Change font size

Welcome
Τώρα που μας βρήκες θα ανακαλύψεις την Αλήθεια που μας κρύβουν επιμελώς
Tα θέματα πονάνε κάποιους που επιθυμούν να επιβάλουν την νέα τάξη και να συντηρούν τον κόσμο σε μια διαρκείς ύπνωση και ένα βαθύ σκοτάδι, προκειμένου να μην αντιδράσει στις προθέσεις τους και στο διεστραμμένο σχέδιό τους.

Πολλά συμβαίνουν γύρο μας, ακόμα και οι ποιο δύσπιστοι αντιλαμβάνονται οτι κάθε μέρα γίνονται αλλαγές και πολλές φορές ακατανόητες απο κοινούς ανθρώπους.

Κάτι δεν πάει καλά.

Κάποια θέματα θα σας προβληματίσουν, αν δεν έχετε προβληματιστεί ακόμα.

Κάποια τα έχετε απλώς ακούσει αλλά δεν δώσατε σημασία ή σας τα πέρασαν με μαεστρία ώστε να μην αντιδράσετε.

Εμείς προσπαθούμε να Εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά.
Πιστεύουμε οτι μας αφορούν όλους και οτι δεν μας ρωτάνε όταν παίζουν με το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Η γνώση είναι προς όλους και όχι μόνο για τον εαυτό μας.

Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς μιας και όλα τα συμπεράσματα είναι υποκειμενικά.

Επιθυμούμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια να μεγαλώσουμε την θεματολογία μας και να συμβάλετε με τους προβληματισμούς σας, με την γνώση σας και τη γνώμη σας στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών.

Γίνε μέλος στο φόρουμ και βοήθησε να διαδοθούν και οι δικές σου αλήθειες, γνώσεις και εμπειρίες!


Post a new topicPost a reply Page 1 of 13   [ 259 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Next
Author Message
 Post subject: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 05 Jan 2013, 22:24 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Σε αυτή τη συζήτηση θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα γύρω από τον άξονα της Ορθοδοξίας με επίκεντρο την διδασκαλία των Πατέρων για επίτευξη μιας υψηλής νοητικής κατάστασης, που επιτυγχάνεται από την αυξανόμενη καλή σχέση με τον Θεό (Την Αγία Τριάδα).. ή την απόκτηση της Αλήθειας Του όπως αναφέρεται και αλλιώς.

Κάθαρσης - Φωτισμός - Δοξασμός στην Ορθοδοξία

____________________________________________________

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΔΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
(Απόσπασμα από τον Τόμο: Ορθοδοξία - Ελληνισμός, πορεία στην γ χιλιετία. Τόμος Β, έκδ. Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Άγίου Όρους 1996, σ. 67-68).

