα, αλλά ο Καϊάφας δεν εξέδωσε
αυτή την ποινή και τον παρέδωσε στον Πιλάτο ο οποίος ήταν Ρωμαίος Ηγεμόνας
______________________________________________________________________

Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο Χριστός δεν ήταν Εβραίος, μα δεν μπορώ
δυστυχώς να πω τίποτα με σιγουριά καθότι οι λίγες αξιόπιστες πηγές μας δεν
οδηγούν σε κάποιο λογικό συμπέρασμα.


Εσείς τι πιστεύετε; Ποιά είναι η γνώμη σας;


Οι μόνες αξιόπιστες πηγές είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη.

18 ΚΑΙ η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ως εξής: Αφού η μητέρα του Μαρία αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, πριν βρεθούν μαζί, βρέθηκε έγκυος, από το Άγιο Πνεύμα.
19 Και ο άνδρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος, και μη θέλοντας να την εκθέσει δημόσια, θέλησε να τη διώξει κρυφά.
20 Και ενώ αυτός τα συλλογίστηκε αυτά, ξάφνου, ένας άγγελος του Κυρίου, παρουσιάστηκε σ' αυτόν σε όνειρο, λέγοντας: Ιωσήφ, γιε τού Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου• επειδή, αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από το Άγιο Πνεύμα•
21 και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού• επειδή, αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους.
22 Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε από τον Κύριο διαμέσου τού προφήτη, που έλεγε:
23 «Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσουν το όνομά του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», που ερμηνευόμενο σημαίνει: Μαζί μας είναι ο Θεός. (Ματθαίου 1:18-23)


Ναι, στην ουσία ο Χριστός εκτός που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά σάρκα δεν έχει εθνικότητα. Ο Ιωσήφ ο άνδρας της Μαρίας ήταν Ιουδαίος, η Μαρία ήταν Αραμαία. Τον τοκετό τον έκανε εξ’ ολοκλήρου το Άγιο Πνεύμα. Η Μαρία απλώς τον γέννησε. Έτσι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος καθώς η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ. Μετά που η Μαρία παντρεύτηκε, έκανε με τον Ιωσήφ 4 γιούς: τον Ιάκωβο, (ο οποίος έγραψε και την επιστολή που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη – όχι το αιρετικό Πρωτευαγγέλιο που γράψανε άλλοι), τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα (όχι τον Ισκαριώτη) και θυγατέρες αγνώστου αριθμού. Έτσι αυτό που λένε, ότι η Μαρία είναι αειπάρθενος είναι πλάνη, όπως και το όνομα Παναγία δεν υπάρχει στη Καινή Διαθήκη.

54 Και όταν ήρθε στην πατρίδα του, τους δίδασκε στη συναγωγή τους, ώστε εκπλήττονταν και έλεγαν: Από πού προέρχεται σ' αυτόν αυτή η σοφία και οι δυνάμεις;
55 Αυτός δεν είναι ο γιος τού μαραγκού; Η μητέρα του δεν λέγεται Μαρία, και οι αδελφοί του Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμωνας και Ιούδας;
56 Και οι αδελφές του δεν είναι όλες κοντά μας; Από πού, λοιπόν, προέρχονται σ' αυτόν όλα αυτά;
57 Και σκανδαλίζονταν μ' αυτόν.
Και ο Ιησούς τούς είπε: Δεν υπάρχει προφήτης χωρίς τιμή, παρά μονάχα στην πατρίδα του, και στο σπίτι του.
58 Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας τής απιστίας τους (Ματθαίου 13:55-58) επίσης και.. (Μάρκου 6:1-6)

46 Κι ενώ αυτός μιλούσε ακόμα προς τα πλήθη, ξάφνου, η μητέρα και οι αδελφοί του στέκονταν έξω, ζητώντας να του μιλήσουν.
47 Και κάποιος τού είπε: Δες, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω, ζητώντας να σου μιλήσουν.
48 Κι εκείνος, αποκρινόμενος σ' αυτόν που του το είπε, απάντησε: Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου;
49 Κι απλώνοντας το χέρι του προς τους μαθητές του, είπε: Δέστε! η μητέρα μου και οι αδελφοί μου•
50 επειδή, όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς, αυτός είναι σε μένα αδελφός και αδελφή και μητέρα. (Ματθαίου 12:46-50) επίσης και.. (Μάρκου 3:33-34)


