Change font size

Welcome
Τώρα που μας βρήκες θα ανακαλύψεις την Αλήθεια που μας κρύβουν επιμελώς
Tα θέματα πονάνε κάποιους που επιθυμούν να επιβάλουν την νέα τάξη και να συντηρούν τον κόσμο σε μια διαρκείς ύπνωση και ένα βαθύ σκοτάδι, προκειμένου να μην αντιδράσει στις προθέσεις τους και στο διεστραμμένο σχέδιό τους.

Πολλά συμβαίνουν γύρο μας, ακόμα και οι ποιο δύσπιστοι αντιλαμβάνονται οτι κάθε μέρα γίνονται αλλαγές και πολλές φορές ακατανόητες απο κοινούς ανθρώπους.

Κάτι δεν πάει καλά.

Κάποια θέματα θα σας προβληματίσουν, αν δεν έχετε προβληματιστεί ακόμα.

Κάποια τα έχετε απλώς ακούσει αλλά δεν δώσατε σημασία ή σας τα πέρασαν με μαεστρία ώστε να μην αντιδράσετε.

Εμείς προσπαθούμε να Εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά.
Πιστεύουμε οτι μας αφορούν όλους και οτι δεν μας ρωτάνε όταν παίζουν με το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Η γνώση είναι προς όλους και όχι μόνο για τον εαυτό μας.

Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς μιας και όλα τα συμπεράσματα είναι υποκειμενικά.

Επιθυμούμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια να μεγαλώσουμε την θεματολογία μας και να συμβάλετε με τους προβληματισμούς σας, με την γνώση σας και τη γνώμη σας στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών.

Γίνε μέλος στο φόρουμ και βοήθησε να διαδοθούν και οι δικές σου αλήθειες, γνώσεις και εμπειρίες!
BBCode guide
Introduction
What is BBCode?

Text Formatting
How to create bold, italic and underlined text
How to change the text colour or size
Can I combine formatting tags?

Quoting and outputting fixed-width text
Quoting text in replies
Outputting code or fixed width data

Generating lists
Creating an Unordered list
Creating an Ordered list

Creating Links
Linking to another site

Showing images in posts
Adding an image to a post
Adding attachments into a post

Other matters
Can I add my own tags?

 

Introduction

» What is BBCode?
BBCode is a special implementation of HTML. Whether you can actually use BBCode in your posts on the forum is determined by the administrator. In addition you can disable BBCode on a per post basis via the posting form. BBCode itself is similar in style to HTML, tags are enclosed in square brackets [ and ] rather than < and > and it offers greater control over what and how something is displayed. Depending on the template you are using you may find adding BBCode to your posts is made much easier through a clickable interface above the message area on the posting form. Even with this you may find the following guide useful.

Top


Text Formatting

» How to create bold, italic and underlined text
BBCode includes tags to allow you to quickly change the basic style of your text. This is achieved in the following ways:
 • To make a piece of text bold enclose it in [b][/b], e.g.

  [b]Hello[/b]

  will become Hello
 • For underlining use [u][/u], for example:

  [u]Good Morning[/u]

  becomes Good Morning
 • To italicise text use [i][/i], e.g.

  This is [i]Great![/i]

  would give This is Great!

Top

» How to change the text colour or size
To alter the colour or size of your text the following tags can be used. Keep in mind that how the output appears will depend on the viewers browser and system:
 • Changing the colour of text is achieved by wrapping it in [color=][/color]. You can specify either a recognised colour name (eg. red, blue, yellow, etc.) or the hexadecimal triplet alternative, e.g. #FFFFFF, #000000. For example, to create red text you could use:

  [color=red]Hello![/color]

  or

  [color=#FF0000]Hello![/color]

  Both will output Hello!
 • Changing the text size is achieved in a similar way using [size=][/size]. This tag is dependent on the template the user has selected but the recommended format is a numerical value representing the text size in percent, starting at 20 (very small) through to 200 (very large) by default. For example:

  [size=30]SMALL[/size]

  will generally be SMALL

  whereas:

  [size=200]HUGE![/size]

  will be HUGE!