Ή νόσος της θρησκείας
Οι πατριάρχαι και οι προφήται της Παλαιάς Διαθήκης, οι απόστολοι καί οι προφήται της Καινής Διαθήκης και οι διάδοχοι των γνωρίζουν καλώς την νόσον της θρησκείας και τον Ιατρό, πού την θεραπεύει, δηλαδή τον Κύριον της Δόξης. Αυτός είναι Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Θεράπευε την νόσον αυτήν στους φίλους και πιστούς Του προ της ενσαρκώσεώς Του και συνεχίζει και ως Θεάνθρωπος να την θεραπεύει.
Ή εν λόγο νόσος συνίσταται εις το ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ του πνεύματος εν τη καρδία του ανθρώπου (δηλαδή της κατά τους πατέρας νοεράς ενεργείας) καί του εγκεφάλου. Εις την φυσιολογική της κατάστασιν ή νοερά ενέργεια κινείται κυκλικώς ωσάν στρόφαλος προσευχόμενη εντός -της καρδίας. Εις την νοσούσαν κατάστασίν της ή νοερά ενέργεια δεν στροφαλίζεται κυκλικώς. Άλλα ξεδιπλωμένη και ριζωμένη εις την καρδίαν κολλάει εις τον εγκέφαλο και δημιουργεί Βραχυκύκλωμα μεταξύ εγκεφάλου και καρδίας. Έτσι τα νοήματα του εγκεφάλου, πού είναι όλα από το περιβάλλον, γίνονται νοήματα της νοερας ενεργείας ριζωμένης πάντα στην καρδίαν. Έτσι ό παθών γίνεται δούλος του περιβάλλοντος του. Ως εκ τούτου συγχέει ορισμένα προερχόμενα εκ του περιβάλλοντος του νοήματα με τον θεόν ή τους θεούς του.
Με τον ορον θρησκεία εννοούμε κάθε «ταύτισιν» του αρίστου με το κτιστόν και μάλιστα κάθε «ταύτισιν παραστάσεων» του άκτίστου με νοήματα και ρήματα της ανθρωπινής σκέψεως, πού είναι το θεμέλιον της λατρίας των ειδώλων. Τα νοήματα και ρήματα αυτά δύνανται να είναι απλώς νοήματα και ρήματα ή και παραστάσεις με αγάλματα και εικόνας εντός και εκτός νομιζομένου θεοπνεύστου κειμένου. Με άλλα λόγια και ή ταύτισις των περί Θεού νοημάτων και ρημάτων τής Άγιας Γραφής με το άκτιστον ανήκει και αυτή εις τον κόσμον της ειδωλολατρίας και είναι το θεμέλιο όλων των μέχρι τούδε αιρέσεων.
Εις την θεραπευτική παράδοσιν τής Παλαιάς και τής Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούνται κατάλληλα νοήματα και ρήματα ως μέσα κατά την διάρκεια της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδίας και τα οποία καταργούνται κατά την διάρκεια του δοξασμού, όταν αποκαλύπτεται εν τω σώματι του Χριστού , η πληρούσα τα κτιστά πάντα απερίγραπτος, ακατάληπτος και άκτιστος δόξα του Θεού. Μετά τον δοξασμό τα νοήματα και ρήματα της νοερας εν τη καρδία προσευχής επανέρχονται. Από τον δοξασμό του ό παθών διαπιστώνει ότι ουδεμία όμοιότης υπάρχει μεταξύ κτιστού και άκτίστου και ότι Θεόν φράσαι αδύνατον και νοήσαι αδυνατότερον.
Το θεμέλιο των αιρέσεων του Βατικανού και των Διαμαρτυρομένων είναι το γεγονός ότι ακολουθούν τον Αυγουστίνο, ό όποιος εξέλαβε την εν λόγω αποκαλυφθείσα δόξαν του Θεού εις την Πάλαιαν και την Καινήν Διαθήκην, ως «κτιστήν», γενομένην και άπογενομένην μάλιστα. Όχι μόνον τούτο, αλλά και το χειρότερον, εξέλαβε μεταξύ άλλων και τον Μεγάλης Βουλής Αγγελον και την δόξαν Του ως γινόμενα και απογινόμε να κτίσματα, τα όποια ό Θεός φέρει έκτου μηδενός εις την υπαρξιν, δια να οραθούν και να ακουσθούν και τα οποία επιστρέφει πάλιν εις την ανυπαρξία μετά την τέλεσιν της αποστολής των.
Άλλα, δια να έχη κανείς όρθήν κατεύθυνσιν εις την θεραπεία τής νοερας ενεργείας πρέπει να έχη οδηγόν την πείρα θεουμένου όστις μαρτυρεί περί ορισμένων αξιωμάτων: ότι μεταξύ α) του άκτίστου Θεού και των άκτίστων ενεργειών Του και β) των κτισμάτων Του, ουδεμία όμοιότης υπάρχει και ότι «Θεόν φράσαι αδύνατον, νοήσαι δε άδυνατώτερον» (Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος). Μόνον βάσει αυτών των αξιωμάτων δύναται κανείς να αποφυγή το κατάντημα να απόκτηση οδηγό τον διάβολο μέσω δήθεν θεολόγων, πού στοχάζονται περί Θεού και των θείων.
Εις την φυσική κατάστασίν της ή νοερά ενέργεια ρυθμίζει τα πάθη, δηλαδή της πείνας, της δίψας, του ύπνου, του ενστίκτου της αυτοσυντηρήσεως (δηλαδή του φόβου του θανάτου), ώστε να είναι αδιάβλητα. Εις νοσούσαν κατάστασίν τα πάθη γίνονται διαβλητά. Αυτά, εν συνδυασμό με την αδέσποτο πλέον φαντασία, δημιουργούν μαγικές θρησκείας για την χαλιναγώγησιν των στοιχείων της φύσεως ή και την επιπλέον σωτηρίαν της ψυχής εκ της ύλης εις κατάστασίν ευδαιμονίας ή και της ευδαιμονίας με σώμα και ψυχή.
Ή πίστης, κατά την Άγίαν Γραφήν, είναι ή συνεργασία με το Αγιον Πνεύμα, το Όποιον εγκαινιάζει την θεραπεία της νόσου της ιδιοτελούς αγάπης εις την καρδίαν και την μεταβάλλει εις αγάπην, ή οποία «ου ζητεί τα εαυτής». Ή θεραπεία αυτή κορυφώνεται με τον δοξασμό (την θέωσιν) και συνιστά την πεμπτουσίαν της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, ή οποία αντικατέστησε δι' αυτής την είδωλολατρίαν ως τον πυρήνα του Ελληνικού Πολιτισμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όφείλομεν να έχωμεν σαφή εικόνα των πλαισίων εντός των οποίων και ή Εκκλησία και το Κράτος ειδον την συμβολή των θεουμένων εις την θεραπεία της νόσου της θρησκείας, πού διαστρέφει την ανθρώπινη προσωπικότητα δια μέσου της αναζητήσεως της ευδαιμονίας εντεύθεν και πέραν του τάφου δια να κατανοήσομε τον λόγον, δια τον οποίον ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ενσωμάτωσε την Ορθόδοξο Έκκλησίαν εις το διοικητικό της δίκαιον. Ούτε ή Εκκλησία, ούτε το Κράτος ειδον την αποστολή της Εκκλησίας ως απλή άφεσιν αμαρτιών των πιστών δια την μετά θάνατον είσοδον των εϊς τον παράδεισον. Τούτο θα ισοδυναμεί με ιατρική συγχώρησιν των νόσων των ασθενών διό την μετά θάνατον θεραπείαν των. Και ή Εκκλησία και το Κράτος εγνώριζον καλώς ότι ή άφεσις αμαρτιών ήτο μόνον ή αρχή της θεραπείας της αναζητούσης την ευδαιμονία νόσου της ανθρωπότητας. Ή θεραπεία αυτή ήρχιζεν με την κάθαρσιν της καρδίας, έφθανε εις την αποκατάστασιν της καρδίας εις την φυσική της κατάστασίν του φωτισμού και ετελειοποιείτο ό όλος άνθρωπος εις την υπέρ φύσιν κατάστασιν του δοξασμού, δηλαδή της θεωσεως. Το αποτέλεσμα της θεραπείας και της τελειώσεως ταύτης δεν ητο μόνον ή κατάλληλος προετοιμασία δια την μετά τον σωματικό θάνατον ζωήν, αλλά και ή μεταμόρφωσις της κοινωνίας εδώ και τώρα από συγκροτήματα εγωιστικών και εγωκεντρικών ατόμων εις κοινωνίαν ανθρώπων με αναδιοτελή αγάπη, «ήτις ου ζητεί τα εαυτής».