Τη λέξη Εβραίος την συναντάμε για πρώτη φορά, στο πρώτο βιβλίο στην Π.Διαθήκη στη Γένεση.
Αργότερα ο Θεός τον Άβραμ τον ονόμασε Αβραάμ

Και κάποιος από τους διασωθέντες πήγε και το ανήγγειλε στον Άβραμ τον Εβραίο, που κατοικούσε κοντά στις βελανιδιές Μαμβρή, του Αμορραίου, αδελφού τού Εσχώλ, και αδελφού τού Ανήρ, που ήσαν σύμμαχοι του Άβραμ.(Γενεση 14:13)

Αργότερα ο Ιακώβ που ήταν γιος του Ισαάκ, γιου του Αβραάμ, ο Θεός του άλλαξε κι αυτού το όνομα και τον ονόμασε Ισραήλ που σημαίνει σκληροτράχηλος, επειδή ενεργεί με τη σάρκα του και όχι με το θέλημα του Θεού.

Ο Ιακώβ έκανε δώδεκα γιούς οι οποίοι μετά από την ιστορία όπου τα 11 αδέλφια του παράτησαν στον λάκο τον Ιωσήφ και τον πήραν οι Αιγύπτιοι. Αργότερα με την πείνα που έπεσε ήρθαν κι αυτοί οι 11 στην Αίγυπτο με τις συγγένειές τους. Αυτοί με τον καιρό αυξήθηκαν και όταν πέθανε ο Ιωσήφ που ήταν σύμβουλος του Φαραώ, οι Αιγύπτιοι άρχισαν να τους δυναστεύουν, ώσπου βόησαν στον Θεό και ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Μετά από μία υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ επειδή στάθηκε πιστός, οι απόγονοί του είναι ο λαός του Θεού που λέγεται Ισραήλ και είναι αυτοί που βγήκαν από την Αίγυπτο τους οποίους ο Θεός τους υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας. Επειδή όμως δεν ήταν υπάκουοι σ’ Αυτόν τους πλανούσε 40 χρόνια στην έρημο, ενώ στην ουσία χρειάζονταν μόνο δύο για να φτάσουνε στον προορισμό τους. Εκεί αυτοί επειδή δεν είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό έπεφταν στα είδωλα και όποτε τα ξαναβρίσκανε σκούρα, βοούσανε πάλι στον Θεό και Αυτός τους ελευθέρωνε.

3 Είπε ακόμα ο Άβραμ: Δες, δεν έδωσες σε μένα σπέρμα• και να, θα με κληρονομήσει ο υπηρέτης μου.
4 Και να, έγινε σ' αυτόν λόγος τού Κυρίου, λέγοντας: Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός• αλλ' εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου, αυτός θα σε κληρονομήσει.
5 Και τον έφερε έξω, και είπε: Κοίταξε τώρα ψηλά στον ουρανό, και απαρίθμησε τα αστέρια, αν μπορείς να τα απαριθμήσεις• και του είπε: Έτσι θα είναι το σπέρμα σου.
6 Και πίστεψε στον Κύριο• και λογαριάστηκε σ' αυτόν για δικαιοσύνη. (Γένεση 15:3-6)


Αυτά όλα λοιπόν είναι μία εικόνα από εμάς, που περιπλανιόμαστε άσκοπα μακριά από τον Θεό που θέλει να μας φέρει στη βασιλεία Του.
Η Αίγυπτος συμβολίζει τον κόσμο από τον οποίο ο Θεός θέλει να μας βγάλει έξω και ο λαός του Ισραήλ συμβολίζει τον λαό του Θεού.
Ο λαός του Θεού σήμερα είναι οι απόγονοι που έρχονται από την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ κατά το Πνεύμα όχι κατά τη σάρκα, είτε Ιουδαίος είναι είτε Έλληνας. Αυτοί είναι και οι πραγματικοί Ισραηλίτες, με αρχιερέα τον Ιησού Χριστό.