Top

» Can I combine formatting tags?
Yes, of course you can, for example to get someones attention you may write:

[size=200][color=red][b]LOOK AT ME![/b][/color][/size]

this would output LOOK AT ME!

We don’t recommend you output lots of text that looks like this though! Remember it is up to you, the poster, to ensure tags are closed correctly. For example the following is incorrect:

[b][u]This is wrong[/b][/u]

Top


Quoting and outputting fixed-width text

» Quoting text in replies
There are two ways you can quote text, with a reference or without.
 • When you utilise the Quote function to reply to a post on the board you should notice that the post text is added to the message window enclosed in a [quote=""][/quote] block. This method allows you to quote with a reference to a person or whatever else you choose to put! For example to quote a piece of text Mr. Blobby wrote you would enter:

  [quote="Mr. Blobby"]The text Mr. Blobby wrote would go here[/quote]

  The resulting output will automatically add "Mr. Blobby wrote:" before the actual text. Remember you must include the quotation marks "" around the name you are quoting, they are not optional.
 • The second method allows you to blindly quote something. To utilise this enclose the text in [quote][/quote] tags. When you view the message it will simply show the text within a quotation block.

Top

» Outputting code or fixed width data
If you want to output a piece of code or in fact anything that requires a fixed width, e.g. Courier type font you should enclose the text in [code][/code] tags, e.g.

[code]echo "This is some code";[/code]

All formatting used within [code][/code] tags is retained when you later view it. PHP syntax highlighting can be enabled using [code=php][/code] and is recommended when posting PHP code samples as it improves readability.

Top


Generating lists

» Creating an Unordered list
BBCode supports two types of lists, unordered and ordered. They are essentially the same as their HTML equivalents. An unordered list outputs each item in your list sequentially one after the other indenting each with a bullet character. To create an unordered list you use [list][/list] and define each item within the list using [*]. For example to list your favourite colours you could use:

[list]
[*]Red
[*]Blue
[*]Yellow
[/list]

This would generate the following list:
 • Red
 • Blue
 • Yellow

Top

» Creating an Ordered list
The second type of list, an ordered list, gives you control over what is output before each item. To create an ordered list you use [list=1][/list] to create a numbered list or alternatively [list=a][/list] for an alphabetical list. As with the unordered list, items are specified using [*]. For example:

[list=1]
[*]Go to the shops
[*]Buy a new computer
[*]Swear at computer when it crashes
[/list]

will generate the following:
 1. Go to the shops
 2. Buy a new computer
 3. Swear at computer when it crashes
Whereas for an alphabetical list you would use:

[list=a]
[*]The first possible answer
[*]The second possible answer
[*]The third possible answer
[/list]

giving
 1. The first possible answer
 2. The second possible answer
 3. The third possible answer

Top


Creating Links

» Linking to another site
phpBB BBCode supports a number of ways of creating URIs (Uniform Resource Indicators) better known as URLs.As with all the BBCode tags you can wrap URLs around any of the other tags such as [img][/img] (see next entry), [b][/b], etc. As with the formatting tags it is up to you to ensure the correct open and close order is following, for example:

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/url][/img]

is not correct which may lead to your post being deleted so take care.

Top


Showing images in posts

» Adding an image to a post
phpBB BBCode incorporates a tag for including images in your posts. Two very important things to remember when using this tag are: many users do not appreciate lots of images being shown in posts and secondly the image you display must already be available on the internet (it cannot exist only on your computer for example, unless you run a webserver!). To display an image you must surround the URL pointing to the image with [img][/img] tags. For example:

[img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/img]

As noted in the URL section above you can wrap an image in a [url][/url] tag if you wish, e.g.

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/img][/url]

would generate:

Top

» Adding attachments into a post
Attachments can now be placed in any part of a post by using the new [attachment=][/attachment] BBCode, if the attachments functionality has been enabled by a board administrator and if you are given the appropriate permissions to create attachments. Within the posting screen is a drop-down box (respectively a button) for placing attachments inline.

Top


Other matters

» Can I add my own tags?
If you are an administrator on this board and have the proper permissions, you can add further BBCodes through the Custom BBCodes section.

TopJump to:  
suspicion-preferred