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Last edited by LAPTONAS on 21 Feb 2013, 04:21, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 07 Jan 2013, 00:56 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
:-)
Μονο που το κυριωτερο μερος της "θεραπειας" ανηκει σε μια νευροβιολογικη ασθενεια (Ιουδαισμο) κατα το συγγραφεα.

Και οπως λεει και ο εμπνευστης της...
"Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται."

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.
Alphabet has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 07 Jan 2013, 02:57 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Alphabet wrote:
:-)
Μονο που το κυριωτερο μερος της "θεραπειας" ανηκει σε μια νευροβιολογικη ασθενεια (Ιουδαισμο) κατα το συγγραφεα.

Και οπως λεει και ο εμπνευστης της...
"Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται."


Βεβαίως η θεραπεία βασίζεται στην ίδια την ασθένεια.
Όπως ο γιατρός χρησιμοποιεί το εμβόλιο ,δηλαδή ποτίζει με τα αδύναμα παθογόνα της ασθένειας τον οργανισμό για να μπορέσει να τον κάνει να αναπτύξει όλα τα απαραίτητα αντισώματα για να μην νοσήσει ο ασθενής. Έτσι και ο Θεραπευτής των ψυχών Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε την Ιουδαϊκή Παλαιά Διαθήκη για να δώσει στο Χριστιανό όλα τα απαραίτητα για να μην χάνει το δρόμο του όπως τον έχασε ο Ιουδαϊσμός.

:o

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 07 Jan 2013, 08:47 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 20 Aug 2011, 22:16
Posts: 1438
Location: Κιλκίς
Has thanked: 456 time
Have thanks: 593 time
Alphabet wrote:
:-)
Μονο που το κυριωτερο μερος της "θεραπειας" ανηκει σε μια νευροβιολογικη ασθενεια (Ιουδαισμο) κατα το συγγραφεα.

Και οπως λεει και ο εμπνευστης της...
"Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται."


ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ.(Ιωάννης 5, 39)

_________________
Ξυπνήσετε, Ἐγερθῆτε. Καὶ Ἐπαναστατήσετε κατὰ τοῦ Ἑαυτοῦ Σας. Καὶ Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ Θεῖον Φῶς τῆς Γῆς Σας καὶ εἰς τὰ Παραδείσεια Ἑλληνικὰ Νερά. Θὰ ἐξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Καὶ θὰ ἐξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.
EL-SENTAI has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 07 Jan 2013, 11:35 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
LAPTONAS wrote:
Alphabet wrote:
:-)
Μονο που το κυριωτερο μερος της "θεραπειας" ανηκει σε μια νευροβιολογικη ασθενεια (Ιουδαισμο) κατα το συγγραφεα.

Και οπως λεει και ο εμπνευστης της...
"Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται."


Βεβαίως η θεραπεία βασίζεται στην ίδια την ασθένεια.
Όπως ο γιατρός χρησιμοποιεί το εμβόλιο ,δηλαδή ποτίζει με τα αδύναμα παθογόνα της ασθένειας τον οργανισμό για να μπορέσει να τον κάνει να αναπτύξει όλα τα απαραίτητα αντισώματα για να μην νοσήσει ο ασθενής. Έτσι και ο Θεραπευτής των ψυχών Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε την Ιουδαϊκή Παλαιά Διαθήκη για να δώσει στο Χριστιανό όλα τα απαραίτητα για να μην χάνει το δρόμο του όπως τον έχασε ο Ιουδαϊσμός.

:o

Κανενα εμβολιο δεν περιεχει "ολοκληρη" την ασθενεια, γιατι ο ασθενης θα πεθανει αμεσως.
Αλλωστε υπαρχουν και αλλες "ασθενειες", οπως Ινδουισμος, Βουδισμος, Μουσουλμανισμος, κλπ. Τι κανει ο γιατρος σε αυτες τις περιπτωσεις;

Σοβαρα ομως, το επιχειρημα του συγγραφεα ειναι γελοιο, αν αναλογισθει κανενας μονο το ευαγγελιο του Ματθαιου και τις προφητειες της ...νευρολογικης ασθενειας.

Φανταζομαι πρεπει να αλλαξουμε και το Συνταγμα και να αναφερουμε οτι η επισημη ...θεραπεια του κρατους ειναι ο Χριστιανισμος.

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 07 Jan 2013, 13:17 
Forum Master
Forum Master
User avatar

Joined: 23 Jun 2011, 13:30
Posts: 1796
Has thanked: 458 time
Have thanks: 313 time
Ίσως σε ενδιαφέρει και αυτή η συνέντευξη.