28 Γιατί δεν είναι Ιουδαίος αυτός που φαίνεται ούτε περιτομή είναι αυτή που είναι φανερή στη σάρκα.
29 Αλλά ο Ιουδαίος είναι αυτός που είναι στον κρυφό άνθρωπο, και περιτομή είναι αυτή της καρδιάς με το Πνεύμα, όχι με το γράμμα. Αυτού ο έπαινος δεν προέρχεται από ανθρώπους, αλλά από το Θεό.
(Ρωμαίους 2:28-29)


Last edited by dimitris7 on 16 Sep 2009, 20:06, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 19:37 
Good Poster
Good Poster

Joined: 26 Dec 2008, 21:48
Posts: 99
Has thanked: 0 time
Have thanks: 2 time
Έχεις δίκιο φίλε Δημήτρη7 το <Χρήστος σημαίνει χρήσιμος> και το <Χριστός ο έχων το χρίσμα>.Πάντως δεν παύουν να είναι ονόματα-ιδιότητες στις οποίες θα μπορούσε να αναφερθεί ο καθένας μας για κάποιον συνανθρωπό μας με ξεχωριστές ιδιότητες. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι επικαλούμαστε τον Χριστό με διάφορα ονόματα πάλι με βάζει σε σκέψεις?Τώρα αν με ρωτήσεις αν πιστεύω ότι ο Χριστός ήταν συνάνθρωπος?Θα σου πως πιστεύω ότι και η εκκλησία, είναι <Θεάνθρωπος>.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 20:41 
Advanced Poster
Advanced Poster

Joined: 25 Mar 2009, 23:22
Posts: 278
Has thanked: 3 time
Have thanks: 19 time
ΠΑΝΤΕΛΗΣ wrote:
Έχεις δίκιο φίλε Δημήτρη7 το <Χρήστος σημαίνει χρήσιμος> και το <Χριστός ο έχων το χρίσμα>.Πάντως δεν παύουν να είναι ονόματα-ιδιότητες στις οποίες θα μπορούσε να αναφερθεί ο καθένας μας για κάποιον συνανθρωπό μας με ξεχωριστές ιδιότητες. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι επικαλούμαστε τον Χριστό με διάφορα ονόματα πάλι με βάζει σε σκέψεις?Τώρα αν με ρωτήσεις αν πιστεύω ότι ο Χριστός ήταν συνάνθρωπος?Θα σου πως πιστεύω ότι και η εκκλησία, είναι <Θεάνθρωπος>.


Τα ονόματα δεν τα επικαλούμαστε επειδή μας αρέσουν, αλλά τα έθεσε ο Θεός και όλοι οι χριστιανοί έχουν το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν η Γραφή αναφέρεται στον ενικό: ο Χρισμένος - Χριστός) είναι για τον Ιησού, όπως και πολλοί ονομάζονται κύριοι, αλλά όταν η Γραφή αναφέρεται στον ενικό: ο Κύριος, είναι για τον Χριστό.

Ίσως να μή μπορούμε να πούμε για τον Χριστό ακριβώς συνάνθρωπος, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πήρε την ανθρώπινη μορφή προκειμένου να δοκιμαστεί και να περάσει τα ίδια όπως κι εμείς για να νικήσει τον διάβολο όχι ως Θεός, αλλά με την σάρκα αντί για μας χωρίς να αμαρτήσει.


16 Επειδή, βέβαια, δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά πήρε από το σπέρμα τού Αβραάμ.
17 Γι' αυτό, έπρεπε να ομοιωθεί σε όλα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σ' αυτά που αφορούν τον Θεό, για να κάνει εξιλέωση χάρη των αμαρτιών τού λαού.
18 Επειδή, σε ό,τι αυτός έπαθε, όταν πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. (προς Εβραίους 2:16-18


Η εκκλησία είμαστε εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό. Προς το παρόν ο Κύριος μας αγιάζει για να μας προετοιμάσει για τη βασιλεία Του.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 16 Sep 2009, 21:15 
Επίτιμο Μέλος
Επίτιμο Μέλος

Joined: 06 Jun 2008, 13:01
Posts: 816
Has thanked: 155 time
Have thanks: 207 time
dimitris7
τι απο τα δυο εισαι?

ευαγγελιστης η ιαχωβας?

_________________
Και τα λόγια που είχε το χιούμορ να εκστομίσει ο Βεσπασιανός, όταν κατάλαβε πως επρόκειτο να πεθάνει: «Μου μυρίζει πως γίνομαι θεός!»


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 17 Sep 2009, 14:58 
Advanced Poster
Advanced Poster

Joined: 25 Mar 2009, 23:22
Posts: 278
Has thanked: 3 time
Have thanks: 19 time
ahnte wrote:
dimitris7
τι απο τα δυο εισαι?

ευαγγελιστης η ιαχωβας?


Τίποτα από τα δύο και γενικά δεν έχω κανένα δόγμα. Είμαι απλά χριστιανός όπως οι πρώτοι χριστιανοί στην Καινή Διαθήκη, που δεν είχανε κάποιο συμπληρωματικό όνομα δίπλα που να βοηθάει. Κάθε επιπλέον όνομα κάνει διαχωρισμό στο σώμα του Χριστού που είμαστε εμείς.
Ήδη και τότε στους πρώτους Χριστιανούς, στην εκκλησία της Κορίνθου μερικοί που ήθελαν να δείξουν κάτι από τον εαυτό τους με διάφορες διδασκαλίες άρχισαν να διαχωρίζουν τους πιστούς και όταν ο Παύλος το έμαθε τους επίπληξε γι’ αυτό.

10 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο, και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη.
11 Επειδή, μου έγινε γνωστό από τους οικείους τής Χλόης για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν αναμεταξύ σας φιλονικίες.
12 Και το λέω αυτό, επειδή κάθε ένας από σας λέει: Εγώ μεν είμαι τού Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού.
13 Κομματιάστηκε ο Χριστός; Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας; Ή, στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε; (προς Κορινθίους Α΄ 1-13)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 17 Sep 2009, 17:33 
Good Poster
Good Poster

Joined: 26 Dec 2008, 21:48
Posts: 99
Has thanked: 0 time
Have thanks: 2 time
Avadon wrote:
Φίλε Παντελή, οι απόψεις σου για το γένος της Μαρίας (Παναγίας) δείχνουν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες. Μπορούμε όμως να θεωρήσουμε τα κείμενα αυτά από το Ταλμούδ αξιόπιστα;

Θέλω να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ο Θεός (Δημιουργός) όπως τον παρουσίαζαν
οι Εβραίοι, ήταν ο ίδιος Θεός που παρουσίαζε ο Χριστός ως Ουράνιο Πατέρα;Από ό,τι φαίνεται
τουλάχιστον σε μένα (γνώμη μου), όχι. Ο Χριστός δίδαξε κάτι διαφορετικό και μοναδικό, το οποίο
ακόμη και στις μέρες μας αποδείκνυται πέρα για πέρα αληθινό. Κρατώ μεγάλες επιφυλάξεις
για την Παλαιά Διαθήκη και ειδικά για την Εβραϊκή Πεντάτευχο.
Φίλε Αvadon κατά την γνώμη μου το τι είναι αξιόπιστο η μη στις μέρες είναι καθαρά υποκειμενικό, το Ταλμούδ το δέχονται οι Εβραίοι, τώρα ως προς εμάς μπορεί να περιέχει και κάποιες αλήθειες τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε.Αν με ρωτάς τώρα για τον Γιαχβέ των Εβραίων κατά την γνώμη μου δεν είναι ο Θεός που αποδέχεται ο Χριστός ως ουράνιο πατέρα, μιάς και γνωρίζουμε πως οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούν φωνήεντα στη γλώσσα τους,θα μπορούσε να είναι ο Ιαπετός στα Ελληνικά και Γιαχβέ στα Εβραϊκά μιάς και ξέρουμε απο την μυθολογία περί της συμμαχίας των Τιτάνων Κρόνου-Ιαπετού εναντίων των Ολυμπίων θεών του Δία (συντομογραφία της λέξεως Δύναμης η οποία δομεί και δημιουργεί).Αν προσέξουμε τις διδαχές του αρχαίου Ελληνικού κόσμου θα δούμε πως ταυτίζονται με τις διδασκαλίες του Ιησού,ενώ ουδεμία σχέση έχουν με τα οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος της παλαιάς Δια-θήκης.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 17 Sep 2009, 20:25 
Great Poster
Great Poster
User avatar

Joined: 03 Apr 2009, 23:50
Posts: 176
Location: Volos
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Quote:
Μετά που η Μαρία παντρεύτηκε, έκανε με τον Ιωσήφ 4 γιούς: τον Ιάκωβο, (ο οποίος έγραψε και την επιστολή που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη – όχι το αιρετικό Πρωτευαγγέλιο που γράψανε άλλοι), τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα (όχι τον Ισκαριώτη) και θυγατέρες αγνώστου αριθμού. Έτσι αυτό που λένε, ότι η Μαρία είναι αειπάρθενος είναι πλάνη, όπως και το όνομα Παναγία δεν υπάρχει στη Καινή Διαθήκη.