''Ελένη Κεκροπούλου: Η ανακάλυψη ενός χαμένου απόκρυφου Ευαγγελίου
Συνέντευξη: Μηνάς Παπαγεωργίου (aka Beetlejuice)

Πριν από έναν περίπου μήνα (Μάρτιος 2012) τα Τουρκικά Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την είδηση της ανακάλυψης του χαμένου και απόκρυφου ευαγγελίου του Βαρνάβα, τονίζοντας μάλιστα το ενδιαφέρον που έδειξε το Βατικανό για την εξέλιξη αυτή.
Επικοινώνησα με την Ελένη Κεκροπούλου, υπεύθυνη των εκδόσεων Ενάλιος, που τα τελευταία χρόνια έχουν εκδώσει μια σειρά από ποιοτικά βιβλία αναφορικά με τα λεγόμενα «ψευδεπίγραφα» ευαγγέλια, αλλά και των πρώιμη ιστορία του χριστιανισμού. Info
Το ευαγγέλιο του Βαρνάβα
Πρόκειται για ένα χαμένο ευαγγέλιο που αποδίδεται στον μαθητή του Ιησού Βαρνάβα. Τα μοναδικά σχετικά χειρόγραφα που είχαμε στη διάθεσή μας μέχρι σήμερα, προέρχονταν από ένα ιταλικό χειρόγραφο του 16ου αιώνα και μια αντιγραφή ισπανικού χειρογράφου από τον 18ο αιώνα.
Εν πολλοίς περιγράφει τη ζωή του Ιησού (παρουσιάζοντας αρκετές ομοιότητες με τα κανονικά ευαγγέλια), εντύπωση όμως προκαλούν διάφορα χωρία που φαίνεται να συμφωνούν με την ισλαμική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι το κείμενο δεν υιοθετεί την τριαδικότητα του χριστιανικού Θεού, όπως και πολλές από τις απόψεις του Παύλου, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τον Μωάμεθ.