Φίλε dimitris7, κατ' αρχήν Παναγία αποκαλούμε τη Μαρία, μητέρα του Θεανθρώπου
εμείς οι Ορθόδοξοι ως χαρακτηρισμό: Παν-Αγία η Μεγαλόχαρη και μητέρα όλων.
Δεν είναι δα κακό ή λάθος να Την αποκαλούμε με αυτό το χαρακτηρισμό.

Κατά δεύτερον, λες ότι μετά Το Χριστό η Μαρία εγέννησε 4 γιούς (Ιακώβ, Ιωσή, Σίμων,
Ιούδα
) και θυγατέρες αγνώστου αριθμού. Βάλε και μια πηγή όμως γι' αυτό, ώστε
να μελετήσουμε συνοπτικά κατά πόσο ισχύει και να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη.

Δεν σου κάνω αντιπαράθεση, δεν θέλω να αλλάξω τις πεποιθήσεις σου, απλά δεν
μπορώ να δεχτώ κάτι το οποίο "λέγεται" δίχως να παρουσιάζει βάση ή να μην έχει
κάποια αξιόπιστη πηγή. Αλίμονο, ιστορικά κείμενα μελετάμε...

_________________
Image Image Image
Fairytale awakens with a dream...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 18 Sep 2009, 00:00 
Advanced Poster
Advanced Poster

Joined: 25 Mar 2009, 23:22
Posts: 278
Has thanked: 3 time
Have thanks: 19 time
Avadon wrote:
Quote:
Μετά που η Μαρία παντρεύτηκε, έκανε με τον Ιωσήφ 4 γιούς: τον Ιάκωβο, (ο οποίος έγραψε και την επιστολή που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη – όχι το αιρετικό Πρωτευαγγέλιο που γράψανε άλλοι), τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα (όχι τον Ισκαριώτη) και θυγατέρες αγνώστου αριθμού. Έτσι αυτό που λένε, ότι η Μαρία είναι αειπάρθενος είναι πλάνη, όπως και το όνομα Παναγία δεν υπάρχει στη Καινή Διαθήκη.


Φίλε dimitris7, κατ' αρχήν Παναγία αποκαλούμε τη Μαρία, μητέρα του Θεανθρώπου
εμείς οι Ορθόδοξοι ως χαρακτηρισμό: Παν-Αγία η Μεγαλόχαρη και μητέρα όλων.
Δεν είναι δα κακό ή λάθος να Την αποκαλούμε με αυτό το χαρακτηρισμό.

Κατά δεύτερον, λες ότι μετά Το Χριστό η Μαρία εγέννησε 4 γιούς (Ιακώβ, Ιωσή, Σίμων,
Ιούδα
) και θυγατέρες αγνώστου αριθμού. Βάλε και μια πηγή όμως γι' αυτό, ώστε
να μελετήσουμε συνοπτικά κατά πόσο ισχύει και να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη.

Δεν σου κάνω αντιπαράθεση, δεν θέλω να αλλάξω τις πεποιθήσεις σου, απλά δεν
μπορώ να δεχτώ κάτι το οποίο "λέγεται" δίχως να παρουσιάζει βάση ή να μην έχει
κάποια αξιόπιστη πηγή. Αλίμονο, ιστορικά κείμενα μελετάμε...Αν παρατηρήσεις καλά φίλε Avadon, μαζί με αυτά που έγραψα για τους γιούς και τις θυγατέρες που γέννησε η Μαρία μετά από τη γέννηση του Χριστού, έγραψα και τις πηγές που είναι από την Καινή Διαθήκη. Διάβασέ τα άλλη μία φορά.

Όσο για το όνομα Παναγία που δίνεται από μόνοι σας, είναι βέβαιο, ότι ο Θεός δε δέχεται οι άνθρωποι να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες που ο ίδιος δεν έθεσε.

Στην Αγία Γραφή όσα ονόματα είναι στον ενικό αναφέρονται αποκλειστικά για τον Κύριο, π.χ όταν αναφέρετε προς όλους τους αγίους εννοεί τους πιστούς. Όταν όμως λέει ο Άγιος είναι για τον Χριστό. Δεν γίνεται να είναι κάποιος άλλος πιο άγιος. Άγιος σημαίνει καθαρισμένος και ξεχωρισμένος για τον Θεό και όχι έτσι που τους παρουσιάζουν στις εικόνες με ένα στεφάνι στο κεφάλι, ιδιαίτερα ρούχα και πολλές φορές με ένα όπλο στο χέρι. Εσύ τι φαντάζεσαι, είναι δυνατόν να υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι και να περπατούσαν με αυτή την ενδυμασία στον δρόμο;
Αυτά όλα όπως μας τα παρουσιάζουν είναι μία πλάνη.
Ο σκοπός του διαβόλου είναι να μας αποσπάσει από τον Ιησού Χριστό, γιατί μόνο σ’ αυτόν υπάρχει σωτηρία και μόνο σ’ αυτόν είναι η ζωή και να μας προσφέρει άλλους μεσίτες οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα διότι όλοι είναι νεκροί. Ενώ ο Χριστός αναστήθηκε και είναι Πνεύμα που δίνει ζωή.
45 Έτσι, εξάλλου, είναι γραμμένο: Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ «έγινε σε ψυχή που ζει»• ο έσχατος Αδάμ έγινε σε πνεύμα που ζωοποιεί.
46 Όμως, όχι πρώτα το πνευματικό, αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό.
47 Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, χωματένιος• ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος από τον ουρανό. (Α ΄Κορινθίους 15:45-47)


Ο Θεός ποτέ δεν έδωσε ιδιαίτερη τιμή στη μητέρα του Χριστού. Η Μαρία ποτέ δεν ήταν ενεργό πρόσωπο στην Καινή Διαθήκη, ήταν όπως όλοι οι άλλοι χριστιανοί.
13 Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας τού Ιακώβου.
14 Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μια ψυχή στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα τού Ιησού, και μαζί με τους αδελφούς του.(Πράξεις αποστόλων 1:13-14)Μάλιστα όταν η μητέρα Του στον Γάμο της Κανά πήγε να επέμβει στα δικά Του, της έδειξε, ότι δεν έχει καμία εξουσία.
1 ΚΑΙ την τρίτη ημέρα έγινε γάμος στην Κανά τής Γαλιλαίας• και εκεί ήταν η μητέρα τού Ιησού.
2 Προσκλήθηκε, μάλιστα, στον γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του.
3 Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα τού Ιησού λέει σ' αυτόν: Δεν έχουν κρασί.
4 Ο Ιησούς λέει σ' αυτή: Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα; Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου.
5 Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: Κάντε ότι σας λέει.(Ιωάννη 2:1-5)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ήταν ο Χριστός πράγματι Εβραίος;
Unread postPosted: 18 Sep 2009, 15:58 
Great Poster
Great Poster
User avatar

Joined: 03 Apr 2009, 23:50
Posts: 176
Location: Volos
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Σεβαστότατες οι απόψεις σου φίλε Δημήτρη (είμαστε και συνονόματοι)...

dimitris7 wrote:
Μάλιστα όταν η μητέρα Του στον Γάμο της Κανά πήγε να επέμβει στα δικά Του, της έδειξε, ότι δεν έχει καμία εξουσία.
1 ΚΑΙ την τρίτη ημέρα έγινε γάμος στην Κανά τής Γαλιλαίας• και εκεί ήταν η μητέρα τού Ιησού.
2 Προσκλήθηκε, μάλιστα, στον γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του.
3 Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα τού Ιησού λέει σ' αυτόν: Δεν έχουν κρασί.
4 Ο Ιησούς λέει σ' αυτή: Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα; Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου.
5 Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: Κάντε ότι σας λέει.(Ιωάννη 2:1-5)


Ναι μα ο Χριστός στο τέλος την άκουσε και έκανε το θαύμα Του παρόλο που
δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα Του όπως προείπε... :cool:

_________________
Image Image Image
Fairytale awakens with a dream...


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post a new topicPost a reply Page 1 of 4   [ 71 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4  Next


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
suspicion-preferred