Μηνάς Παπαγεωργίου
—————————————————————
Συνέντευξη με την Ελένη Κεκροπούλου Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε συνοπτικά τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο απόκρυφα ευαγγέλια; Για ποιο λόγο θεωρούνται ψευδεπίγραφα από τα κυρίαρχα χριστιανικά ιερατεία;
Για να κατανοήσουμε τον όρο απόκρυφα ευαγγέλια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πρώιμος χριστιανισμός είχε μεγάλη ποικιλομορφία, προτού κατασταλάξει στον κανόνα της που τον αποτέλεσε κυρίως η Καινή Διαθήκη. Υπήρχε η τάση να γράφονται ευαγγέλια, τα οποία απηχούσαν τις ιδέες διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων. Κυρίως υπήρχε μια λυσσαλέα αντιπαλότητα ανάμεσα σε γνωστικούς χριστιανούς: Σ’ αυτούς που φιλοσοφικά ερμήνευαν τις γραφές και στους ορθόδοξους, αυτούς που τελικά επικράτησαν και που ερμήνευαν κατά κυριολεξία τις γραφές και όχι φιλοσοφικά. Ο όρος «Ψευδεπίγραφα» επιβλήθηκε από τους νικητές αυτής της σύγκρουσης, δηλαδή τους ιδρυτές της Εκκλησίας ως εξουσίας, όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Εννοούν με τον όρο αυτόν, ότι όσα φέρουν το όνομα αποστόλων του Ιησού, είναι χαλκευμένα και όχι γραμμένα δια χειρός των ομώνυμων αποστόλων και δια του πνεύματος του Αγίου. Ομως και τα Τέσσερα Ευαγγέλια που αποτελούν τον Κανόνα της Καινής Διαθήκης, θα μπορούσε κανείς να τα αποκαλέσει ψευδεπίγραφα, αφού πλέον είναι γνωστόν τοις πάσι στον χώρο της ερευνητικής θρησκειολογίας και θεολογίας ότι δεν έχουν γραφεί δια χειρός των αποστόλων, γι’ αυτό και τα λένε άλλωστε… Συνοπτικά. Οταν εισήλθαν στην Καινή Διαθήκη, ήσαν όλα ανώνυμα. Πολύ αργότερα τους δόθηκαν τα ονόματα των φερομένων ως συγγραφέων τους. Για περαιτέρω μελέτη σας παραπέμπω στα βιβλία της Elaine Pagels και του Bart Ehrman, της Karen King, του James Robinson, οι οποίοι είναι κορυφαίοι θρησκειολόγοι – ερευνητές.
Ποιο είναι το περιεχόμενο του ευαγγελίου του Βαρνάβα το οποίο βρέθηκε πριν από έναν περίπου μήνα στη γειτονική Τουρκία;
Το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα, αναμενόταν ότι θα βρεθεί. Κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση με την Επιστολή Βαρνάβα, μια πρωτορθόδοξη επιστολή, όπου υποστηρίζει ότι ο Ιουδαϊσμός είναι μια ψεύτικη θρησκεία και ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι χριστιανικό βιβλίο. Ο Βαρνάβας είχε ενσωματώσει στην αποστολή του στην Αντιόχεια, τον πλέον εξέχοντα προσχωρήσαντα από τον ιουδαϊσμό στον χριστιανισμό: τον φαρισαίο Παύλο (Σαούλ) από την Ταρσό της Κιλικίας της Μ.Ασίας. Αυτό, θαρρώ τα λέει όλα, αφού ο δικός μας χριστιανισμός σήμερα είναι «παυλικιανός», δηλαδή το δημιούργημα του Παύλου, σκοπός του οποίου ήταν ο προσηλυτισμός στην νέα θρησκεία των «απερίτμητων εθνικών». Προτείνω για μελέτη τα έργα του εκδότη της Βιβλιοθήκης του Ναγκ Χαμαντί, James M. Robinson.
Ποιο ήταν το θρησκευτικό προφίλ των ανθρώπων που ακολουθούσαν κείμενα σαν αυτό που αποδίδεται στον Βαρνάβα και ποια συμπεράσματα βγαίνουν για τη σχέση χριστιανισμού Ισλάμ;
Στόχος τους, όπως ανέφερα και πιο πάνω, ήταν ο προσηλυτισμός όσο το δυνατόν περισσοτέρων εθνικών (Βλ. σελ. 15-16, Τα Μυστικά του Ιούδα, James Robinson), ώστε να υπερκεραστεί ο Ιουδαϊσμός που τότε ήταν κυρίαρχη θρησκεία στην Μέση Ανατολή. Το ζήτημα είναι ότι ο στόχος τους ήταν ο Ιουδαϊσμός, αλλά τελικώς κατάφεραν να ισοπεδώσουν τον Ελληνισμό, ο οποίος δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς το είδος της φιλοσοφικής (και οικολογικής ) θρησκείας που ασκούσαν οι Ελληνες. Οι νικητές μιας κατάστασης δεν επικρατούν χρησιμοποιώντας την διαλεκτική πειθώ. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, ο Ελληνισμός ως κίνημα πολιτικοθρησκευτικοφιλοσοφικό θα είχε επικρατήσει. Δεν επικράτησε, γιατί δεν είχε δόγμα, δεν πίστευε στην… αμαρτία και ο προσηλυτισμός ήταν κάτι άγνωστο. Η τακτική του Βαρνάβα και του Παύλου ήταν ο απόλυτος προσηλυτισμός.
Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε εν συντομία τα πιστεύω ορισμένων χριστιανικών αιρέσεων που κυνηγήθηκαν από την επίσημη Εκκλησία κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες; Σε τι συμπεράσματα μπορεί να οδηγηθεί ο μελετητής αναφορικά με τη φύση του χριστιανισμού κατά τα πρώτα χρόνια διάδοσής του;
Υπήρχαν οι εβραιοχριστιανοί Εβιωναίοι (ή εβιωνίτες, από την εβραϊκή λέξη εβιονίμ που θα πει πτωχός), οι οποίοι πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Αυτοί είχαν ως κύριο ιερό βιβλίο τους το Ευαγγέλιο του Ιακώβου του Δικαίου και αισθάνονταν αποστροφή για τον Παύλο, τον οποίο θεωρούσαν αποστάτη του Νόμου. Υπήρχαν οι αντι-εβραίοι Μαρκιωνίτες, οπαδοί του Μαρκίωνος εκ Σινώπης, που πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν Σωτήρας σταλμένος από τον θεό και ο Παύλος ήταν ο απόστολός του, απέρριπταν την Εβραϊκή Βίβλο και τον θεό του Ισραήλ. Ο χριστιανός απολογητής Τερτυλλιανός έχει γράψει μια πραγματεία με τίτλο Κατά Μαρκίωνος, πολύ αποκαλυπτική κατά τα άλλα, για τον Μαρκιωνισμό. Επίσης μπορεί κανείς να συναντήσει τους χριστιανούς Γνωστικούς, που πάτησαν πάνω στον Νεοπλατωνισμό της Ελληνιστικής εποχής και δημιούργησαν έναν ιδιότυπο χριστιανισμό που μας αποκαλύφθηκε μετά την μεγάλη ανακάλυψη της λεγόμενης «βιβλιοθήκης»του Ναγκ Χαμαντί. Η βιβλιοθήκη αυτή περιέχει ένα πλήθος ευαγγελίων, πράξεων και επιστολών, που δείχνουν πόσες χριστιανικές αιρέσεις υπήρχαν και τι φοβερές μάχες έγιναν μεταξύ των διαφόρων σεκτών για την επικράτηση της μίας και μοναδικής, η οποία και μονοπώλησε το δικαίωμα στην Αλήθεια. Υπάρχει και η ομάδα εκείνων που μπορούμε να τους ονομάσουμε πρωτορθόδοξους και φαίνεται πως είναι εκείνοι που κατάφεραν να πάρουν, θα λέγαμε, «την παρτίδα»…
Ποια η σχέση όλων ανεξαιρέτως των ευαγγελίων με την ιστορική πραγματικότητα των γεγονότων της περιόδου που αναφέρονται;
Με την ιστορική πραγματικότητα, μάλλον καμμία σχέση δεν έχουν, αφού ο κεντρικός ήρωας των ιστοριών τους, ο Ιησούς, δεν είναι βέβαιον ότι υπήρξε. Για το ζήτημα αυτό σας παραπέμπω σε όλους τους συγγραφείς της εποχής του, που δια της κοινής λογικής θα φανταζόταν κανείς ότι θα έσπευδαν να γράψουν ο καθένας την δική του εκδοχή της ιστορίας για ένα τόσο συνταρακτικό γεγονός, θεανθρώπου πατήσαντος την γην και πάνω απ’ όλα θαυματουργού. Δεν θα έγραφε αναλυτικά ο Φλάβιος Ιώσηπος; Δεν θα έγραφε ο Πλούταρχος που έγραψε για τα πάντα; Δεν θα έγραφαν οι Ρωμαίοι συγγραφείς που είχαν μια τάση προς το να γράφουν υπερβολές για διασημότητα και χρήμα; Αντιθέτως, η μόνη γραπτή απόδειξη που έχουμε, είναι τα τέσσερα Συνοπτικά Ευαγγέλια, που όπως είπα πιο πάνω, ήσαν αρχικά ανώνυμα και γράφτηκαν από 70 έως και εκατό χρόνια μετά Χριστόν. Ποια η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού στις εκδόσεις των απόκρυφων χριστιανικών κειμένων που έχετε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ενάλιος;
Το ελληνικό κοινό είναι κατά μείζονα λόγο χριστιανικό, οπότε εγώ ως… αδαής αναρωτιέμαι: μπορεί κάποιος που διατείνεται ότι είναι πιστός χριστιανός να είναι συνάμα και Ελλην; Αυτά τα δύο είναι εντελώς ασύμβατες ποιότητες. Θα σας παραπέμπψω στην καθ’ όλα εκπληκτική ρήση του Κοσμά του Αιτωλού που πολλοί δοξάζουν το ιερό όνομά του, όταν απευθυνόμενος σε ρακένδυτους και εξαθλιωμένους Ελληνες ραγιάδες που είχαν ξεχάσει, υποθέτω στα τριακόσια χρόνια οθωμανικής δουλείας το ηρωϊκό τους παρελθόν είπε το περίφημο: « Αδελφοί μου, έμαθα πως με την χάριν του Θεού, δεν είσθε Έλληνες, δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί άθεοι, αλλ’ είσθε ορθόδοξοι Χριστιανοί!» Επίσης καταθέτω και ένα άλλο αμίμητο ρηθέν: «Ομιλώ απλώς Ελληνικά, ουδέποτε ισχυρίσθηκα ότι είμαι Εληνας, και αν με ρωτήσει κανείς τι είμαι, του απαντώ: Είμαι Χριστιανός!» Τάδε έφη ο πρώτος Πατριάρχης ο διορισμένος από τον…. Μωάμεθ τον Πορθητή, στον ίδιο τον Πορθητή, σε… συνέντευξη που του πήρε ο τελευταίος! Δεν ήταν άλλος από τον Γεννάδιο Σχολάριο. Ωστόσο, για να σοβαρευτούμε, υπάρχει πράγματι ένας ικανός αριθμός αναγνωστών Ελλήνων που έχουν την περιέργεια και την δίψα για γνώση και έρευνα, που οδηγούν στην αλήθεια. Αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους αποκαλώ «την μόνη ελπίδα». Σ’ αυτούς ο Ενάλιος απευθύνεται, κι ο ίδιος διψασμένος για γνώση και αλήθεια. Είναι οξύμορο, αλλά στη χώρα που γέννησε τον Πολιτισμό χρειαζόμαστε Φως, περισσότερο φως. Οι σκιές του Μεσαίωνα δεν έχουν διαλυθεί ολότελα.
Who is Who: Η Ελένη Κεκροπούλου γεννήθηκε στον Ζυγό της Καβάλας, αλλά μεγάλωσε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας που τα θεωρεί δεύτερη, αγαπημένη πατρίδα της. Σπούδασε Πολιτικές Επιστημές και Νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών καθώς και ξένες γλώσσες. Επί δεκαοκτώ χρόνια υπήρξε μεταφράστρια λογοτεχνίας, έχουσα μεταφράσει από αγγλικά, γαλλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ιταλικά πάνω από διακόσια βιβλία, ενώ έχει μεταγράψει στην νεοελληνική έργα του Πλουτάρχου, του Παρμενίδη και του Πλάτωνα. Τα τελευταία χρόνια, υπηρετεί τις Εκδόσεις Ενάλιος των οποίων είναι ιδρυτικό μέλος.
Σημείωση: Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο εβδομαδιαίο περιοδικό του Ελεύθερου Τύπου, τα “Φαινόμενα”
''

:hii:

_________________
"Όποιος δεν ξέρει και δεν ξέρει πως δεν ξέρει, είναι τρελός, απόφυγε τον.
Όποιος δεν ξέρει και ξέρει πως δεν ξέρει, είναι παιδί, μόρφωσέ το.
Όποιος ξέρει και δεν ξέρει πως ξέρει, κοιμάται, ξύπνα τον.
Όποιος ξέρει και ξέρει πως ξέρει, είναι σοφός, ακολούθησε τον.Χαλίλ Γκιμπράν ''
stars has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 07 Jan 2013, 19:20 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
stars wrote:
Ίσως σε ενδιαφέρει και αυτή η συνέντευξη.
Πριν από έναν περίπου μήνα (Μάρτιος 2012) τα Τουρκικά Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την είδηση της ανακάλυψης του χαμένου και απόκρυφου ευαγγελίου του Βαρνάβα, τονίζοντας μάλιστα το ενδιαφέρον που έδειξε το Βατικανό για την εξέλιξη αυτή.
Επικοινώνησα με την Ελένη Κεκροπούλου, υπεύθυνη των εκδόσεων Ενάλιος, που τα τελευταία χρόνια έχουν εκδώσει μια σειρά από ποιοτικά βιβλία αναφορικά με τα λεγόμενα «ψευδεπίγραφα» ευαγγέλια, αλλά και των πρώιμη ιστορία του χριστιανισμού. Info
Το ευαγγέλιο του Βαρνάβα
Πρόκειται για ένα χαμένο ευαγγέλιο που αποδίδεται στον μαθητή του Ιησού Βαρνάβα. Τα μοναδικά σχετικά χειρόγραφα που είχαμε στη διάθεσή μας μέχρι σήμερα, προέρχονταν από ένα ιταλικό χειρόγραφο του 16ου αιώνα και μια αντιγραφή ισπανικού χειρογράφου από τον 18ο αιώνα.
Εν πολλοίς περιγράφει τη ζωή του Ιησού (παρουσιάζοντας αρκετές ομοιότητες με τα κανονικά ευαγγέλια), εντύπωση όμως προκαλούν διάφορα χωρία που φαίνεται να συμφωνούν με την ισλαμική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι το κείμενο δεν υιοθετεί την τριαδικότητα του χριστιανικού Θεού, όπως και πολλές από τις απόψεις του Παύλου, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τον Μωάμεθ.


Κοίτα στα πλαίσια του " Ερεύνα το παν" είναι καλό να τα μελετάμε αυτά , αρκεί να μπορεί να καταλάβει κάποιος κάποια βασικά πράγματα που αντιφάσκουν. Π.χ. Πως είναι δυνατόν να αναφέρει τη ζωή του Χριστού και τον Μωάμεθ; Το Ισλάμ ξεκίνησε το 7 αιώνα μ.Χ. Επομένως κάτι δε πάει καλά...

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image
LAPTONAS has been thanked by:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 07 Jan 2013, 19:59 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
Το ευαγγελιο του Βαρναβα που βρεθηκε προσφατα ειναι φανερα ψευδεπιγραφο.
Βεβαια αυτο δεν σταματαει τους Μουσουλμανους να ισχυριζονται οτι οι αναφορες στον Μωαμεθ, ηταν προφητεια του Ιησου.

Ολα εδω πληρωνονται τελικα.... :-)

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 08 Jan 2013, 23:38 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Alphabet ερώτηση : πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι σε αυτό το κείμενο που να μπορείς να χρησιμοποιήσεις πρακτικά; ή νομίζεις ότι πρόκειται για κάτι με μηδενική αξία;

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 09 Jan 2013, 09:47 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
LAPTONAS wrote:
Alphabet ερώτηση : πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι σε αυτό το κείμενο που να μπορείς να χρησιμοποιήσεις πρακτικά; ή νομίζεις ότι πρόκειται για κάτι με μηδενική αξία;

Οχι φιλε μου δεν πιστευω οτι μπορουν να βγουν συμπερασματα απο αυτο το βιβλιο. Η αξια του παραμενει μονο για να μαθει κανεις καποιες αποψεις της εποχης που γραφτηκε.

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 10 Jan 2013, 04:38 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Δηλαδή δεν παραδέχεσαι ότι τα νοήματα του εγκεφάλου, πού είναι όλα από το περιβάλλον, γίνονται νοήματα του υλικού περιβάλλοντος του όταν ο άνθρωπος τα βλέπει όλα υλικά (όταν "εκπέσει" νοητικά) . Ως εκ τούτου συγχέει ορισμένα προερχόμενα εκ του περιβάλλοντος του νοήματα με τον θεόν ή τους θεούς του (= τους δίνει χαρακτηριστικά υλικά και όχι πνευματικά π.χ. περιγράφει το θεό σαν ένα γέρο με μούσι).

Ούτε μπορείς να διανοηθείς μια πνευματική κατάσταση όπου ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται άλλου είδους νοήματα προερχόμενα από το Θείο; Έμπνευση το λένε οι καλλιτέχνες, όταν αναφέρονται στη μυστηριώδη δύναμη που ενεργοποιεί τον εγκέφαλο τους.

Απλά αναρωτιέμαι... αν έχεις/έχει κανείς ποτέ σκεφτεί τη πιθανότητα οι πνευματικοί , οι γέροντες, οι δια λογιζόμενοι ... και όλοι αυτοί να έχουν ανακαλύψει κάτι που ...εμείς... δεν έχουμε...γιατί είμαστε δολωμένοι στο ψευτό-κοσμο που ζούμε.

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 10 Jan 2013, 21:44 
Guest
Guest

Joined: 09 Jan 2013, 20:50
Posts: 6
Has thanked: 5 time
Have thanks: 0 time
LAPTONAS wrote:
stars wrote:
Ίσως σε ενδιαφέρει και αυτή η συνέντευξη.
Πριν από έναν περίπου μήνα (Μάρτιος 2012) τα Τουρκικά Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την είδηση της ανακάλυψης του χαμένου και απόκρυφου ευαγγελίου του Βαρνάβα, τονίζοντας μάλιστα το ενδιαφέρον που έδειξε το Βατικανό για την εξέλιξη αυτή.
Επικοινώνησα με την Ελένη Κεκροπούλου, υπεύθυνη των εκδόσεων Ενάλιος, που τα τελευταία χρόνια έχουν εκδώσει μια σειρά από ποιοτικά βιβλία αναφορικά με τα λεγόμενα «ψευδεπίγραφα» ευαγγέλια, αλλά και των πρώιμη ιστορία του χριστιανισμού. Info
Το ευαγγέλιο του Βαρνάβα
Πρόκειται για ένα χαμένο ευαγγέλιο που αποδίδεται στον μαθητή του Ιησού Βαρνάβα. Τα μοναδικά σχετικά χειρόγραφα που είχαμε στη διάθεσή μας μέχρι σήμερα, προέρχονταν από ένα ιταλικό χειρόγραφο του 16ου αιώνα και μια αντιγραφή ισπανικού χειρογράφου από τον 18ο αιώνα.
Εν πολλοίς περιγράφει τη ζωή του Ιησού (παρουσιάζοντας αρκετές ομοιότητες με τα κανονικά ευαγγέλια), εντύπωση όμως προκαλούν διάφορα χωρία που φαίνεται να συμφωνούν με την ισλαμική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι το κείμενο δεν υιοθετεί την τριαδικότητα του χριστιανικού Θεού, όπως και πολλές από τις απόψεις του Παύλου, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τον Μωάμεθ.


Κοίτα στα πλαίσια του " Ερεύνα το παν" είναι καλό να τα μελετάμε αυτά , αρκεί να μπορεί να καταλάβει κάποιος κάποια βασικά πράγματα που αντιφάσκουν. Π.χ. Πως είναι δυνατόν να αναφέρει τη ζωή του Χριστού και τον Μωάμεθ; Το Ισλάμ ξεκίνησε το 7 αιώνα μ.Χ. Επομένως κάτι δε πάει καλά...


ΕΝΩ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 3 ΑΙΩΝΑ ΜΧ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤςΕΡΟΣ!
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 15ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΗΣΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ!!!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 14 Jan 2013, 18:47 
Pro Member
Pro Member

Joined: 29 Mar 2012, 18:38
Posts: 494
Has thanked: 88 time
Have thanks: 147 time
Θα συμφωνησω οτι η ορθοδοξια δεν ειναι θρησκεια.
Ειναι πιστη.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 14 Jan 2013, 22:37 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Αν μαχόμαστε με πίστη, διπλά οπλισμένοι κατεβαίνουμε στη μάχη - Πλάτωνας

Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ θρησκεία ανώτερη απ' την αλήθεια - Χριστός

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 15 Jan 2013, 14:19 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
LAPTONAS wrote:
Αν μαχόμαστε με πίστη, διπλά οπλισμένοι κατεβαίνουμε στη μάχη - Πλάτωνας

Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ θρησκεία ανώτερη απ' την αλήθεια - Χριστός


Ενα μικρο προβλημα υπαρχει μονο. Οι οροι πιστη και αληθεια δεν μπορουν να συνυπαρξουν μαζι. Πιστη είναι η βεβαιοτητα για την αληθεια ενος ισχυρισμου, ανεξαρτητα αν η βεβαιοτητα αυτη ειναι δικαιολογημενη ή οχι. Στην περιπτωση που η βεβαιοτητα ειναι δικαιολογημενη μιλαμε για γνωση και οχι για πιστη.

Το θεμα μας λοιπον ειναι να πλησιασουμε αμεροληπτοι οσο πιο κοντα γινεται στην αληθεια.

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 16 Jan 2013, 01:51 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Alphabet wrote:
LAPTONAS wrote:
Αν μαχόμαστε με πίστη, διπλά οπλισμένοι κατεβαίνουμε στη μάχη - Πλάτωνας

Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ θρησκεία ανώτερη απ' την αλήθεια - Χριστός


Ενα μικρο προβλημα υπαρχει μονο. Οι οροι πιστη και αληθεια δεν μπορουν να συνυπαρξουν μαζι. Πιστη είναι η βεβαιοτητα για την αληθεια ενος ισχυρισμου, ανεξαρτητα αν η βεβαιοτητα αυτη ειναι δικαιολογημενη ή οχι. Στην περιπτωση που η βεβαιοτητα ειναι δικαιολογημενη μιλαμε για γνωση και οχι για πιστη.

Το θεμα μας λοιπον ειναι να πλησιασουμε αμεροληπτοι οσο πιο κοντα γινεται στην αληθεια.


Η πίστη είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση που όταν δικαιολογηθεί μετατρέπεται σε γνώση η οποία δεν είναι πλήρης γιαυτό και πρέπει να αυξάνει σταδιακά μέσα από μια συνεχή διαδικασία επιβεβαίωσης έως ότου φτάσει στο επίπεδο που να είναι πλήρης και τότε μας δίδει την αλήθεια. Η οποία αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει απόλυτη γνώση, παρά μόνο πίστη. :tsiou:

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 16 Jan 2013, 10:31 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
Σωστα, αλλα οπως και εσυ το εθεσες, μεχρι να δικαιολογηθει, ή να επιβεβαιωθει η πιστη δεν μπορει να ειναι αληθεια.

Αναμενουμε λοιπον δικαιολογητικα και επιβεβαιωσεις βασισμενα σε εγκυρα γνωστικα στοιχεια που να μπορουν να ελεχθουν εμπειρικα ή λογικα και οχι με διαισθηση, ενοραση, ή απλη πιστη.

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 16 Jan 2013, 20:23 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Alphabet wrote:
Σωστα, αλλα οπως και εσυ το εθεσες, μεχρι να δικαιολογηθει, ή να επιβεβαιωθει η πιστη δεν μπορει να ειναι αληθεια.

Αναμενουμε λοιπον δικαιολογητικα και επιβεβαιωσεις βασισμενα σε εγκυρα γνωστικα στοιχεια που να μπορουν να ελεχθουν εμπειρικα ή λογικα και οχι με διαισθηση, ενοραση, ή απλη πιστη.


Σε τι αναμένεις επιβεβαίωση ;

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 16 Jan 2013, 22:27 
Editor
Editor
User avatar

Joined: 05 Sep 2011, 16:45
Posts: 2246
Location: Αθηνα
Has thanked: 255 time
Have thanks: 396 time
Για τα αποτελεσματα της συνεχης διαδικασιας επιβεβαιωσης και για τα δικαιολογητικα της μετατροπης της πιστης σε γνωση, οπως ειπες.

_________________

Ο χρόνος φέρνει στο φως την αλήθεια - Μένανδρος.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Unread postPosted: 16 Jan 2013, 22:32 
Researcher
Researcher
User avatar

Joined: 07 Aug 2012, 02:02
Posts: 1453
Has thanked: 199 time
Have thanks: 281 time
Όχι , συγκεκριμένα , τι σε ενδιαφέρει να επιβεβαιώσεις μέσα από την αναζήτηση σου;;; Σε τι αμφιβάλλεις για να το πάρουμε αλλιώς; ;

_________________
Truth

1. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
2. Μεταλαμπαδεύστε την Αλήθεια (Siècle des Lumières).
3. Η σοφία είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
4. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Image


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post a new topicPost a reply Page 1 of 13   [ 259 posts ]
Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Next


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
suspicion-preferred